Skip Navigation

KNSB

Non-profit

Over ons

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich in voor de versterking en promotie van de schaats- en inlineskatesport met als doel zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de schaats- ...

Sport & RecreatieKinderen & JeugdMensen met beperkingenVluchtelingen & MinderhedenOuderenhulpGender gelijkheid
Deel

Penningmeester

2–3 uur/week
Vanuit huis
Sport & RecreatieKinderen & JeugdMensen met beperkingenVluchtelingen & MinderhedenOuderenhulpGender gelijkheid
#29705
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/KNSB/activiteiten/Penningmeester/29705 om je aan te melden
SamenvattingDe Landelijke Vereniging van Schoonrijders zoekt met spoed een nieuwe penningmeester
Uitgebreide omschrijving

Wij zoeken een heer of dame met boekhoudkundige kwaliteiten of die bereid is zich dat eigen te maken. Ervaring met internetbankieren, e-mail en Microsoft Excel is vereist.

 

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur.


Hij of zij heeft voldoende tijd om deze vrijwilligers functie uit te oefenen (ongeveer 10 uur per maand). Per jaar zijn er 6 tot 8 bestuursvergaderingen welke online of in het KNSB-kantoor te Utrecht plaatsvinden. Tevens is er eenmaal per jaar een Algemene ledenvergadering.

 

Alle bestuursleden vervullen hun positie op vrijwillige basis, echter met vergoeding van de (reis)kosten. De officiële benoeming moet tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) plaats vinden na goedkeuring van de leden en is voor een periode van 4 jaar. Tot de ALV wordt de functie ad interim vervult.

 

Taakomschrijving:

1.   Voert financiële administratie;

2.   Maakt het financiële deel van het jaarverslag;

3.   Beheert de kas, de bankrekeningen en de spaarrekeningen;

4.   Begroot inkomsten(contributies, donaties, ontvangsten uit wedstrijden, subsidies en andere inkomsten) en uitgaven(vaste lasten, projecten, ALV en LVS-dag, jury en trainersbijeenkomsten/-cursussen et cetera) en voert op deze activiteiten tussentijds en na afloop financiële controle uit;

5.   Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van budgettenen/of de in de bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;

6.   Onderhoudt relevante contacten met de KNSB, gewesten, trainingsgroepen, sponsoren en subsidieverstrekkers;

 

De taken en verantwoordelijkheden zijn conform de statuten van toepassing.


Over KNSB
De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich in voor de versterking en promotie van de schaats- en inlineskatesport met als doel zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de schaats- en inlineskatesport. Als overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan top-, wedstrijd- en breedtesport. Samenwerking voor het schaatsen staat voorop, met een goede balans tussen de inzet van vrijwilligers en professionals.
·
#29705
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/KNSB/activiteiten/Penningmeester/29705 om je aan te melden