Navigatie overslaan
PBI Nederland

Over PBI Nederland

PBI creëert ‘Space for Peace’ waardoor mensenrechtenverdedigers zelf op een veilige manier aan een betere toekomst kunnen werken. Wij werken volgens volgens principes van geweldloosheid, onpartijdigheid en consensus.

Peace Brigades International (PBI) is een door de Verenigde Naties erkende non-gouvernementele mensenrechtenorganisatie. Sinds 1981 werkt PBI aan geweldloze conflictoplossing door vrijwilligers te werven, op te leiden en in te zetten als beschermers van mensenrechtenverdedigers.

PBI onderscheidt zich van andere mensenrechtenorganisaties omdat zij zowel actief is in het veld als op internationaal niveau waar zij een gedegen gesprekspartner is voor diverse internationale en nationale, gouvernementele en non-gouvernementele organisaties. Het werk van PBI is effectief omdat het een geïntegreerde benadering hanteert: het verstrekken van fysieke aanwezigheid ter begeleiding van mensenrechtenverdedigers in het veld en een breed netwerk van internationale steun.

PBI creëert ‘Space for Peace’ waardoor mensenrechtenverdedigers zelf op een veilige manier aan een betere toekomst kunnen werken. Wij werken volgens volgens principes van geweldloosheid, onpartijdigheid en consensus.

Lees meer over PBI op onze website.

Vanuit Utrecht werken we aan deze missie. Met twee fantastische medewerkers en een fijne club vrijwilligers. We organiseren onder andere film screenings en trainingsdagen. Zo ondersteunen we het werk van mensenrechtenverdedigers wereldwijd.

In Utrecht ontvangt PBI mensenrechtenverdedigers vanuit Shelter City. In dit project bieden we ernstig bedreigde mensenrechtenverdedigers drie maanden onderdak. Door mensenrechtenverdedigers tijdelijk op te vangen en te begeleiden in Utrecht kunnen zij namelijk uitgerust en gesterkt met nieuwe kennis, kunde en een uitgebreider netwerk nog beter aan een goede toekomst voor hun herkomstland werken.

Powered by Deed‌mob Tools ·