Skip Navigation
Over ons

Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Zij wil door dialoog mensen met elkaar in een inspirerend,...

Cultuur & KunstMilieu & DuurzaamheidSport & RecreatieGezondheid & WelzijnCommunity & familieDierenwelzijnKinderen & JeugdMensen met beperkingenVluchtelingen & MinderhedenOuderenhulpGender gelijkheid
Deel

Workshop 'Elkaar zien'

Workshop · 12 jun 2018, 19:00 - 22:00
Maliebaan 45, 3581 CD Utrecht, Netherlands
Dit is een verleden workshop.15 plaatsen over.
#26175
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Utrecht-in-Dialoog/activiteiten/Workshop-Elkaar-zien/26175 om je aan te melden
Uitgebreide omschrijving

Wat gebeurt er als je de ander echt ziet en als je zelf gezien wordt?  Als je met mensen in gesprek gaat die anders zijn, denken, voelen, in andere werelden leven?


In een dialoogbijeenkomst brengen we mensen bij elkaar en in gesprek die elkaar niet vanzelf tegenkomen, over thema’s die leven. Wil je aan tafel met buurtgenoten, collega’s, partners in je wijk, buurt, straat of club? Dat kan! De workshop 'Elkaar (vaker) zien' helpt je mensen bij elkaar te brengen en in gesprek te gaan over een thema dat leeft en ertoe doet.

Voor wie?
De workshop is bedoeld voor mensen en organisaties die dialoog mogelijk willen maken of dat overwegen, onder andere in de Week van de dialoog. De week van de dialoog is van 3 tot 12 november 2018. We gaan dan op verschillende locaties in gesprek om elkaar te zien en nieuwe werelden te ontdekken, zonder ver te hoeven reizen. Ook Utrechters en organisaties die op een ander moment dialoog mogelijk willen maken zijn van harte welkom. Bijvoorbeeld over armoede, gelijkwaardigheid, opvoeden, eenzaamheid, vertrouwen en aanspreken.

Inhoud workshop
In de workshop maak je kennis met de principes van de waarderende dialoog. Je doet ideeën op voor een dialoogbijeenkomst die je samen met anderen kunt organiseren rond een thema dat leeft. Je leert wat er nodig is voor een dialoogbijeenkomst en wat Utrecht in Dialoog hierin kan betekenen.

Wat is een dialoog?
Een dialoog is een bijeenkomst waar mensen met elkaar praten over een onderwerp dat leeft en dat ook lastig kan zijn om te bespreken. De waarde van een dialoog ervaar je pas echt door er zelf aan mee te doen. Je leert van elkaars ervaringen en standpunten en verrijkt je inzicht. Deelnemers ervaren meer verbinding met anderen als ze aan een dialoogtafel meegedaan hebben. Door een dialoog mogelijk te maken, verbind je Utrechters en versterk je je eigen netwerk. Je komt in contact met Utrechters die je niet vanzelf tegenkomt en verkent een thema vanuit verschillende perspectieven om tot dieper inzicht te komen. Je kunt zo ook een onderwerp bespreekbaar maken en uitdiepen dat voor jouzelf belangrijk is.


Wil je meer weten? Schrijf je dan in voor een van de dialoogworkshops in de aanloop naar de Week van de Dialoog.

Hoe kom ik er?
Utrecht > workshops > Utrecht in Dialoog > Workshop 'Elkaar zien'
Over Utrecht in Dialoog
Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Zij wil door dialoog mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek brengen.

Dialoog verbindt, verrijkt en versterkt mensen,organisaties en de samenleving. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van inzicht en vormt de basis voor prettig samen leven, wonen, werken en zijn.

Wat doet Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog organiseert sinds 2008 ieder jaar de Week van de Dialoog. Sinds 2014 ook de Pietendialoog en dialogen in organisaties. Sinds 2015 faciliteert Utrecht in Dialoog ook door het jaar heen dialogen rond actuele thema’s. Onder meer naar aanleiding van de aanslagen in Parijs van 7 januari (o.a. Charlie Hebdo) en 13 november 2015. Sinds 2016 worden het hele jaar door dialogen georganiseerd. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Het thema in 2020 is Erbij Horen.

De kernactiviteiten van Utrecht in Dialoog zijn:
– het trainen, begeleiden en bemiddelen in dialoogbegeleiders om een goede dialoog mogelijk te maken;
– het samen met partners organiseren en faciliteren van dialoogtafels en dialoogbijeenkomsten;
– bekendheid geven aan dialoogactiviteiten, en dialoogervaringen zodat meer mensen de dialoog gaan waarderen en toepassen

Stichting en leerwerkplaats

Utrecht in Dialoog is sinds 2017 een zelfstandige Stichting met ANBI-status, gevestigd op Maliebaan 45. Aan Utrecht in Dialoog is een pool van dialoogbegeleiders verbonden die op Maliebaan45 worden getraind. Sinds 2017 heeft Utrecht in Dialoog een leerwerkplaats bij De Alchemist. Hier werken (vrijwillige) medewerkers, stagiaires, werkzoekenden, reintegreerders, pensionadas, studenten met partners aan het organiseren van dialoogtafels, trainingen en workshops.

Dialoog bevorderen

Utrecht in Dialoog wil de dialoog bevorderen. Om mensen bij elkaar te brengen, groepen te verbinden en discriminatie, segregatie en radicalisering in de samenleving tegen te gaan. Het hele jaar door in aansluiting op actuele thema’s. In samenwerking met bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers.
Dit is een verleden workshop.15 plaatsen over.
#26175
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Utrecht-in-Dialoog/activiteiten/Workshop-Elkaar-zien/26175 om je aan te melden