Skip Navigation

Schade als gevolg van vrijwilligerswerk

Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht behandelt een schade/verlies van een vrijwilliger tijdens het uitvoeren van zijn/haar vrijwilligerswerk volgens de voorwaarden van de Vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer. Dit houdt in dat andere verzekeringen, door de organisatie of door de vrijwilligers afgesloten, altijd voorgaan.


Deze voorwaarden gelden tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk, mantelzorg of maatschappelijke stage en tijdens de reis ernaartoe of terug. 


De gemeente Utrecht behandelt de onderstaande schades

 • ongevallenverzekering voor vrijwilligers; alleen hierbij is sprake van primaire dekking;
 • persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers;
 • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
 • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
 • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
 • verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen;
 • rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers.


Om jouw schademelding verder in behandeling te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat jij de gemeente Utrecht formeel aansprakelijk stelt. Heb je moeite met het invullen van het webformulier? Vraag dan hulp aan iemand en vul het samen in op jouw naam.

 

Na ontvangst van de digitale aansprakelijkstelling ontvang je gelijk een ontvangstbevestiging en een zaaknummer van de gemeente. De afdeling Schadebehandeling & Verzekeren beoordeelt jouw melding inhoudelijk en informeert je binnen 4 weken hoe de zaak met jou wordt afgewikkeld. 

 

Heb jij vragen en/of opmerkingen over de afhandeling van jouw aansprakelijkstelling? Neem dan gerust rechtstreeks contact op met Schadebehandeling & Verzekeren via telefoonnummer 030-2860778 of stuur een e-mail naar [email protected]

Secondaire dekking

De verzekeringen (behalve de ongevallenverzekering) bieden een secundaire dekking: dat wil zeggen dat de verzekering alleen van kracht is voor zover de schade niet is gedekt door andere verzekeringen die door de organisatie of de vrijwilliger zelf zijn afgesloten.

Geen vervanging voor eigen verzekering

Het betreft hier een vangnetverzekering en dus géén vervanging voor de eigen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Zeg die dus niet op! De polis geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking tot het werken als vrijwilliger, daar waar de eigen verzekering tekortschiet.

Mantelzorgers | Ongedocumenteerden

Mantelzorgers kunnen ook aanspraak maken op dekking op basis van alle rubrieken behalve de verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen.

Ongedocumenteerden die zich als vrijwilliger inzetten binnen de gemeente Utrecht, kunnen ook aanspraak maken op dekking.

Kosten en aanmelding

De kosten voor het onderzoeken en/of afhandelen van schades ontstaan tijdens het doen van jouw vrijwilligerswerk worden betaald door de Gemeente Utrecht. Vrijwilligers en/of organisaties hoeven niet te worden aangemeld ergens. Je ontvangt dan ook géén polisdocumenten. Ook aan organisaties wordt geen polis afgegeven.

Let op: een vereniging van eigenaren (VvE) valt niet onder de voorwaarden.

Stroomschema: voor wie gelden de voorwaarden?


Stroomschema Schades

Wie valt er als vrijwilliger onder de voorwaarden van de gemeente Utrecht bij schade?

 • Mantelzorgers die structureel minimaal 8 uur per week mantelzorg verlenen aan familie, partner, buur, kennis of vriend.
 • Mensen die een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering.
 • Maatschappelijke stagiairs.
 • Jongeren die deelnemen aan projecten in het kader van een maatschappelijke diensttijd.
 • Vrijwilligers in enig georganiseerd verband.


U bent een vrijwilliger als u aan de volgende 5 voorwaarden voldoet:

 • U verricht voor anderen of de samenleving werkzaamheden bij: - een sociaal belang behartigende instelling (SBBI), of - een (coöperatieve) vereniging of stichting, of - een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Let op: de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling moet een sociaal maatschappelijk belang dienen.
 • U heeft geen persoonlijk, financieel of commercieel belang of gewin bij de werkzaamheden.
 • U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
 • U bent niet in loondienst bij de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling. De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding volgens de regeling van de Belastingdienst. Uw vrijwilligerswerk mag niet in de plaats van een betaalde baan op de arbeidsmarkt komen.
 • Vrijwilligers bij de brandweer en de politie zijn uitgesloten.


Ook vrijwilligers die niet zijn verbonden aan organisaties met een rechtsvorm kunnen voldoen aan de voorwaarden.

Het moet dan wel om georganiseerd vrijwilligerswerk gaan met maatschappelijk belang. De buurtbarbecue die met twee mensen of meer wordt georganiseerd is er een voorbeeld van. Maar het kunnen ook andere activiteiten zijn die de sociale cohesie in een buurt kunnen versterken.Contactpersoon

Robin Izelaar-Laisina
Robin Izelaar-Laisina[email protected]Adviseur
06 -8200 6976

Powered by Deed‌mob Tools ·