Skip Navigation
Over ons

Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Zij wil door dialoog mensen met elkaar in een inspirerend,...

Cultuur & KunstMilieu & DuurzaamheidSport & RecreatieGezondheid & WelzijnCommunity & familieDierenwelzijnKinderen & JeugdMensen met beperkingenVluchtelingen & MinderhedenOuderenhulpGender gelijkheid
Deel

Sporen van Slavernij

Event · 24 jun 2018, 10:45 - 15:30
Telingstraat 13, 3512 GV Utrecht, Netherlands
Dit is een verleden event.
#26499
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Utrecht-in-Dialoog/activiteiten/Sporen-van-Slavernij/26499 om je aan te melden
Uitgebreide omschrijving

Op zondag 24 juni organiseert Tori Oso Utrecht een stadswandeling Sporen van slavernij in Utrecht. Aansluitend op deze wandeling gaan deelnemers en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek over dit thema.

Voor meer informatie en aanmelden kan je hier terecht: http://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/sporen-zien/

Tijdens de wandeling wordt stilgestaan bij de sporen die de slavernij in Utrecht heeft achtergelaten. Deze sporen zijn er, maar we zien ze niet altijd of weten er niet van af. Hierna gaan we in gesprek. Wanneer voelde, zag, hoorde, ervoer je laatst sporen van slavernij? Wanneer werden deze sporen door jou of anderen echt gezien? Zijn er sporen van slavernij in je eigen denken, zijn of handelen? Hoe kunnen we het beste omgaan met deze sporen? Deze vragen onderzoeken we samen tijdens de dialoog. Het zorgt voor mooie ontmoetingen, nieuwe inzichten, meer verbondenheid en inspiratie.

Programma:
10.45 Verzamelen voor boekenwinkel Savannah Bay
11.00 Begin van de wandeling
13.00 Aankomst met Surinaams broodje
13.30 Met elkaar in dialoog over ‘Sporen zien’, Maliebaan 45
15.00 Gezamenlijk de opbrengsten van het gesprek delen
15.30 Afsluiting

Aanmelden voor de wandeling kan per mail naar [email protected], er wordt een bijdrage van €13 gevraagd. De dialoog is gratis. Het is ook mogelijk om alleen voor het gesprek aan te sluiten.

Hoe kom ik er?
Utrecht > events > Utrecht in Dialoog > Sporen van Slavernij
Over Utrecht in Dialoog
Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Zij wil door dialoog mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek brengen.

Dialoog verbindt, verrijkt en versterkt mensen,organisaties en de samenleving. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van inzicht en vormt de basis voor prettig samen leven, wonen, werken en zijn.

Wat doet Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog organiseert sinds 2008 ieder jaar de Week van de Dialoog. Sinds 2014 ook de Pietendialoog en dialogen in organisaties. Sinds 2015 faciliteert Utrecht in Dialoog ook door het jaar heen dialogen rond actuele thema’s. Onder meer naar aanleiding van de aanslagen in Parijs van 7 januari (o.a. Charlie Hebdo) en 13 november 2015. Sinds 2016 worden het hele jaar door dialogen georganiseerd. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Het thema in 2020 is Erbij Horen.

De kernactiviteiten van Utrecht in Dialoog zijn:
– het trainen, begeleiden en bemiddelen in dialoogbegeleiders om een goede dialoog mogelijk te maken;
– het samen met partners organiseren en faciliteren van dialoogtafels en dialoogbijeenkomsten;
– bekendheid geven aan dialoogactiviteiten, en dialoogervaringen zodat meer mensen de dialoog gaan waarderen en toepassen

Stichting en leerwerkplaats

Utrecht in Dialoog is sinds 2017 een zelfstandige Stichting met ANBI-status, gevestigd op Maliebaan 45. Aan Utrecht in Dialoog is een pool van dialoogbegeleiders verbonden die op Maliebaan45 worden getraind. Sinds 2017 heeft Utrecht in Dialoog een leerwerkplaats bij De Alchemist. Hier werken (vrijwillige) medewerkers, stagiaires, werkzoekenden, reintegreerders, pensionadas, studenten met partners aan het organiseren van dialoogtafels, trainingen en workshops.

Dialoog bevorderen

Utrecht in Dialoog wil de dialoog bevorderen. Om mensen bij elkaar te brengen, groepen te verbinden en discriminatie, segregatie en radicalisering in de samenleving tegen te gaan. Het hele jaar door in aansluiting op actuele thema’s. In samenwerking met bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers.
Dit is een verleden event.
#26499
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Utrecht-in-Dialoog/activiteiten/Sporen-van-Slavernij/26499 om je aan te melden