Skip Navigation
Over ons

Stichting Seguro biedt opvang aan dakloze kinderen, vrouwen en mannen zonder verblijfsrecht. Stichting Seguro zorgt voor tijdelijke opvang van de meest kwetsbare groep mensen die niet beschikt over de...

Gezondheid & WelzijnKinderen & JeugdMensen met beperkingenVluchtelingen & MinderhedenGender gelijkheid
Deel

Penningmeester Stichting Seguro

Vacature · 2–4 uur/week
2e Daalsedijk 2b, 3551 EJ Utrecht, Netherlands
Bestuur
Deze vacature is verlopen
#23713
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Seguro/activiteiten/Penningmeester-Stichting-Seguro/23713 om je aan te melden
SamenvattingGedreven penningmeester die werkt vanuit betrokkenheid met de organisatie en de doelgroep. Als penningmeester ben je meer dan enkel cijfertjes
Uitgebreide omschrijving

Betrokken en gedreven, dat is de persoon die wij zoeken!

Als penningsmeester / bestuurslid vragen wij gemotiveerde inzet voor meerdere jaren. Vanuit de grote lijnen, stuur je de organisatie aan en betrek je het professionele en maatschappelijke netwerk om je heen. Als penningmeester ben je in het bijzonder verantwoordelijk voor o.a. de Seguro jaarrekening, begroting en kascontroles. Je denkt samen met het team, boekhouder en fondsenwerver na over de inkomsten en uitgaven. En hoe de financiele dekking daarvoor rond te krijgen, donateurs betrokkenheid en PR. Maar het is meer, je bent all-round bestuurslid en wordt betrokken bij alles wat er speelt.

Andere invalshoeken in het bestuur kunnen zijn management, secretares, migranten, zorg en juridisch (asielrecht). Kennis van het Utrechts (politiek) netwerk is fijn. 

Seguro is een levendige organisatie die met passie werkt. De doelgroep en het werk vraagt om een enthousiast en betrokken persoon, die stevig in zijn/haar schoenen staat. 

Seguro zelf:
Seguro is een opvangorganisatie voor ongedocumenteerden; het gaat om ca 25 kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen zonder geldig verblijfsrecht in Nederland. Seguro biedt naast opvang, intensieve persoonlijke begeleiding, zowel juridisch als sociaal maatschappelijk. De begeleiding gaat uit van maatwerk, gericht op eigen kracht, zelfredzaam en toekomstperspectief.

Rol bestuur:
Het bestuur werkt op vrijwillige basis en vergadert 1 avond in de maand. Elk bestuurslid brengt zijn eigen expertise met zich mee. Vanuit die expertise wordt de taakverdeling gemaakt. 
De verwachtte totale tijdsinvestering is ca 8 uur per maand.
Het bestuur is eindverantwoordelijke voor Seguro. Het bestuur haar hoofdtaken liggen op het vlak van politiek/ gemeente, beleidslijnen uitzetten, samenwerking externe partijen (o.a. rond veiligheid en zorg) en de financiële verantwoording. Het bestuur is daarbij werkgever van drie betaalde medewerkers en opdrachtgever van enkel ZZP-ers. 

Je bent van harte welkom!

Meer informatie,
Neem vooral contact op met voorzitter Kitty Penninga of coordinator Anneke Boerma

Wat vrijwilligers nodig hebben😇 Verklaring Omtrent Gedrag
Wat wij vrijwilligers aanbieden🤝 Extra begeleiding
Hoe kom ik er?
Over Stichting Seguro
Stichting Seguro biedt opvang aan dakloze kinderen, vrouwen en mannen zonder verblijfsrecht. Stichting Seguro zorgt voor tijdelijke opvang van de meest kwetsbare groep mensen die niet beschikt over de benodigde documenten voor een geldig verblijf in Nederland. Kwetsbaar betekent dat deze mensen er lichamelijk en/of psychisch zo slecht aan toe zijn dat een verblijf op straat voor hen onmogelijk is.

Stichting Seguro biedt naast tijdelijke woonruimte ook een intensief traject van activering naar een nieuwe zelfstandige toekomst hier of elders in de wereld. Ook de juridische kansen worden onderzocht, zowel gericht op een verblijf in Nederland, als in een derde land of in het land van herkomst. Deze begeleiding is mogelijk dankzij de inzet van veel vrijwilligers, waaronder mentoren.

Voor veel mensen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning, is terugkeer geen optie. Dat kan te maken hebben met hun gezinsleven, met langdurig verblijf, met ziekte of met een vluchtgeschiedenis. Het gevolg is dat velen gedwongen worden tot een leven in de illegaliteit, zonder opvang en zonder rechten. Zij mogen hier niet zijn maar kunnen ook niet terug naar hun land van herkomst. Dit leven is zwaar en maakt mensen, die krachtig waren, de moed hadden om te vertrekken en alles achter te laten, ziek.

Dankzij de steun van de gemeente heeft Stichting Seguro een aantal beroepskrachten in dienst kunnen nemen die de vrijwilligers ondersteuning bieden. In de kern is Stichting Seguro een vrijwilligersorganisatie.

Fanga Musow (Krachtige Vrouwen) biedt opvang met begeleiding aan vijf kwetsbare ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen. Fanga Musow bestaat sinds 2003 en sindsdien hebben er 53 vrouwen en 43 kinderen in de opvang gewoond. Dit project wordt door inzet van veel vrijwilligers gerealiseerd en is volledig afhankelijk van sponsors, donateurs en fondsen. Zie verder www.fangamusow.nl.

Wie is onze doelgroep?

De doelgroep van Seguro bestaat uit ongedocumenteerden uit de stad Utrecht die moeilijk kunnen overleven op straat. We geven voorrang aan mensen met zowel psychische als andere medische problemen, die op straat leven en weinig sociale contacten hebben.
Deze vacature is verlopen
#23713
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Seguro/activiteiten/Penningmeester-Stichting-Seguro/23713 om je aan te melden