Skip Navigation
Publiekbegeleiders bij Holland Opera

Publiekbegeleiders bij Holland Opera

Evenement · 10 aug 2022, 18:30 – 27 aug 2022, 00:00
Werkspoorkathedraal, Utrecht, Utrecht 3534 AP, Nederland
Evenement & festivalBegeleidingMuziekNederlandsEngelsDuitsFransZweeds
Kunst & cultuurVluchtelingen & MinderhedenBuurt & omgeving
KwaliteitsonderwijsOngelijkheid verminderenKlimaatactie
U kunt zich helaas niet langer registreren voor deze vacature. Je kan hier andere vacatures vinden.6 plaatsen over.
Activiteit Delen
Holland Opera
#54787
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Holland-Opera/activiteiten/Gemotiveerde-Publiekbegeleiders-Kaartcontroleurs-Parkeerbegeleiders/54787 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Publieksbegeleiding, kaartcontrole en parkeerbeheer tijdens voorstelling van Holland Opera.
Augustus, woensdag t/m zaterdag, van 18.30 - 00.00 uur

Uitgebreide omschrijving

- For English see below -


Welkom bij Holland Opera!

Wat leuk dat je overweegt om vrijwilliger te worden bij onze locatievoorstelling 'Divorce of Figaro' in de prachtige Werkspoorkathedraal. We zien ernaar uit met je te mogen samenwerken. Vrijwilligers zijn belangrijke krachten achter onze voorstellingen en zijn onmisbaar. 


Wat bieden wij je:

Behalve dat je aan de slag gaat met een leuk vast team, ontmoet je inspirerende spelers en makers uit de muziektheaterwereld. Je leert wat bij over muziek, theater, de locatie en doet een leuk netwerk op en maakt nieuwe contacten. Het werk is divers, en in een gezellige en professionele sfeer met veel gemotiveerde medewerkers.

Als je je voor meer dan 3 avonden aanmeld als vrijwilliger, mag je gratis naar de voorstelling. Verder bieden we je een gratis maaltijd (indien van toepassing) en gratis drankjes.


We zoeken vrijwilligers voor 3 verschillende functies:

 

·        Publieksbegeleiding en kaartcontrole:

Naast opruimen, tribune controleren, benodigdheden checken en voorbereiden van alle taken, is jouw specifieke taak om de tickets van de bezoekers scannen, ze welkom te heten en ze naar de bar te verwijzen. Bij problemen met een ticket verwijs je ze naar de kassa. Als alle bezoekers binnen zijn, help je ze, zodra de tribune open gaat, naar de juiste plek.

 

·        Publiekbegeleiding algemeen

Naast opruimen, tribune controleren, benodigdheden checken en voorbereiden van alle taken, is jouw specifieke taak om zodra alle bezoekers binnen zijn en de tribune geopend is, de mensen naar de juiste plek te wijzen, mensen met een beperking te helpen naar hun plek, in de gaten houden dat het rustig blijft en niet teveel mensen tegelijk naar binnen komen.

 

·        Parkeerbegeleiders

Naast opruimen, tribune controleren, benodigdheden checken en voorbereiden van taken, is jouw specifieke taak om bezoekers op een geordende manier naar een parkeerplek op het terrein van de Werkspoorkathedraal te begeleiden. Ook controleer je of ze al een parkeerticket hebben gekocht en zo niet; verwijs je ze naar de kassa. Na afloop van de voorstelling help je ook weer om de auto's het terrein af te laten rijden.


Globaal draaiboek:

 

18.20 uur: binnenkomst


18.30 uur: briefing (vertellen welke werkzaamheden gedaan gaan worden en door wie).


19.00 uur: start werkzaamheden voor alle vrijwilligers. Eerst een ronde door gebouw om alles te checken en voorbereidingen te treffen. Daarna wordt je naar je specifieke taak verwezen zoals in de briefing afgesproken.


20.45 uur: publieksbegeleiding; behalve parkeerbegeleiders gaan alle overige vrijwilligers helpen met publiek naar tribune begeleiden.


21.00 uur: aanvang voorstelling. Vrijwilligers (ook parkeerbegeleiders) en team gaan wat opruimen en dingen gereed maken voor als publiek na afloop weer naar buiten kan worden begeleidt. Verder bijpraten onder genot van een drankje.


22.30: opnieuw installeren op de afgesproken plek


22.45 uur: voorstelling ten einde. Publieksbegeleiders en kaartcontroleurs gaan publiek naar buiten begeleiden, parkeerbegeleiders helpen auto's het terrein af. Gebouw nalopen en kleine voorbereidingen treffen voor de volgende dag.


0.00 uur: einde


Werkdagen en tijden:

Woensdag 10 augustus t/m zaterdag 13 augustus, 18.30-0.00 uur

Woensdag 17 aug t/m zaterdag 20 augustus, 18.30-0.00 uur

Woensdag 24 augustus t/m zaterdag 27 augustus, 18.30-0.00 uur


Meldt je aan voor 1 of meer dagen.

 

Een bijzondere vrijwilligersvacature op een bijzondere plek en bij een vooraanstaand operagezelschap! Een vinkje op je bucketlist.

Heel graag tot gauw, voor meer info mag je contact opnemen met José via mail of telefoon (zie gegevens op deze site).

 

Oh ja: omdat we echt afhankelijk van je zijn als vrijwilliger, willen we je vragen om alleen op de vacature te reageren als je echt gemotiveerd bent. Kennis van muziektheater is niet nodig.

 

Talen: redelijke beheersing van Nederlands en/of Engels.

 

Over Holland Opera:

Wij maken opera die dicht bij de belevingswereld van ons (jonge) publiek staan. Gebruik makend van (jeugd)literatuur, toneel en soms muziekklassiekers willen we nieuwe operavoorstellingen maken met maatschappelijke thema's. Naast tekst, beeld en vormgeving vertelt vooral ook de muziek een verhaal dat soms niet te vangen is in woorden.


In een wereld waar de ontmoeting en het gesprek zich steeds meer digitaal afspeelt gaan wij de dialoog live aan. Vanuit de overtuiging dat muziek de universele taal is die kinderen en volwassenen prikkelt tot kijken, luisteren en communiceren. Zo willen we actuele en toegankelijke voorstellingen voor jong en oud maken, die zowel ontroeren als betoverend.


-------


Vacancy Volunteers Holland Opera

 

Welcome to Holland Opera! How nice that you are considering becoming a volunteer at our location performance 'Divorce of Figaro' in the beautiful Werkspoorkathedraal. We look forward to working with you. Volunteers are important forces behind our performances and are indispensable.

 

What we offer you:

Besides working with a nice permanent team, you will meet inspiring players and makers from the music theater world. You learn something about music, theatre, the location and you build up a nice network and make new contacts. The work is diverse, and in a pleasant and professional atmosphere with many motivated employees.

If you sign up as a volunteer for more than 3 evenings, you can go to the performance for free. We also offer you a free meal (if applicable) and free drinks.

 

We are looking for volunteers for 3 different positions:

 

Host/Hostess and ticket control:

Besides cleaning up, checking supplies and preparing all the tasks, your specific job is to scan the tickets of the visitors, welcome them and direct them to the bar. In case of problems with a ticket, refer them to the cash register. When all visitors are inside, you help them to the right place as soon as the grandstand opens.

 

Host/Hostess

In addition to cleaning up, checking supplies and preparing all tasks, your specific task is to point people to the right place, as soon as all visitors are inside and the stands is open, to help people with disabilities to their seats, in make sure that it remains quiet and that not too many people come in at the same time.

 

Parking attendants

In addition to cleaning up, checking supplies and preparing tasks, your specific task is to guide visitors to a parking space on the Werkspoorkathedraal site in an orderly manner. You also check whether they have already bought a parking ticket and if not; refer them to the checkout. After the performance, you also help to get the cars to drive off the site.


Global scenario:

6.20 pm: arrival


6.30 pm: briefing (tell us what work will be done and by whom).


7.00 pm: Start of work for all volunteers. First a tour of the building to check everything and make preparations. You will then be referred to your specific task as agreed in the briefing.


8.45 pm: public guidance; except parking attendants, all other volunteers will help guide the public to the grandstand.


9 p.m.: start of the performance. Volunteers (including parking attendants) and the team will clean up a bit and prepare things for when the public can be escorted outside again afterwards. Continue to chat while enjoying a drink.


22.30: reinstall at the agreed place


11.45 pm: show ends. Public attendants and ticket inspectors will escort the public outside, parking attendants help cars off the premises. Check the building and make small preparations for the next day.


0.00 am: end

 

Working days and times:

Wednesday 10 August to Saturday 13 August, 7.30 pm -0.00am

Wednesday 17 Aug to Saturday 20 August, 7.30 pm -0.00am

Wednesday 24 August to Saturday 27 August, 7.30 pm -0.00am

 

A special volunteer vacancy in a special place and with a leading opera company! A check mark on your bucket list.

We look forward to seeing you soon, for more information you can contact José by mail or telephone (see details on this site).

 

Because we really depend on you as a volunteer, we would like to ask you to only respond to the vacancy if you are really motivated. Knowledge of musical theater is not necessary.

 

Languages: basic Dutch and/or English.

 

About Holland Opera:

We make opera that are close to the perception of our (young) audience. Using (youth) literature, drama and sometimes music classics, we want to create new opera performances with social themes. In addition to text, images and design, the music also tells a story that sometimes cannot be captured in words.

In a world where encounters and conversations are increasingly taking place digitally, we enter into a live dialogue. Based on the conviction that music is the universal language that stimulates children and adults to watch, listen and communicate. For example, we want to create current and accessible performances for young and old that are both moving and enchanting.

Wat vrijwilligers nodig hebben

🗣️ Beheersing van het Nederlands

Hoe kom ik er?

Werkspoorkathedraal, Tractieweg Utrecht
U kunt zich helaas niet langer registreren voor deze vacature. Je kan hier andere vacatures vinden.6 plaatsen over.
Activiteit Delen

Over Holland Opera

Wij maken opera die dicht bij de belevingswereld van ons (jonge) publiek staan. Gebruik makend van (jeugd)literatuur, toneel en soms muziekklassiekers willen we nieuwe operavoorstellingen maken met maatschappelijke thema's. Naast tekst, beeld en vormgeving vertelt vooral ook de muziek een verhaal dat soms niet te vangen is in woorden.
In een wereld waar de ontmoeting en het gesprek zich steeds meer digitaal afspeelt gaan wij de dialoog live aan. Vanuit de overtuiging dat muziek de universele taal is die kinderen en volwassenen prikkelt tot kijken, luisteren en communiceren. Zo willen we actuele en toegankelijke voorstellingen voor jong en oud maken, die zowel ontroeren als betoveren.
Vacatures die je misschien ook interessant vindt
De Voorkamer is looking for project coordinators, organisers, community builders
Tijdelijke activiteit · 2–4 uur/week · Voor ongeveer 6 maanden
Utrecht
De Voorkamer is looking for project coordinators, organisers, community builders
We are looking for new coordinators, organisers and community builders for all kinds of fun projects within De Voorkamer! Geplaatst door De Voorkamer
De Voorkamer is looking for co-creator/co-host for project Mini evenings
Vaste activiteit · 3–4 uur/week
Utrecht
De Voorkamer is looking for co-creator/co-host for project Mini evenings
Co-create fun and learning activities with other people, learn a lot of different skills and make people feel welcome.Geplaatst door De Voorkamer
Nederlandse taalcoaches gezocht!
Vaste activiteit · 2–4 uur/week
Utrecht
Nederlandse taalcoaches gezocht!
Bruggenbouwers gezocht! Wordt Nederlandse taalcoach bij De Voorkamer en verbindt mensen. Geplaatst door De Voorkamer
Vacature Arabisch Taalcafé Coach
Vaste activiteit · 2–4 uur/week
Utrecht
Vacature Arabisch Taalcafé Coach
Do you want to meet new people and teach others your language? Come be a volunteer coach in our online monday weekly Arabic Taalcafé! Geplaatst door De Voorkamer
Betrokken teamlid Prisma Groep
Vaste activiteit · 4-6 uur/maand · Start vanaf 1 jan 2024
Utrecht
Betrokken teamlid Prisma Groep
Empowerment bijeenkomsten voor biculturele/BIPOC LHBTQIA+. Stel jezelf uitgebreid voor in een mail naar ons. Bijeenkomsten vanaf 16.30 uur - 21.00 uur.Geplaatst door Stichting Prisma Groep
Hosts gezocht! Maak van De Kargadoor je tweede huiskamer!
Vaste activiteit · 3–6 uur/week
Utrecht
Hosts gezocht! Maak van De Kargadoor je tweede huiskamer!
Als host verzorg je onze leuke gasten! Soms sta je achter de bar, verzorg je de koffie en thee in onze vergaderzalen of je neemt de telefoon aan.Geplaatst door De Kargadoor
Vind Workshops die bij jou passen
Sep10
Workshop Crowdfunding en Campagne voeren
Workshop · 10 sep, 19:00 - 21:00
Utrecht
Workshop Crowdfunding en Campagne voeren
Wil je leren hoe je een succesvolle crowdfundingcampagne kan opzetten? In deze workshop geeft Voor je Stadsie je alle tools om meteen aan de slag te gaan!Geplaatst door Voor je Stadsie
Okt9
Communicatietechnieken voor vrijwilligers ( basis)
Workshop · 9 okt, 18:30 - 21:00
Utrecht
Communicatietechnieken voor vrijwilligers ( basis)
Je hoeft geen psycholoog te zijn om een goed gesprek te kunnen voeren met je hulpvrager. Kom je ook naar deze workshop communicatietechnieken?Geplaatst door VC Utrecht
Sep2
Mental Health First Aid (4 dagdelen)
Workshop · 2 sep, 18:30 - 21:30
Utrecht
Mental Health First Aid (4 dagdelen)
Mental Health First Aid (MHFA) is dé cursus voor eerste hulp bij mentale klachtenGeplaatst door VC Utrecht
Sep11
Eenzaamheid signaleren
Workshop · 11 sep, 18:30 - 21:00
Utrecht
Eenzaamheid signaleren
Mooie en leerzame workshop: Hoe herken je eenzaamheid en wat kan je eraan doen? Kom je ook naar deze waardevolle workshop?Geplaatst door VC Utrecht
Nov6
Oplossingsgerichte communicatie voor vrijwilligers (verdieping)
Workshop · 6 nov, 18:30 - 21:00
Utrecht
Oplossingsgerichte communicatie voor vrijwilligers (verdieping)
In deze workshop maken vrijwilligers kennis en oefenen met probleemoplossend communiceren door het stellen van oplossingsgerichte vragen. Kom je ook?Geplaatst door VC Utrecht
Okt25
Nieuw
Grenzen aangeven (praktische variant)
Workshop · 25 okt, 10:00 - 13:00
Utrecht
Grenzen aangeven (praktische variant)
Grenzen ervaar je in je lichaam, en het is belangrijk je hier bewust van te worden, hoe zorg je ook goed voor jezelf? kom naar deze workshop, en we helpen jeGeplaatst door U Centraal

Powered by Deed‌mob Tools ·