Skip Navigation
Over ons

Stichting Al Amal is een onafhankelijke organisatie die de participatie van gezinnen, moeders, vrouwen en jeugd in Utrecht en Nederland wil bevorderen. Zij richt zich op diegenen die er niet in slagen...

Gezondheid & WelzijnKinderen & JeugdVluchtelingen & MinderhedenOuderenhulpGender gelijkheid
Deel

Vrijwilliger 'Hulp aan huis'

Vacature · 2–16 uur/week
Livingstonelaan, 3526 HG Utrecht, Netherlands
Administratie
Deze vacature is verlopen
#24642
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Al-Amal1/activiteiten/Vrijwilliger-Hulp-aan-huis/24642 om je aan te melden
Uitgebreide omschrijving

Voor het project ‘Hulp aan Huis’ zijn we op zoek naar meerdere vrijwilligers in Utrecht.

‘Hulp aan Huis’ is gericht op bewoners vanaf 18 jaar uit Utrecht en de omgeving van Utrecht die in een kwetsbare positie verkeren. In de meeste gevallen gaat het om burgers met een migratieachtergrond en met verschillende culturele achtergronden.

De leeftijdscategorie van mensen die een ‘Hulp aan Huis’ krijgen toegewezen, zijn meestal tussen de 30 en 80 jaar. Het betreft voornamelijk vrouwen, waaronder veel alleenstaande moeders, maar er komt ook steeds meer vraag naar mannelijke medewerkers voor mannelijke cliënten. Onze doelgroep heeft vooral een Marokkaanse of Turkse achtergrond, maar ook andere culturele achtergronden komen bij ons (in de meeste gevallen Arabisch sprekend). De reden hiervoor is dat de hulpvraag vanuit buurtteams en de bewoners vaak indirect te maken heeft met taal- en cultuurbarrières. Dit is ook een van de specialiteiten van Stichting Al Amal.

Wat doet een ‘Hulp aan Huis’?

Je biedt praktische ondersteuning bij administratie en financieen. Daarnaast biedt je ook hulp aan mensen die in een sociaal isolement verkeren of een gering sociaal netwerk hebben. Hierbij fungeer je als maatje. 

Hulpvragen waar je aan kunt denken bij 'Hulp aan Huis' zijn:

 • Hulp bij administratie (ordenen en ondersteuning bieden), brieven vertalen, bellen naar instanties en post ordenen.
 • Helpen bij het schrijven van sollicitatiebrieven.
 • Meegaan naar afspraken met bijvoorbeeld advocaat, het juridisch loket, dokter, ziekenhuis etc.
 • Aanvragen doen bij WMO, zoals bijvoorbeeld een rolstoel, rollator, computer.
 • Begeleiden en meegaan naar afspraken met andere instanties en de vertaalslag maken qua taal en cultuur.
 • Motiveren en activeren (netwerk verbreden).
 • Activeren door ze toe te leiden naar activiteiten. Door samen met de cliënt te kijken wat er in de buurt te doen is. Daarna bijvoorbeeld een keer meegaan naar een activiteit, zoals naar het buurthuis, een kookclub. Vaak weten ze niet waar ze moeten zijn en is het moeilijk om de eerste stap helemaal alleen te zetten.
 • Signaleren van opvoedingsproblemen of psychosociale problemen.
 • Samen kijken op woningnet om een woning te zoeken of te reageren.

Overige 

Als ‘Hulp aan Huis’ word je ingezet voor een cliënt. Je spreekt zelf individueel af met de cliënt. Daarnaast werk je ook vaak samen met het buurtteam binnen het gezin. 

Daarnaast is er om de drie weken een bijeenkomst van 2 uur. De ene week wordt er een training gegeven over een bepaald thema, de andere week is er intervisie en ruimte om casussen te bespreken.

Gewenst profiel

 • minimaal mbo werk- en denkniveau
 • ervaring op het gebied van administratieve en financiele werkzaamheden 
 • gewenst is dat je de Berberse, Arabische of Turkse taal machtig bent. 
 • eigenschappen: flexibel, geduldig en empatisch.
Wat vrijwilligers nodig hebben😇 Verklaring Omtrent Gedrag
Wat wij vrijwilligers aanbieden💸 Onkostenvergoeding🤝 Extra begeleiding
Hoe kom ik er?
Over Stichting Al Amal
Stichting Al Amal is een onafhankelijke organisatie die de participatie van gezinnen, moeders, vrouwen en jeugd in Utrecht en Nederland wil bevorderen. Zij richt zich op diegenen die er niet in slagen op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden.In de visie van Al Amal is het van groot belang dat alle mensen (mannen, vrouwen, kinderen en jongeren) deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dit kan alleen wanneer kinderen opgroeien in een veilige, stabiele omgeving met ruimte voor zelfontplooiing. Dan is de kans het grootst dat ze opgroeien tot evenwichtige volwassenen. Veel ouders van multiprobleem gezinnen kunnen, om uiteenlopende redenen, hun kinderen deze veilige omgeving niet bieden en weten bovendien niet hoe ze de reguliere hulpverlening moeten benaderen. Al Amal steunt deze gezinnen bij het vinden van de juiste wegen.De vrouwen die werkzaam zijn voor Al Amal werken vanuit een positieve grondhouding. Het benaderen van de ander opgelijkwaardig niveau en het inzetten op de eigen krachten en mogelijkheden van de ander vormen daarbij een belangrijk uitgangspunt. Al Amal heeft ervoor gekozen om vooral preventief te werken. Door de inzet van vertrouwenspersonen (sleutelfiguren) in de wijk en door de sterke vertrouwensband die ze heeft opgebouwd binnen vooral de Marokkaans Nederlandse gemeenschap, wil Al Amal een brugfunctie vervullen tussen diverse bevolkingsgroepen en instanties. Al Amal wil blijvend aanspreekbaar zijn voor zowel haar doelgroep als de diverse instanties om haar heen. Al Amal werkt, waar nodig, samen met de buurtteams, politie, sociaal makelaars, veiligheidshuis en andere instanties op het gebied van veiligheid en hulpverlening.
Deze vacature is verlopen
#24642
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Al-Amal1/activiteiten/Vrijwilliger-Hulp-aan-huis/24642 om je aan te melden