Skip Navigation
Over ons

Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Zij wil door dialoog mensen met elkaar in een inspirerend,...

Cultuur & KunstMilieu & DuurzaamheidSport & RecreatieGezondheid & WelzijnCommunity & familieDierenwelzijnKinderen & JeugdMensen met beperkingenVluchtelingen & MinderhedenOuderenhulpGender gelijkheid
Deel

AFGELAST! CANCELLED! Dialoog Griftpark: Mensenrechten, dichtbij en verder (also in English!)

Event · 19 mrt 2020, 19:00 - 21:30
Van Swindenstraat 129, 3514 XR Utrecht, Netherlands
Dit is een verleden event.
#26330
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Utrecht-in-Dialoog/activiteiten/AFGELAST-CANCELLED-Dialoog-Griftpark-Mensenrechten-dichtbij-en-verder-also-in-English/26330 om je aan te melden
Uitgebreide omschrijving

AFGELAST! Vanwege de coronavirus crisis, is deze dialoog afgelast.

Waar denk jij aan als het om mensenrechten gaat? Welk mensenrecht is voor jou actueel? Vertrouw jij op de rechtstaat? Ervaar je vrijheid, gelijkheid en bescherming of niet? En wat doe je dan? Iedereen is van harte welkom! Neem vooral ook stadgenoten met andere ervaringen en achtergronden mee.

Op 19 maart organiseren we met Shelter City Network - For Human Rights Defenders en Peace Brigades Utrecht een dialoog over Mensenrechten. We starten met het verhaal van David Gomez, mensenrechtenactivist in Venezuela en gaan in gesprek over wat een ieder bezig houdt als het gaat om mensenrechten? Hoe ga jij om met mensenrechten en onrecht, dichtbij en verder? Wanneer kom je in beweging, hoe doe je dat en wat brengt dat? Meld je aan via onze website: https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/griftpark-mensenrechten/

---------------------------------------------------------------
ENGLISH

CANCELLED! This dialogue has been cancelled due to the coronavirus crisis.

What do you think about when it comes to human rights? Which human right is topical for you? Do you trust the rule of law? Do you experience freedom, equality and protection or not? And what do you do then? Everybody is welcome! Bring your fellow citizens with different experiences and backgrounds along!

On 19th of March, we are organizing a dialogue on Human Rights with Peace Brigades Utrecht and Shelter City Network - For Human Rights Defenders. We start with the story of David Gomez, human rights activist in Venezuela and talk about which concerns everyone has when it comes to human rights. How do you deal with human rights and injustice, both close by and further away? When do you come in action, how do you do that and what does that bring? Interested? Go to our website to sign up: https://www.utrechtindialoog.nl/en/meetings/griftpark-human-rights-peace/

Hoe kom ik er?
Utrecht > events > Utrecht in Dialoog > AFGELAST! CANCELLED! Dialoog Griftpark: Mensenrechten, dichtbij en verder (also in English!)
Over Utrecht in Dialoog
Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Zij wil door dialoog mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek brengen.

Dialoog verbindt, verrijkt en versterkt mensen,organisaties en de samenleving. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van inzicht en vormt de basis voor prettig samen leven, wonen, werken en zijn.

Wat doet Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog organiseert sinds 2008 ieder jaar de Week van de Dialoog. Sinds 2014 ook de Pietendialoog en dialogen in organisaties. Sinds 2015 faciliteert Utrecht in Dialoog ook door het jaar heen dialogen rond actuele thema’s. Onder meer naar aanleiding van de aanslagen in Parijs van 7 januari (o.a. Charlie Hebdo) en 13 november 2015. Sinds 2016 worden het hele jaar door dialogen georganiseerd. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Het thema in 2020 is Erbij Horen.

De kernactiviteiten van Utrecht in Dialoog zijn:
– het trainen, begeleiden en bemiddelen in dialoogbegeleiders om een goede dialoog mogelijk te maken;
– het samen met partners organiseren en faciliteren van dialoogtafels en dialoogbijeenkomsten;
– bekendheid geven aan dialoogactiviteiten, en dialoogervaringen zodat meer mensen de dialoog gaan waarderen en toepassen

Stichting en leerwerkplaats

Utrecht in Dialoog is sinds 2017 een zelfstandige Stichting met ANBI-status, gevestigd op Maliebaan 45. Aan Utrecht in Dialoog is een pool van dialoogbegeleiders verbonden die op Maliebaan45 worden getraind. Sinds 2017 heeft Utrecht in Dialoog een leerwerkplaats bij De Alchemist. Hier werken (vrijwillige) medewerkers, stagiaires, werkzoekenden, reintegreerders, pensionadas, studenten met partners aan het organiseren van dialoogtafels, trainingen en workshops.

Dialoog bevorderen

Utrecht in Dialoog wil de dialoog bevorderen. Om mensen bij elkaar te brengen, groepen te verbinden en discriminatie, segregatie en radicalisering in de samenleving tegen te gaan. Het hele jaar door in aansluiting op actuele thema’s. In samenwerking met bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers.
Dit is een verleden event.
#26330
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Utrecht-in-Dialoog/activiteiten/AFGELAST-CANCELLED-Dialoog-Griftpark-Mensenrechten-dichtbij-en-verder-also-in-English/26330 om je aan te melden