Navigatie overslaan
KRU (Kerngroep Ring Utrecht)

Over KRU (Kerngroep Ring Utrecht)

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen en natuur- en milieuorganisaties in de stad Utrecht. Vanaf ongeveer 2010 werken we samen en in 2016 heeft de Kerngroep de Stichting Kerngroep Ring Utrecht opgericht.

De Kerngroep Ring Utrecht roept op om de verbreding van de Ring Utrecht A27/A12 op te schorten en alternatieven serieus te onderzoeken.

Het doel van de stichting is het verbeteren van de leefbaarheid in en het behartigen van belangen van de gebruikers van het werkgebied van de stichting voor zover die leefkwaliteit en belangen direct of indirect worden beïnvloed door ingrepen aan de Ring Utrecht, zowel tijdens de uitvoering van die ingrepen als daarna, en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Foto: Rob Huibers.

Foto's


Powered by Deed‌mob Tools ·