Skip Navigation
Over ons

Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Zij wil door dialoog mensen met elkaar in een inspirerend,...

Cultuur & KunstMilieu & DuurzaamheidSport & RecreatieGezondheid & WelzijnCommunity & familieDierenwelzijnKinderen & JeugdMensen met beperkingenVluchtelingen & MinderhedenOuderenhulpGender gelijkheid
Deel

Vrede doorgeven in de Domkerk

Event · 17 sep 2018, 13:00 - 15:30
Achter De Dom 1, 3512 JN Utrecht, Netherlands
Dit is een verleden event.
#26515
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Utrecht-in-Dialoog/activiteiten/Vrede-doorgeven-in-de-Domkerk/26515 om je aan te melden
Uitgebreide omschrijving

Tijdens de Vredesweek staan er op maandagmiddag 17 september 2018 om 13:00 uur  dialoogtafels klaar in de Domkerk. Iedereen is van harte welkom!

‘Vrede doorgeven….’, het thema voor de dialoog, sluit aan bij het thema van de Vredesweek 2018: ‘Generaties voor Vrede!‘. Hoe werd vrede aan je doorgegeven, wat gebeurde er, wat betekent het voor je? Hoe kunnen we vrede doorgeven?

Aanmelden kan hier: http://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/vrede-doorgeven/

Programma

Na een korte introductie op het thema luisteren we naar elkaars ervaringen, dromen we met het oog op de toekomst en brengen we nieuwe mogelijkheden onder woorden.

13:00 Inloop
13:15 Kort voorprogramma met inspiratie op het thema
13:30 Aan tafels van 6 tot 8 personen in dialoog
15:15 Opbrengsten en inzichten delen
15:30 Informeel napraten

Vrede doorgeven…

Elke generatie heeft zijn of haar eigen verhaal in relatie tot oorlog, geweld en vrede. Verhalen van onmacht, pijn, verdriet en verhalen van hoop, moed, vergeving en een nieuwe toekomst. Iedere generatie heeft zijn eigen uitdagingen het hoofd te bieden en zoekt naar eigen wegen om in alle vrijheid vorm te geven aan het verlangen van vrede. In deze Vredesweek, zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen verschillende generaties. Om van elkaar te leren hoe we vrede kunnen doorgeven, elkaar te bemoedigen en samen op te trekken op de weg van vrede. 

Wat is een dialoog?

Een dialoogtafel is een plaats waar zes tot acht personen met elkaar in gesprek gaan. Een getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat iedereen aan bod komt. In een dialoog overtuig je de ander niet van je eigen standpunten, maar luister je naar elkaars ervaringen. Een dialoog duurt ongeveer twee uur.

Hoe kom ik er?
Utrecht > events > Utrecht in Dialoog > Vrede doorgeven in de Domkerk
Over Utrecht in Dialoog
Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Zij wil door dialoog mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek brengen.

Dialoog verbindt, verrijkt en versterkt mensen,organisaties en de samenleving. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van inzicht en vormt de basis voor prettig samen leven, wonen, werken en zijn.

Wat doet Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog organiseert sinds 2008 ieder jaar de Week van de Dialoog. Sinds 2014 ook de Pietendialoog en dialogen in organisaties. Sinds 2015 faciliteert Utrecht in Dialoog ook door het jaar heen dialogen rond actuele thema’s. Onder meer naar aanleiding van de aanslagen in Parijs van 7 januari (o.a. Charlie Hebdo) en 13 november 2015. Sinds 2016 worden het hele jaar door dialogen georganiseerd. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Het thema in 2020 is Erbij Horen.

De kernactiviteiten van Utrecht in Dialoog zijn:
– het trainen, begeleiden en bemiddelen in dialoogbegeleiders om een goede dialoog mogelijk te maken;
– het samen met partners organiseren en faciliteren van dialoogtafels en dialoogbijeenkomsten;
– bekendheid geven aan dialoogactiviteiten, en dialoogervaringen zodat meer mensen de dialoog gaan waarderen en toepassen

Stichting en leerwerkplaats

Utrecht in Dialoog is sinds 2017 een zelfstandige Stichting met ANBI-status, gevestigd op Maliebaan 45. Aan Utrecht in Dialoog is een pool van dialoogbegeleiders verbonden die op Maliebaan45 worden getraind. Sinds 2017 heeft Utrecht in Dialoog een leerwerkplaats bij De Alchemist. Hier werken (vrijwillige) medewerkers, stagiaires, werkzoekenden, reintegreerders, pensionadas, studenten met partners aan het organiseren van dialoogtafels, trainingen en workshops.

Dialoog bevorderen

Utrecht in Dialoog wil de dialoog bevorderen. Om mensen bij elkaar te brengen, groepen te verbinden en discriminatie, segregatie en radicalisering in de samenleving tegen te gaan. Het hele jaar door in aansluiting op actuele thema’s. In samenwerking met bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers.
Dit is een verleden event.
#26515
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Utrecht-in-Dialoog/activiteiten/Vrede-doorgeven-in-de-Domkerk/26515 om je aan te melden