Navigatie overslaan

Algemene voorwaarden

voor deelname aan workshops

Het scholingsaanbod van Vrijwilligerscentrale Utrecht is bedoeld voor (aspirant)vrijwilligers, uitvoerende vrijwilligers, bestuursleden van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen in Utrecht stad en stafmedewerkers die hen begeleiden, zoals vrijwilligerscoördinatoren. Voor wie een workshop specifiek bedoeld is, staat duidelijk aangegeven in de omschrijving van de training waarvoor je je aanmeldt. 


Uitgezonderd van deelname zijn: ZZP-ers, mensen die (on)betaald werken in een BV, VOF, NV, vrijwilligers/betaalde krachten die niet in Utrecht wonen en of geen vrijwilligerswerk/werk in Utrecht doen. 

Hoewel de scholing gratis wordt aangeboden, zijn er voor Vrijwilligerscentrale Utrecht en de verschillende aanbieders wel kosten en werkzaamheden aan verbonden. Om de workshops te kunnen blijven aanbieden, zijn onderstaande voorwaarden opgesteld. 


Aanmelden 

Bij aanmelding via de website van Vrijwilligerscentrale Utrecht ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Aanmelden kan door het (digitale) aanmeldformulier volledig in te vullen en in te dienen. Je ontvangt een kopie van die aanmelding op het door jou ingevulde e-mailadres. Ook sturen we je nog een aparte bevestiging van aanmelding, met aanvullende informatie over de workshop. 


Omdat we zoveel mogelijk mensen de kans willen geven om mee te doen aan de gratis trainingen, hanteren we een limiet van maximaal twee mensen per organisatie. Andere geïnteresseerden van dezelfde organisatie komen op de reservelijst. Ook kunnen wij mensen die nog niet eerder meededen aan een training een enkele keer voorrang geven. 


Indien je niet voldoet aan de specifieke doelgroep van een van de trainingen, dan nemen wij hierover contact met je op en behouden wij het recht om je niet toe te laten en/of met je te kijken naar een mogelijk alternatief.


Vrijwilligerscentrale Utrecht behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, deelname van inschrijvers te weigeren of te stoppen. 


Bij je aanmelding geef je aan wat je ervaringen met het onderwerp en je leervragen zijn. Deze worden doorgestuurd aan de trainer, zodat hij/zij de training hierop kan aanpassen. 


Bevestiging 

Binnen een week voor aanvang van de workshop ontvang je een definitieve bevestiging van deelname. Hierin worden nogmaals je deelname, de locatie en het tijdstip bevestigd. Zijn er te weinig deelnemers voor een training en kan deze hierdoor niet plaatsvinden, dan ontvang je hier ook per e-mail bericht over. 

Bij te veel aanmeldingen wordt je op de wachtlijst geplaatst. De aanmeldknop vermeldt dan ‘aanmelden voor de wachtlijst’. Als er afmeldingen zijn en je kunt hierdoor toch deelnemen, dan krijg je van ons bericht. 


Annuleren 

Annuleren kan tot uiterlijk drie werkdagen (tenzij anders vermeld) voor aanvang van de training. Voor onaangekondigde afwezigheid tijdens de training wordt € 30,- in rekening gebracht. 


Mocht je zelf niet bij de workshop aanwezig kunnen zijn, maar iemand anders uit je vrijwilligersnetwerk of -organisatie wel, dan kan hij/zij jouw plek innemen. Voorwaarde: bericht ons vooraf. Annulering of overschrijving op een andere naam kan via e-mail


Betalingen 

Indien van toepassing wordt binnen tien werkdagen een factuur verzonden naar je e-mailadres.  


Evaluatie 

Vrijwilligerscentrale Utrecht doet aan effectmeting: we vragen alle deelnemers na afloop een evaluatie in te vullen. We horen graag of de workshop aan je verwachtingen heeft voldaan. Ook zijn we benieuwd of je iets mist in ons scholingsprogramma of een bepaalde workshop graag geprogrammeerd wilt zien. Evaluaties worden anoniem verwerkt. 


Indien je ons op het evaluatieformulier toestemming geeft een quote te plaatsen over de door jou gevolgde workshop in ons jaarverslag of andere media, doen we dit eveneens anoniem. Indien er foto’s worden gemaakt bij een training, dan worden deze nooit gebruikt zonder toestemming. 


Privacy 

Vrijwilligerscentrale Utrecht behandelt de persoonlijke gegevens die voor de workshop worden verstrekt uiterst vertrouwelijk. De gegevens worden gebruikt om te communiceren over de workshop. Het foto- en/of filmmateriaal, dat tijdens de workshop gemaakt kan worden, wordt gebruikt voor de website van Vrijwilligerscentrale Utrecht, voor artikelen en social media. 

Contactpersoon

Peter van Baarzel
Peter van Baarzel[email protected]adviseur
06 8263 8772
ma + wo + do + vr

Powered by Deed‌mob Tools ·