Data over vrijwillige inzet

Onze adviseurs houden hun kennis voortdurend op peil en deze kennis delen wij graag. Op deze pagina publiceren we de meest recente onderzoeken en artikelen over vrijwillige inzet die ook relevant zijn voor het Utrechtse vrijwilligerswerk. Zo hoeft niet iedereen de literatuur zelf bij te houden!

Onderzoek & feiten

Er zijn verschillende bronnen waarop je kunt zoeken:

 • Utrecht Monitor: deze dwarsdoorsnede van de stad laat met cijfers en trends zien hoe Utrecht er anno 2021 voor staat. Onder meer op het gebied van gezondheid, leefklimaat, samenwerking, bevolkingsgroei, arbeidsmarkt, duurzaamheid én vrijwillige inzet. 
 • WistUData: een database van de Gemeente Utrecht, gebaseerd op de jaarlijkse data verzameld via de Buurtmonitor en Volksgezondheidsmonitor. Een enorme hoeveelheid beschikbare gegevens. Bekijk de data over vrijwillige inzet in Utrecht in voorgaande jaren.
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Vrijwilligerswerk in 2019
 • NOV: Cijfers en feiten over vrijwillige inzet 2019
 • Movisie: trendrapport over vrijwillige inzet, 2017

Algemene artikelen

Werving en begeleiding

De rol van de vrijwilligers-coördinator

Dit onderzoek over de rol en positie van de coördinator vrijwillige inzet, was aanleiding om op te roepen tot erkenning van het vak Coördinator Vrijwillige Inzet en een duidelijk onderscheid tussen verschillende soorten coördinatoren. 'De kwaliteit van vrijwilligerswerk staat of valt met de manier waarop het begeleid wordt.'

Popel vrijwilligers vs voorzichtige vrijwilligers

In veel organisaties die met vrijwilligers werken, liggen dit jaar veel activiteiten stil. Wanneer de maatregelen versoepeld worden, zijn er vrijwilligers die zo snel mogelijk weer aan de slag willen, en die desnoods zelf iets organiseren. En er zijn vrijwilligers die onder geen beding weer het huis uit komen. Hoe ga je daarmee om?

Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

Van de mensen die vrijwilligerswerk doen, zegt 91 procent gelukkig te zijn, tegen 85 procent van de mensen die geen vrijwilligerswerk doen. In 2018 zei 48 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Drie op de tien gaven aan in de afgelopen vier weken actief te zijn geweest als vrijwilliger.

Diversiteit & inclusiviteit

Handreiking werken met kwetsbare vrijwilligers

De laatste jaren is er een enorme ontwikkeling gaande richting het activeren van mensen. Daar komt de toenemende erkenning van ervaringsdeskundigheid bij. Op dit snijvlak van ervaringsdeskundigheid en activering ligt de uitdrukking ‘kwetsbare vrijwilligers’. Bezoekers die vrijwilliger worden, dat gebeurt op grote schaal bij inloophuizen. De publicatie ‘Samen bouwen aan een dak. Handreiking voor het werken met kwetsbare vrijwilligers‘ is gepresenteerd op de netwerkdag. Sprekende voorbeelden wisselen theorie af over wat het betekent als kwetsbare vrijwilligers gaan meewerken.

Inclusie op de werkvloer: wat laat de praktijk zien?

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze doorklikbare infographic is een praktijkverkenning van inclusie op de werkvloer. Waar de laatste jaren vooral aandacht is geweest voor een diverser wervings- en selectieproces, is er nog weinig bekend over het behoud en de doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond. Door middel van interviews is verkend hoe er door medewerkers van verschillende organisaties gesproken wordt over inclusie op een etnisch-diverse werkvloer. 

Theorieën en aanpakken van polarisatie

De aandacht voor polarisatie in Nederland is groot. Velen zoeken naar houvast om ongewenste polarisatie vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Wat doe je als groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan? En hoe zorg je voor verbinding tussen verschillende groepen burgers? Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft in kaart gebracht welke wetenschappelijke theorieën en praktijkaanpakken toepasbaar zijn voor preventie van- en omgaan met ongewenste polarisatie. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid overzicht van theorieën en aanpakken. Daarnaast is er een kortere samenvatting beschikbaar.

Factsheets en onderzoeken over LHBTI-emancipatie

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s) verkeren in bepaalde opzichten in een extra kwetsbare positie. Het is belangrijk om daar sensitief voor te zijn. Hoe ontwikkel je LHBTI-beleid? Hoe houd je als hulpverlener rekening met een cliënt met transgender gevoelens? Wat is intersekse? Wat moet je weten over biseksualiteit? En, misschien wel de belangrijkste – onderliggende – vraag, waarom is het zo belangrijk om gender- en seksuele diversiteit niet te negeren, maar er juist oog voor te hebben? In dit overzicht vind je factsheets, handreikingen en onderzoeken met antwoorden op deze en tal van andere vragen.

"Wij vinden zelf onderzoek doen naar vrijwillige inzet belangrijk. Daarom werken wij regelmatig samen met onderzoeksstudenten van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht"

Noortje van der Meer, adviseur VC Utrecht

Eigen onderzoek VC Utrecht

Ben je student en zoek je een onderzoeksplek? Stuur dan een mail naar [email protected]


  Contactpersoon

  Noortje van Tienen-van der Meer[email protected]adviseur
  06 - 8215 9358

  Powered by Deed‌mob Tools ·
  Nederlands (Dutch)