Skip Navigation
Over ons

Stichting Leergeld Utrecht ondersteunt ouders met een laag inkomen bij binnen-en buitenschoolse activiteiten van hun kinderen (leeftijd 0-18) door bijvoorbeeld te helpen met het bekostigen van...

Kinderen & JeugdArmoede & HuisvestingSociale rechtvaardigheid en ongelijkheid
Deel

Fondsenwerver

Vacature · 2–4 uur/week
Bemuurde Weerd Oostzijde 3, 3514 Utrecht, Nederland
Fondsenwerving
Deze vacature is verlopen
#23950
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Leergeld-Utrecht/activiteiten/Fondsenwerver/23950 om je aan te melden
Uitgebreide omschrijving

Beschrijving Stichting Leergeld Utrecht
Stichting Leergeld Utrecht is een particuliere Stichting die fungeert als laatste vangnet voor ouders die onvoldoende financiële middelen hebben om de ontwikkeling van hun kinderen te bekostigen of te voorfinancieren. Stichting Leergeld Utrecht wil middels haar bijdrage er voor zorg dragen dat ‘meedoen’ voor ieder kind mogelijk moet zijn op het gebied van sport, schoolkosten en schoolactiviteiten.  Hiertoe verzamelen wij middelen (van de gemeente, maar ook via allerlei fondsen, via onze donateurs en via diverse acties) en zetten die vervolgens in waar nodig. Via scholen, buurtteams en andere kanalen maken wij vervolgens onze mogelijkheden bekend aan de doelgroep.

Werkwijze Stichting Leergeld Utrecht
Tijdens een huisbezoek door een van onze vrijwilligers (die worden begeleid door een professionele coördinator)  wordt de vraag naar ondersteuning in kaart gebracht en krijgt de aanvrager informatie over diverse voorzieningen die het mogelijk maken om (beter) mee te kunnen doen. Hierbij geven wij niet alleen geld of goederen, maar helpen we ook bij het aanvragen van ondersteuning bij andere partijen zoals het Jeugdsportfonds.

De stichting wordt op hoofdlijnen aangestuurd door een stichtingsbestuur bestaande uit 7 personen.

Wij zoeken per direct
Vanwege het vertrek van de fondsenwerver zijn we momenteel nog op zoek naar een enthousiaste fondsenwerver.

Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met armoedebestrijding onder kinderen en creatief en initiatiefrijk is als het gaat om bedenken van manieren om fondsen te werven. Als je je daarnaast ook kunt vinden in de doelstelling van Leergeld, dan willen we graag kennis met je maken. 

De fondsenwerver:

  • Is in staat  de inkomsten van de Stichting te vergroten
  • Heeft ervaring met het aanvragen en verantwoorden van bijdrage van fondsen
  • Overlegt met coordinatoren en bestuur over actuele thema's en projecten voor fondsenwerving

Belangstellenden kunnen contact opnemen via onderstaande link. 

Wat wij vrijwilligers aanbieden🤝 Extra begeleiding
Hoe kom ik er?
Over Stichting Leergeld Utrecht
Stichting Leergeld Utrecht ondersteunt ouders met een laag inkomen bij binnen-en buitenschoolse activiteiten van hun kinderen (leeftijd 0-18) door bijvoorbeeld te helpen met het bekostigen van excursies, werkweken en schoolkampen.

Ook kijken we mee of er nog andere voorzieningen zijn die onbenut zijn maar wel aangevraagd kunnen worden. Als dit zo is, helpen we hen met het aanvragen ervan. Dit gebeurt door middel van een huisbezoek.
Deze vacature is verlopen
#23950
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Leergeld-Utrecht/activiteiten/Fondsenwerver/23950 om je aan te melden