Skip Navigation
Over ons

Het motto 'Duurzame ontwikkeling door techniekeducatie' zegt precies waar Stichting Technotrend voor staat. Stichting Technotrend verzorgt programma's, projecten en workshops voor Primair Onderwijs...

Milieu & DuurzaamheidKinderen & Jeugd
Deel

Bestuurslid

Vacature · 1–2 uur/week
Kanaalweg 86, 3533 HG Utrecht, Netherlands
Bestuur
De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten.
#23371
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Technotrend/activiteiten/Bestuurslid/23371 om je aan te melden
SamenvattingBestuurslid van stichting omvat de gebruikelijke taken. Kennis van en affiniteit met duurzaamheid, techniek en educatie, netwerk in Utrecht (prov).
Uitgebreide omschrijving

Taken

Het bestuur heeft gemiddeld tweemaal per jaar overleg met de directie van de Stichting. Hierin wordt het zakelijk beleid, de financiering, het jaarplan, de begroting en jaarrekening en andere voorkomende zaken besproken. Het bestuur telt (statutair) een oneven aantal leden van minimaal 3 en maximaal 7 personen. Het betreft een onbezoldigde functie (slechts onkosten worden vergoed). Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het creatieve en zakelijke beleid gedelegeerd aan de directie.

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen, en van de directie, kunnen functioneren als goede bestuurders en als goede toezichthouders en adviseurs. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken, en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving.

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk bestuurslid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de directie en organisatie met raad en daad bij te staan, en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Stichting Technotrend.

Waar zijn we naar op zoek?

Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (etnische) achtergrond. Tevens is het streven dat een meerderheid van de bestuursleden gevestigd is in Utrecht of omgeving. Op basis van beschikbaarheid en achtergrond worden specifieke portefeuilles verdeeld. Het bestuur hecht waarde aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende kwaliteiten en kennis:

  • Bestuursleden hebben affiniteit met duurzaamheid, techniek en educatie.

  • Kennis van en ervaring met (hedendaagse) duurzaamheid, techniek en educatie uitdagingen

  • Kennis van zakelijk en financieel management;

  • Beschikking over een bestuurlijk en politiek netwerk (Utrecht e.o., landelijke fondsen, etc.);

  • Bekendheid met het educatie en/of duurzaamheidscircuit;

  • Netwerk in het (Utrechtse) bedrijfsleven

  • Kennis van marketing en publiciteit.

  • Is in staat de visie van Stichting Technotrend uit te dragen.

  • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een culturele organisatie.

  • Is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting.

  • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting.

  • Is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler.

  • Kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen.

  • Kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid.

  • Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.

  • Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden.

  • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Wat wij vrijwilligers aanbieden💸 Onkostenvergoeding
Hoe kom ik er?
Over Stichting Technotrend
Het motto 'Duurzame ontwikkeling door techniekeducatie' zegt precies waar Stichting Technotrend voor staat. Stichting Technotrend verzorgt programma's, projecten en workshops voor Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) en andere doelgroepen zoals BuitenSchoolse Opvang (BSO) en Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO). Daarnaast doet Stichting Technotrend actieonderzoek in samenwerking met verschillende onderzoeksorganisaties.

Stichting Technotrend is ontstaan uit de overtuiging dat het noodzakelijk is om een duurzame samenleving te realiseren. Om dit te bereiken, willen we kinderen en jongeren laten kennismaken met de kennis en vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben.
·
De organisator heeft deze activiteit gemarkeerd als gevuld. Aanmeldingen zijn gesloten.
#23371
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Technotrend/activiteiten/Bestuurslid/23371 om je aan te melden