Skip Navigation
Over ons

Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Zij wil door dialoog mensen met elkaar in een inspirerend,...

Cultuur & KunstMilieu & DuurzaamheidSport & RecreatieGezondheid & WelzijnCommunity & familieDierenwelzijnKinderen & JeugdMensen met beperkingenVluchtelingen & MinderhedenOuderenhulpGender gelijkheid
Deel

Elkaar zien, alle kleuren

Event · 21 jun 2018, 13:00 - 15:30
Jansveld 51, 3512 AK Utrecht, Netherlands
Dit is een verleden event.
#26496
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Utrecht-in-Dialoog/activiteiten/Elkaar-zien-alle-kleuren/26496 om je aan te melden
Uitgebreide omschrijving

In het kader van het Midzomergracht Festival organiseren we samen met de Tussenvoorziening een dialoog over seksuele- en genderdiversiteit, met als thema ‘Elkaar zien, alle kleuren’. Iedereen is van harte welkom!

Voor meer informatie en aanmelden kan je hier terecht: http://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/elkaar-zien-alle-kleuren/

De Tussenvoorziening biedt opvang, woon- en financiële begeleiding aan mensen die in een kwetsbare situatie verkeren, en bestaat dit jaar 25 jaar. Een mooi moment om bezoekers, medewerkers, buren, en Utrechters in het algemeen uit te nodigen voor een dialoog op locatie van het Smulhuis, een eetgelegenheid voor dak- en thuislozen in Utrecht.

Programma
13.00 Inloop
13.15 Kort voorprogramma ter inspiratie op het thema
13.30 Aan tafels van 6 tot 8 personen in dialoog
15.15 Opbrengsten en inzichten delen
15.30 Informeel napraten

Wat je ziet is niet altijd wat het lijkt. En wat het lijkt, is niet altijd wat het is. Aan de hand van iemands uiterlijk, gender of seksuele identiteit, trekken we al heel snel en vaak onbewust conclusies over wie deze persoon is. Soms kloppen die conclusies, maar ze kunnen ook de plank helemaal misslaan. Het is waardevol om verder te kijken dan de eerste aanblik en de ander écht te zien; als mens, met een eigen verhaal en eigen gedachten.

Wanneer werd jij gezien door je collega, partner, vrienden, cliënt, hulpverlener, op straat, op je werk? Hoe kan jij de ander écht zien? Hoe zou je je meer gezien voelen? Wat is daar voor nodig?

Door naar elkaar te luisteren, ervaringen en dromen te delen worden verschillen en overeenkomsten zichtbaar. Met als effect meer oog voor elkaar, voor kwetsbaarheid en meer ruimte en waardering voor verschillen in de manier waarop we leven en liefhebben.

Hoe kom ik er?
Utrecht > events > Utrecht in Dialoog > Elkaar zien, alle kleuren
Over Utrecht in Dialoog
Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Zij wil door dialoog mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek brengen.

Dialoog verbindt, verrijkt en versterkt mensen,organisaties en de samenleving. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van inzicht en vormt de basis voor prettig samen leven, wonen, werken en zijn.

Wat doet Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog organiseert sinds 2008 ieder jaar de Week van de Dialoog. Sinds 2014 ook de Pietendialoog en dialogen in organisaties. Sinds 2015 faciliteert Utrecht in Dialoog ook door het jaar heen dialogen rond actuele thema’s. Onder meer naar aanleiding van de aanslagen in Parijs van 7 januari (o.a. Charlie Hebdo) en 13 november 2015. Sinds 2016 worden het hele jaar door dialogen georganiseerd. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Het thema in 2020 is Erbij Horen.

De kernactiviteiten van Utrecht in Dialoog zijn:
– het trainen, begeleiden en bemiddelen in dialoogbegeleiders om een goede dialoog mogelijk te maken;
– het samen met partners organiseren en faciliteren van dialoogtafels en dialoogbijeenkomsten;
– bekendheid geven aan dialoogactiviteiten, en dialoogervaringen zodat meer mensen de dialoog gaan waarderen en toepassen

Stichting en leerwerkplaats

Utrecht in Dialoog is sinds 2017 een zelfstandige Stichting met ANBI-status, gevestigd op Maliebaan 45. Aan Utrecht in Dialoog is een pool van dialoogbegeleiders verbonden die op Maliebaan45 worden getraind. Sinds 2017 heeft Utrecht in Dialoog een leerwerkplaats bij De Alchemist. Hier werken (vrijwillige) medewerkers, stagiaires, werkzoekenden, reintegreerders, pensionadas, studenten met partners aan het organiseren van dialoogtafels, trainingen en workshops.

Dialoog bevorderen

Utrecht in Dialoog wil de dialoog bevorderen. Om mensen bij elkaar te brengen, groepen te verbinden en discriminatie, segregatie en radicalisering in de samenleving tegen te gaan. Het hele jaar door in aansluiting op actuele thema’s. In samenwerking met bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers.
Dit is een verleden event.
#26496
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Utrecht-in-Dialoog/activiteiten/Elkaar-zien-alle-kleuren/26496 om je aan te melden