Navigatie overslaan

Vrijwillige inzet: Goed Geregeld!

Waar moet je zoal op letten bij het werken met vrijwilligers? Hebben jullie het als organisatie goed geregeld? En waar liggen nog punten ter verbetering?

  • Worden nieuwe vrijwilligers opgevangen, ingewerkt en vertrouwd gemaakt met jullie organisatie? 
  • Hebben vrijwilligers inspraak op de invulling van hun taken en werkomstandigheden? 
  • Zijn jullie op de hoogte van eventueel veranderende tevredenheid, wensen en mogelijkheden van vrijwilligers? 
  • Hebben jullie maatregelen getroffen voor de (sociale) veiligheid? 
  • Liggen de gemaakte afspraken over werkzaamheden, onkostenvergoeding en/of vrijwilligersvergoeding, en verzekeringen vast op papier? 
  • Spelen jullie in op de veranderende wensen en mogelijkheden van vrijwilligers? 
  • Vragen jullie vertrekkende vrijwilligers om feedback? Dit soort vragen kom je tegen in de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet, een handig instrument dat NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) ontwikkelde voor vrijwilligersorganisaties. Het geeft inzicht waar je op moet letten én helpt bij het evalueren van hetgeen je al hebt geregeld. Heb je zaken goed op papier staan én gebeurt het ook zo in de praktijk? Het is resultaatgericht en relatief eenvoudig toe te passen. De Zelfevaluatie bestaat uit een vragenlijst, waarmee je als organisatie een analyse kunt maken van jullie organisatie en zo verbeterpunten kunt opsporen. De vragenlijst richt zich op de kwaliteit van de organisaties en visie op het vrijwilligerswerk. Het is overigens ook interessant om de zelfevaluatie door verschillende personen uit je organisatie in te laten vullen en zo met elkaar in gesprek te gaan.  

Goed geregeld

Keurmerk Goed Geregeld

Wil je ook aan de buitenwereld, inclusief jullie (potentiële) nieuwe vrijwilligers, duidelijk maken dat jullie het goed geregeld hebben? Dan kun je als organisatie besluiten om ook voor het keurmerk ‘Goed Geregeld’ op te gaan. Zo laat je op een objectieve manier zien dat jullie het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. 


In Utrecht haalden onder meer Axion Continu, De Wilg, Taal Doet Meer en Digiwijs 3.0 dit keurmerk via VC Utrecht.  

Contactpersoon

Meer weten over Goed Geregeld of het behalen van het keurmerk? Neem dan contact op met onze adviseur.

Mirjam van Dijk
Mirjam van Dijk[email protected]adviseur
06 - 8215 9358

Powered by Deed‌mob Tools ·