Trainingen voor vrijwilligers in de Utrechtse Informele Zorg & Welzijn

Je wordt of bent vrijwilliger in de informele zorg en/of welzijn. Naast de begeleiding en trainingen vanuit de organisatie waar je vrijwilliger bent, maakt de gemeente Utrecht het mogelijk om (gratis) mee te doen aan verschillende stadsbrede trainingen.


Trainingsaanbod

Je kunt kiezen uit trainingen rond vier thema's. Op dit formulier kun je aangeven welk training(en) je graag bij wilt wonen.

Training Cultuursensitief werken

In de training cultuursensitief werken gaat trainer Housnia El Mimouni in op het leren kennen van jezelf, want alleen dan kun je een ander leren kennen. Wanneer je op je eigen waarden en normen kunt reflecteren en je ervan bewust bent dat deze cultuurbepaald zijn, pas dan is het mogelijk om je op een onbevooroordeelde wijze te verplaatsen in de normen en waarden en het system van de ander.

Trainer: Housnia El Mimouni

Training Communicatie

Een online training, bestaande uit 2 dagdelen, waarin je van alles leert over je rol als vrijwilliger: over verschillende gesprekstechnieken die je kunt gebruiken in je vrijwilligerswerk en manieren hoe je je grenzen kunt aangeven zonder het contact met de ander te verliezen. 

Trainer: Inge Nix

Training rouw en verlies

Vrijwilligers komen regelmatig in situaties terecht waarin ze te maken krijgen met een vorm van verlies en rouw bij de mensen (cliënten, mantelzorgers) met wie zij in contact staan. Vaak is er sprake van een ingrijpende verandering in het leven van de cliënt waardoor het leven bemoeilijkt wordt. Omgaan met dergelijke situaties is lang niet altijd gemakkelijk. Inzicht hebben in de impact van eigen opvattingen over rouwen is daarbij essentieel. In de training wordt op aansprekende en interactieve wijze ingegaan op het thema aan de hand van praktische en herkenbare voorbeelden. De aanpak is licht en praktisch gericht, en werkt vanuit een positieve en veilige sfeer.

Trainer: Joske van Amsterdam

Training Grenzen Stellen

Grenzen bakenen iets af: namelijk waar jij bent en de ander begint.

Heldere grenzen kunnen je een belangrijke ondersteuning geven bij je vrijwilligerswerk. Grenzen vervagen soms door allerlei oorzaken. Als je (beter) de grenzen van het vrijwilligerswerk en van jezelf kunt aangeven kun je overbelasting, te grote betrokkenheid, onduidelijke taakverdeling, onduidelijke afspraken, of verschillende verwachtingen voorkomen.

In deze training leer je meer over je eigen grenzen en hoe je die beter kunt stellen.

Trainer: Katja Budde

Vul hieronder je gegevens in om je aan te melden:

Daarnaast biedt VC Utrecht, i.s.m. Gemeente Utrecht en NIZU, regelmatig de training 'Eenzaamheid signaleren & bespreekbaar maken' aan. Wat is eenzaamheid? Wat zijn signalen van eenzaamheid? En wat kun je doen als je vermoedt dat iemand eenzaam is? Inge Nix geeft deze training. Hou voor actuele data onze workshopagenda in de gaten!

Contactpersoon

Gerdien van Tongerenadviseur vrijwillige inzet
06 - 8245 5377
ma, do