Navigatie overslaan

Vrijwillige inzet rondom taal

Taal

Ongeveer 30.000 Utrechters zijn laaggeletterd. Dat betekent dat zij grote moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen van informatie. Laaggeletterde mensen ondervinden vaak veel problemen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun (klein)kinderen niet voorlezen, geen offerte opvragen voor de schilder of hun OV-chipkaart niet opladen. Het aantal mensen dat niet voldoende over digitale basisvaardigheden beschikt, is nog groter. Ten minste 68.000 Utrechters hebben moeite met het gebruik van de computer en met digitale communicatie. Ook zij ondervinden hier hinder van in het dagelijks leven.

In Utrecht werken meerdere organisaties aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Hiervoor hebben zij diverse projecten opgezet. Vrijwilligers spelen een grote rol bij het verbeteren van het lees- en schrijfniveau van laaggeletterden en het bijbrengen van digitale vaardigheden. Gelukkig zijn er al veel (digi)taalvrijwilligers actief, maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers!


Wil jij ook (digi)taalvrijwilliger worden? Fijn! Er zijn verschillende mogelijkheden: van persoonlijke taalcoach van een statushouder tot het lesgeven aan groepen ouderen en van voorlezen aan kinderen tot een maatjesproject voor anderstaligen.


We begeleiden nieuwe vrijwilligers die met taal aan de slag willen naar een passende organisatie. Ook helpen we de organisaties met het werven van nieuwe vrijwilligers, ondersteunen we bestaande vrijwilligers en versterken we het netwerk van taalorganisaties in de stad.

Welke (digi)taalvacature past bij jou?

Ontdek welke organisatie of (digi)taalvacature aansluit bij jouw voorkeuren en beschikbaarheid: vul ons taalmaatje-match-formulier in!


Powered by Deed‌mob Tools ·