Navigatie overslaan

Algemene voorwaarden VC Utrecht

voor inschrijving en gebruik vacaturebank

Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht (VC Utrecht) is eigenaar en beheerder van deze website, inclusief de vacaturebank. Aan het gebruik hiervan zijn voorwaarden opgesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat het platform een veilige en aangename plek is voor alle bezoekers. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling en inhoud van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Mocht je van mening zijn dat pagina's op deze website onjuist of gedateerd zijn, neem dan contact met ons op.


1) Voorwaarden voor vrijwilligersorganisaties/maatschappelijke initiatieven

Organisaties/initiatieven kunnen een gratis account op onze website aanmaken, waarmee je als beheerder zelf vrijwilligersvacatures, evenementen en workshops namens jouw organisatie op onze website kunt publiceren. Let op: er dient in alle gevallen een duidelijke link naar vrijwillige inzet te zijn. Op deze ingevoerde informatie vindt controle plaats, maar VC Utrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit ervan. Voor het aanmaken en gebruik van een account hanteren wij voorwaarden, zie hieronder.


Voorwaarden aanmaken organisatieaccount

De website is uitdrukkelijk bedoeld voor Utrechtse maatschappelijke organisaties, dat wil zeggen: stichtingen, verenigingen, coöperaties en ideële organisaties/initiatieven zonder rechtsvorm en zonder winstoogmerk die met vrijwilligers (samen)werken*. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Oftewel:

 • De organisatie heeft geen winstoogmerk;
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel OF de organisatie betreft een buurt -of groepsinitiatief zonder inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • De organisatie heeft haar activiteiten in de gemeente Utrecht of een van de aangrenzende dorpen Nieuwegein, IJsselstein, Harmelen, Houten, Vechten, Bunnik, Zeist, De Bilt, Groenekan, Oud Zuilen, Maarsseveen of Maarssen**.

** Provinciaal en landelijk actieve organisaties die activiteiten in Utrecht hebben, kunnen ook een account aanmaken.


Let op:

 • Het is niet toegestaan om contactgegevens in het organisatieaccount en/of vacatureteksten te vermelden (e-mail, telefoonnummer, etc.). Deze kun je plaatsen in de hiervoor bestemde, aparte velden.
 • VC Utrecht is gerechtigd om accounts, vacatures, events en workshops te verwijderen waarvan de inhoud geen link heeft met vrijwillige inzet, kwetsende en/of grove teksten bevat en bij ongeoorloofd gebruik.
 • Ook behoudt VC Utrecht zich het recht om accounts en vacatures aan te passen als deze niet volledig zijn ingevuld, contactgegevens bevatten, voor andere doeleinden worden gebruikt of door opmaak of inhoud de huisstijl van de website en/of de werkwijze van de vacaturebank verstoren.

Een medewerker van VC Utrecht bepaalt of een organisatie na het aanmaken van een account (en ook later tijdens het gebruik ervan) aan deze voorwaarden voldoet. Vervolgens wordt het account geactiveerd en kan de organisatie zelfstandig vrijwilligersvacatures, evenementen en workshops aanmaken. Voor het gebruik van de vacaturebank hanteren wij onderstaande voorwaarden.


Voorwaarden gebruik vacaturebank

De vacaturebank van VC Utrecht is openbaar toegankelijk. Zodra je een organisatieaccount hebt, kun je ook activiteiten, zoals vacatures, plaatsen. VC Utrecht gaat uit van een correct gebruik van deze website.


Een geplaatste vacature voor vrijwilligerswerk moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het betreft geen functie en/of werkzaamheden die korter dan een jaar geleden door een betaalde medewerker werd uitgevoerd;
 2. Het vraagt niet meer dan 20 uur inzet per week;
 3. Het betreft geen schoonmaakwerk (kan eventueel alleen als onderdeel van een functie) of ander werk dat algemeen gezien wordt als betaald werk;
 4. Het vrijwilligerswerk vindt plaats in de gemeente Utrecht of een van de aangrenzende dorpen Nieuwegein, IJsselstein, Harmelen, Houten, Vechten, Bunnik, Zeist, De Bilt, Groenekan, Oud Zuilen, Maarsseveen of Maarssen**.
 5. Indien het online vrijwilligerswerk betreft, moet er een aantoonbare, directe binding met de gemeente Utrecht of een van de bovengenoemde dorpen zijn.

** Provinciaal en landelijk actieve organisaties die activiteiten in Utrecht hebben, kunnen ook vacatures plaatsen.

 

Verder gaan we uit van het volgende:

 1. Organisaties met een makelaarsfunctie of buurtfunctie plaatsen geen vacatures voor derden.
 2. De organisatie heeft tenminste één contactpersoon binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor de werving, aanname en begeleiding van vrijwilligers.
 3. De organisatie zorgt ervoor dat reacties op vacatures tijdig en gepast worden beantwoord.
 4. De organisatie zorgt ervoor dat de informatie in de openstaande vacatures actueel is, evenals de contactinformatie die daaraan is gekoppeld.

Eigen screening

De vrijwilligers die reageren op je vacature(s) worden niet door ons gescreend. Je bent hier als organisatie zelf verantwoordelijk voor.

 

Andere rechtsvormen

Coöperatie

Het is een coöperatie alleen toegestaan met vrijwilligers te werken als in de statuten of reglementen expliciet is vastgelegd dat de winst die de coöperatie maakt niet terugvloeit naar haar individuele leden, maar wordt aangewend voor een collectief, maatschappelijk belang (bron: NOV). Als dit het geval is, kun je werken met vrijwilligers en dus ook vrijwilligers werven via onze digitale vacaturebank. Voorwaarde is wel dat je, zodra je een account aanmaakt, ook een afschrift van de statuten of reglementen van je coöperatie naar ons mailt.


NV, BV, VOF en eenmanszaak

Een NV, BV, VOF of eenmanszaak mag niet met vrijwilligers werken, omdat hun (rechts)vorm van commerciële aard is en dit zich niet verhoudt tot de aard van vrijwilligerswerk. Zij kunnen dan ook geen vrijwilligers werven via onze digitale vacaturebank.


Naast de commerciële rechtsvorm kan er sprake zijn van een stichting die maatschappelijke activiteiten ontplooit die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Vrijwilligers die actief zijn binnen zo'n stichting kunnen uiteraard niet voor taken binnen de NV, BV, VOF of eenmanszaak worden ingezet.

 

Vrijwilligerswerk en sociaal ondernemen

Ben je een sociale onderneming die van onze diensten gebruik wil maken? Dat kan als je een stichting, vereniging, coöperatie of ideële organisatie/initiatief zonder rechtsvorm en winstoogmerk bent.

Ben je een sociale onderneming die een BV, NV, VOF of eenmanszaak is? Dan werken we graag op een andere manier met je samen! Bijvoorbeeld op de Beursvloer, die we jaarlijks organiseren of door middel van maatschappelijk betrokken ondernemen.


2) Voorwaarden voor vrijwilligers

De website en vacaturebank van VC Utrecht zijn openbaar toegankelijk. Zodra je wilt reageren op een vacature of wilt aanmelden voor een evenement of workshop, dien je als particulier een account aan te maken. Zodra het account is gemaakt, kun je direct reageren op vacatures en/of aanmelden voor evenement en workshops. Het gebruik hiervan is gratis. Als vrijwilliger is het mogelijk om (gelijktijdig) op vijf vacatures te reageren. Wil je nog op een andere vacature reageren, dan zul je een eerdere reactie eerst moeten terugtrekken. Op deze manier stimuleren we dat je een bewuste keuze maakt waarop je reageert en voorkomen we dat personen op veel vacatures tegelijk reageren en eigenlijk niet beschikbaar zijn. Daarbij kun je in de vacaturebank ervoor kiezen om vindbaar te zijn voor organisaties. Je schrijft je dan in voor de ‘vrijwilligerspool'. Een organisatie kan dan rechtstreeks contact met je opnemen om je te attenderen op hun vrijwilligersvacature die past bij jouw interesse(s). Indien je in deze vacature interesse hebt, kun je een reactie naar de desbetreffende organisatie sturen.


Let op:

 • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat medewerkers van re-integratiebureaus zich inschrijven als vrijwilliger en op die manier vacatures zoeken voor hun klanten. Wij raden je aan dat je klant zichzelf inschrijft en je samen met hem/haar zoekt, of dat hij/zij een afspraak maakt voor een bemiddelingsgesprek, indien gewenst samen met jou.
 • Ook is het niet toegestaan om organisaties te benaderen met andere intenties dan het vrijwilligerswerk, zoals het plegen van acquisitie voor verkoopdoeleinden.


Aansprakelijkheid

VC Utrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van teksten in de vacaturebank en andere websites en webservices waar (delen van) de inhoud van de vacaturebank wordt getoond. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voor wat betreft de vacatures, evenementen, workshops, documenten, beoordelingen en reacties, noch voor verdere schade die hiervan een gevolg kan zijn.

 

Disclaimer

De informatie op deze website trachten wij zo compleet mogelijk te maken. Heb je nog vragen of opmerkingen, of wil je met ons sparren? Neem dan contact met ons op.

 

* Wanneer we in deze voorwaarden ‘organisaties’ schrijven, worden al deze vormen bedoeld.

Contactpersonen

Mirjam van Dijk
Mirjam van Dijk[email protected]adviseur
06 8215 9358
di t/m vr

Powered by Deed‌mob Tools ·