Skip Navigation
Over ons

Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Zij wil door dialoog mensen met elkaar in een inspirerend,...

Cultuur & KunstMilieu & DuurzaamheidSport & RecreatieGezondheid & WelzijnCommunity & familieDierenwelzijnKinderen & JeugdMensen met beperkingenVluchtelingen & MinderhedenOuderenhulpGender gelijkheid
Deel

100 jaar kiesrecht

Event · 27 sep 2019, 12:30 - 16:00
Stadhuisbrug 1, 3512 GG Utrecht, Netherlands
Dit is een verleden event.
#26277
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Utrecht-in-Dialoog/activiteiten/100-jaar-kiesrecht/26277 om je aan te melden
Uitgebreide omschrijving

Op vrijdagmiddag 27 september van 12:30 tot 16 uur vieren we 100 jaar kiesrecht in het Stadhuis. Iedereen is van harte welkom om dit mee te vieren en met elkaar in gesprek te gaan!

Burgemeester Jan van Zanen onthult een herdenkingssteen op de stadhuisbrug. Ontwerper Britt Nelemans vertelt het verhaal achter de steen. Met gemeenteraadsleden, Marjet Douze en andere Utrechters vieren we 100 jaar kiesrecht, kijken terug en vooruit. We starten om 12:30 uur met een vrouwenkoor op de stadhuisbrug. We delen ervaringen en idealen rond gelijke rechten, behandeling en plichten en wat we gaan doen om die dichterbij te brengen. Er zijn ook tafels voor Engelstaligen en voor alleen vrouwen.

12:30 Vrouwenkoor de Weduwen op de stadhuisbrug
13:00 Onthulling Gevelsteen door burgemeester
13:15 Welkom door gemeenteraadsleden!
13:30 Feestelijk tafelen en in gesprek over verleden en toekomst
15:00 Opbrengsten oogsten met Linda Voortman
15:15 Informeel napraten en plannen maken
16:00 Einde

https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/100-jaar-kiesrecht-100-years-suffrage/

Hoe kom ik er?
Utrecht > events > Utrecht in Dialoog > 100 jaar kiesrecht
Over Utrecht in Dialoog
Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Zij wil door dialoog mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek brengen.

Dialoog verbindt, verrijkt en versterkt mensen,organisaties en de samenleving. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van inzicht en vormt de basis voor prettig samen leven, wonen, werken en zijn.

Wat doet Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog organiseert sinds 2008 ieder jaar de Week van de Dialoog. Sinds 2014 ook de Pietendialoog en dialogen in organisaties. Sinds 2015 faciliteert Utrecht in Dialoog ook door het jaar heen dialogen rond actuele thema’s. Onder meer naar aanleiding van de aanslagen in Parijs van 7 januari (o.a. Charlie Hebdo) en 13 november 2015. Sinds 2016 worden het hele jaar door dialogen georganiseerd. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Het thema in 2020 is Erbij Horen.

De kernactiviteiten van Utrecht in Dialoog zijn:
– het trainen, begeleiden en bemiddelen in dialoogbegeleiders om een goede dialoog mogelijk te maken;
– het samen met partners organiseren en faciliteren van dialoogtafels en dialoogbijeenkomsten;
– bekendheid geven aan dialoogactiviteiten, en dialoogervaringen zodat meer mensen de dialoog gaan waarderen en toepassen

Stichting en leerwerkplaats

Utrecht in Dialoog is sinds 2017 een zelfstandige Stichting met ANBI-status, gevestigd op Maliebaan 45. Aan Utrecht in Dialoog is een pool van dialoogbegeleiders verbonden die op Maliebaan45 worden getraind. Sinds 2017 heeft Utrecht in Dialoog een leerwerkplaats bij De Alchemist. Hier werken (vrijwillige) medewerkers, stagiaires, werkzoekenden, reintegreerders, pensionadas, studenten met partners aan het organiseren van dialoogtafels, trainingen en workshops.

Dialoog bevorderen

Utrecht in Dialoog wil de dialoog bevorderen. Om mensen bij elkaar te brengen, groepen te verbinden en discriminatie, segregatie en radicalisering in de samenleving tegen te gaan. Het hele jaar door in aansluiting op actuele thema’s. In samenwerking met bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers.
Dit is een verleden event.
#26277
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Utrecht-in-Dialoog/activiteiten/100-jaar-kiesrecht/26277 om je aan te melden