Skip Navigation
Onderzoek naar vrijwillige inzet in Utrecht en relevante artikelen over vrijwilligerswerk.

Data over vrijwillige inzet

Onze adviseurs houden hun kennis voortdurend op peil en deze kennis delen wij graag. Op deze pagina publiceren we de meest recente onderzoeken en artikelen over vrijwillige inzet die ook relevant zijn voor het Utrechtse vrijwilligerswerk. Zo hoeft niet iedereen de literatuur zelf bij te houden!

Onderzoek & feiten

Er zijn verschillende bronnen waarop je kunt zoeken:

 • Utrecht Monitor: deze dwarsdoorsnede van de stad laat met cijfers en trends zien hoe Utrecht er anno 2023 voor staat. Onder meer op het gebied van gezondheid, leefklimaat, samenwerking, bevolkingsgroei, arbeidsmarkt, duurzaamheid én vrijwillige inzet. 
 • WistUData: een database van de gemeente Utrecht, gebaseerd op de jaarlijkse data verzameld via de Buurtmonitor en Volksgezondheidsmonitor. Een enorme hoeveelheid beschikbare gegevens. Bekijk de data over vrijwillige inzet in Utrecht in voorgaande jaren.
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Vrijwilligerswerk in 2021 (sept 2022)
 • NOV: Cijfers en feiten over vrijwillige inzet 2021( 2022)
 • Movisie: trendrapport over vrijwillige inzet (aug 2022)
Onderzoek naar vrijwilligerswerk in Utrecht, in samenwerking met studenten en andere partners.

Werving en begeleiding

De rol van de vrijwilligers-coördinator

Dit onderzoek over de rol en positie van de coördinator vrijwillige inzet, was aanleiding om op te roepen tot erkenning van het vak Coördinator Vrijwillige Inzet. Lees hier meer.

Popel vrijwilligers vs voorzichtige vrijwilligers

Nu de samenleving in volle vaart opengaat, zijn er vrijwilligers die zo snel mogelijk weer aan de slag willen, én er zijn vrijwilligers die het toch moeilijk vinden de draad weer op te pakken. Hoe ga je daarmee om?

Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

Van de mensen die vrijwilligerswerk doen, zegt 91 procent gelukkig te zijn, tegen 85 procent van de mensen die geen vrijwilligerswerk doet. Vrijwilligerswerk brengt zó veel!

Diversiteit & inclusiviteit

Samenwerken met kwetsbare vrijwilligers.

Handreiking werken met kwetsbare vrijwilligers

De laatste jaren is er een enorme ontwikkeling gaande richting het activeren van mensen. Daar komt de toenemende erkenning van ervaringsdeskundigheid bij. Op dit snijvlak van ervaringsdeskundigheid en activering ligt de uitdrukking ‘kwetsbare vrijwilligers’. Bezoekers die vrijwilliger worden, dat gebeurt op grote schaal bij inloophuizen. De publicatie ‘Samen bouwen aan een dak. Handreiking voor het werken met kwetsbare vrijwilligers‘ is gepresenteerd op de netwerkdag. Sprekende voorbeelden wisselen theorie af over wat het betekent als kwetsbare vrijwilligers gaan meewerken.

Inspiratiewaaier inclusiever vrijwilligerswerk

Inspiratiewaaier inclusiever vrijwilligerswerk

Deze inspiratiewaaier Inclusiever Vrijwilligerswerk van Movisie biedt tips, tools en voorbeelden om stappen te zetten inclusiever te werken. Een inclusievere (vrijwilligers)organisatie trekt een bredere en meer diverse groep mensen aan. Zij brengen meerdere perspectieven in. Door inclusie is het mogelijk dat alle mensen gelijkwaardig deelnemen aan vrijwilligerswerk. Je erkent het talent, kennis, inzet en de bijdrage van iedereen.

Theorie en aanpak polarisatie mbt vrijwilligerswerk.

Theorieën en aanpakken van polarisatie

De aandacht voor polarisatie in Nederland is groot. Velen zoeken naar houvast om ongewenste polarisatie vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Wat doe je als groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan? En hoe zorg je voor verbinding tussen verschillende groepen burgers? Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft in kaart gebracht welke wetenschappelijke theorieën en praktijkaanpakken toepasbaar zijn voor preventie van- en omgaan met ongewenste polarisatie. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid overzicht van theorieën en aanpakken. Daarnaast is er een kortere samenvatting beschikbaar.

Factsheets, handreikingen en onderzoeken over LHBTI-emancipatie mbt vrijwillige inzet

Factsheets en onderzoeken over LHBTI-emancipatie

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s) verkeren in bepaalde opzichten in een extra kwetsbare positie. Het is belangrijk om daar sensitief voor te zijn. Hoe ontwikkel je LHBTI-beleid? Hoe houd je als hulpverlener rekening met een cliënt met transgender gevoelens? Wat is intersekse? Wat moet je weten over biseksualiteit? En, misschien wel de belangrijkste – onderliggende – vraag, waarom is het zo belangrijk om gender- en seksuele diversiteit niet te negeren, maar er juist oog voor te hebben? In dit overzicht vind je factsheets, handreikingen en onderzoeken met antwoorden op deze en tal van andere vragen.

Eigen onderzoek VC Utrecht

Ben je student en zoek je een onderzoeksplek? Stuur dan een mail naar [email protected].


  Contactpersoon

  Peter van Baarzel
  Peter van Baarzel[email protected]adviseur
  06 - 8263 8772

  Powered by Deed‌mob Tools ·