Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders

Vrijwilligerscentrale Utrecht begeleidt asielzoekers en statushouders - mensen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen en in het asielzoekerscentrum of zelfstandig wonen - bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk biedt structuur en een zinvolle bijdrage aan de maatschappij en het helpt bij de taalverwerving en de integratie in de Utrechtse samenleving. Deelnemende organisaties kunnen gebruikmaken van de talenten van deze Nieuwe Utrechters.

We bieden twee soorten vrijwilligerswerk aan:

Groepsklussen ‘Aan de slag’

Incidentele, laagdrempelige, veelal praktische klussen, zoals werken in de tuin, koken, schilderen, activiteiten met ouderen en helpen bij festivals. Vaak met meerdere Nieuwe Utrechters tegelijk en onder begeleiding van een Nederlandssprekende medewerker of vrijwilliger van VC Utrecht.Groepsklussen worden aangeboden aan asielzoekers, de bewoners van het azc, maar ook statushouders (mensen die al zelfstandig wonen) kunnen eraan deelnemen. We bieden wekelijks een aantal vrijwilligersactiviteiten aan.


Het taalniveau is niet van belang: we werken samen met vrijwilligers die ons helpen met vertalen, onder andere in het Arabisch, Farsi, Tigrinya, Somalisch, Turks, Koerdisch en Perzisch.


Onze vrijwilligers begeleiden de Nieuwe Utrechters tijdens het vrijwilligerswerk van deur tot deur. Ze halen een groep Nieuwe Utrechters op bij het azc, maken de verbinding tussen de Nieuwe Utrechters en de ontvangende organisatie, begeleiden de Nieuwe Utrechters tijdens de klus en brengen de deelnemers na afloop terug naar het azc.


We hebben flyers in het Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi.

Structureel vrijwilligerswerk

Individueel vrijwilligerswerk op regelmatige basis (meestal een dagdeel per week) en voor langere tijd. Na de plaatsing gaat de Nieuwe Utrechter zelfstandig naar de organisatie toe. VC Utrecht verdwijnt naar de achtergrond.


Voor het laten slagen van individueel, structureel vrijwilligerswerk moet een Nieuwe Utrechter aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De deelnemer heeft taalniveau A2 of hoger.
  • Hij of zij weet wat vrijwilligerswerk is (en dat het niet verplicht is) en is gemotiveerd.
  • Hij of zij wil en kan zich naar verwachting voor ten minste zes maanden aan een organisatie verbinden.
  • Hij of zij heeft tijd om vrijwilligerswerk te doen.
  • Hij of zij kan zelfstandig van en naar de organisatie reizen (het verschilt per organisatie of eventuele reiskosten worden vergoed).
  • Vrijwilligerswerk is geen dagbesteding. Dit betekent dat de vrijwilligerscentrale geen begeleiding naar moeder-kindgroepen, sport- of taalactiviteiten biedt.

In specifieke gevallen zijn er uitzonderingen mogelijk.

Information for asylum applicants looking for volunteer work

Video on YouTube:

Watch our video -->