Algemene voorwaarden VC Utrecht

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mocht je van mening zijn dat pagina's op deze website onjuist of gedateerd zijn, neem dan contact op met de webmaster.


Aansprakelijkheid

In geen geval is Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht of diens leveranciers aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van software, documenten, activiteiten of informatie van deze website. 


Ook is Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht of diens leveranciers niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van het uitvoeren van een overeenkomst, werkzaamheden of andere activiteiten naar aanleiding van of als gevolg van het gebruik van deze website.


Accounts 

De accounts op onze website zijn voor en door vrijwilligers en organisaties. Gebruikers van onze website kunnen zelf vacatures, evenementen en workshops opstellen (allemaal met een duidelijke link naar vrijwillige inzet) en op onze website publiceren. Op deze ingevoerde informatie vindt regelmatig controle plaats, maar VC Utrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit ervan.


Het is niet toegestaan om contactgegevens in vacatureteksten en/of organisatieaccounts te vermelden (e-mail, telefoonnummer etc.). Deze kun je plaatsen in de hiervoor bestemde, aparte velden. De webmaster van VC Utrecht is gerechtigd om accounts, vacatures, events en workshops te verwijderen waarvan de inhoud geen link heeft met vrijwillige inzet, de indruk bestaat dat deze niet serieus zijn samengesteld, kwetsende en/of grove teksten bevatten en bij ongeoorloofd gebruik. Ook behoudt VC Utrecht zich het recht voor om accounts en vacatures aan te passen als deze niet volledig zijn ingevuld, contactgegevens bevatten, voor andere doeleinden worden gebruikt of door opmaak of inhoud de huisstijl van de website en/of de werkwijze van de vacaturebank verstoren.


Voorwaarden gebruik vacaturebank VC Utrecht

De digitale vacaturebank is uitdrukkelijk bedoeld voor vrijwilligers en maatschappelijke organisaties, dat wil zeggen: stichtingen, verenigingen, coöperaties en ideële organisaties/initiatieven zonder rechtsvorm en zonder winstoogmerk, die met vrijwilligers (samen)werken. Wij volgen de richtlijnen van het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

De vacaturebank is openbaar en voor iedereen toegankelijk. VC Utrecht gaat uit van een correct gebruik van deze website door potentiële vrijwilligers en door organisaties die hun vacatures plaatsen. Als je hierover klachten hebt, kun je die aan ons mailen. Vanwege de openbaarheid stelt VC Utrecht niet verantwoordelijk te zijn voor contacten die door middel van deze site ontstaan.


Een geplaatste vacature voor vrijwilligerswerk moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  1. Het betreft geen functie die korter dan een jaar geleden door een betaalde medewerker werd uitgevoerd;
  2. Het vraagt niet meer dan 20 uur inzet per week;
  3. Het betreft geen schoonmaakwerk (kan eventueel alleen als onderdeel van een functie) of ander werk dat algemeen gezien wordt als betaald werk;
  4. Het vrijwilligerswerk vindt plaats in de gemeente Utrecht of een van de aangrenzende dorpen Nieuwegein, IJsselstein, Harmelen, Houten, Vechten, Bunnik, Zeist, De Bilt, Groenekan, Oud Zuilen, Maarsseveen of Maarssen*.
  5. Indien het online vrijwilligerswerk betreft, moet er een aantoonbare, directe binding met de gemeente Utrecht of een van de bovengenoemde dorpen zijn.

* Provinciaal en landelijk actieve organisaties die activiteiten in Utrecht hebben, kunnen ook vacatures plaatsen.


Coöperatie

Het is een coöperatie alleen toegestaan met vrijwilligers te werken als in de statuten of reglementen expliciet is vastgelegd dat de winst die de coöperatie maakt niet terugvloeit naar haar individuele leden, maar wordt aangewend voor een collectief, maatschappelijk belang (bron: NOV). Als dit het geval is, kun je werken met vrijwilligers en dus ook vrijwilligers werven via onze digitale vacaturebank. Voorwaarde is wel dat je, zodra je een account aanmaakt, ook een afschrift van de statuten of reglementen van je coöperatie naar ons mailt.


NV, BV, VOF en eenmanszaak

Een NV, BV, VOF of eenmanszaak mag niet met vrijwilligers werken, omdat hun rechtsvorm van commerciële aard is en dit zich niet verhoudt tot de aard van vrijwilligerswerk. Zij kunnen dan ook geen vrijwilligers werven via onze digitale vacaturebank.

Naast de commerciële rechtsvormen, kan er sprake zijn van een stichting die maatschappelijke activiteiten ontplooit die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Vrijwilligers die actief zijn binnen zo'n stichting kunnen uiteraard niet voor taken binnen de NV, BV, VOF of eenmanszaak worden ingezet.


Vrijwilligerswerk en sociaal ondernemen 

Ben je een sociale onderneming die van onze diensten gebruik wil maken? Dat kan als je een stichting, vereniging, coöperatie of ideële organisatie/initiatief zonder rechtsvorm en winstoogmerk bent.

Ben je een sociale onderneming die een BV, NV, VOF of eenmanszaak is? 

Dan werken we graag op een andere manier met je samen! Bijvoorbeeld op de Beursvloer, die we jaarlijks organiseren of door middel van maatschappelijk betrokken ondernemen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Contactpersonen

Moyra Haaxma[email protected]Adviseur
06 - 2264 9459
ma, di, wo ochtend

Powered by Deed‌mob Tools ·
Nederlands (Dutch)