WijMakenUtrecht-trofee

Hospice Utrecht winnaar 2016

Sjouk Kerkkamp (Taal doet meer) wint in de categorie ‘Vrijwilligers’

Wethouder Kees Diepeveen maakte woensdag 7 december – de Nationale Dag van de Vrijwilliger – de winnaars bekend van de WijMakenUtrecht-trofee 2016. De feestelijke uitreiking van deze jaarlijkse waarderingsprijs voor vrijwillige inzet in Utrecht, werd gepresenteerd door muzikaal duo PRIKKELZ/dagvoorzitter Rob Koops. 

Categorie Organisaties en initiatieven

In de categorie ‘Organisaties en initiatieven’ won Hospice Utrecht de eerste prijs (€2500,-). De jury wil met het toekennen van deze prijs aan deze bijzondere groep vrijwilligers, ook bekendheid geven aan dit werk en aan het gegeven dat mensen waarde kunnen toevoegen aan het leven en het levenseinde van de medemens. ‘Zo’n hoge kwaliteit van leven, zorg en aandacht, dat wil je eigenlijk je hele leven en niet alleen aan het eind, was onze les bij het hospice’, aldus de jury. 

De tweede prijs was voor Vrienden van Maximapark (€1500,-), waar de vrijwilligers fungeren als hoeder van – de ontwikkeling van – het park. De jury vindt het mooi om te zien hoe zij hart hebben voor Utrecht en het historisch besef van de stad willen behouden en reserveren in het park.

Derde prijswinnaar (€1000,-) Villa Vrede is een plek waar ongedocumenteerde mensen heen kunnen die op vele plekken niet gewenst zijn. De jury was geraakt door de veilige en warme ‘thuis’situatie die de vrijwilligers creëren voor mensen die ‘zich doorgaans opgejaagd voelen.     

De overige genomineerde organisaties waren Serve the City Utrecht, De Voorkamer en de Zorgzusters, zij ontvingen een eervolle vermelding. 

Categorie vrijwilligers

Uit de drie genomineerde vrijwilligers koos de jury Sjouk Kerkkamp als winnares. Zij vervult een sleutelrol bij Taal doet meer en is de koppeling tussen taalcoaches, cursisten, kwaliteitswaarborging, professionalisering. ‘Wat zij doet, iemand een taal bijbrengen, is een structureel effect bereiken, waar iemand zijn hele leven profijt van heeft. ’ aldus de jury. 

De overige genomineerden vrijwilligers waren Cor Minjon (Dierenweide Julianapark) en Trude van Leeuwen (Stichting Reinaerde). Zij ontvingen een eervolle vermelding.

Voor de Wij Maken Utrecht- Vrijwilligerstrofee 2016 zoeken de gemeente en de Vrijwilligerscentrale Utrecht vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven die het afgelopen jaar onze stad mooier maakten. Door iets nieuws op te zetten, een bijzonder project te starten of door tomeloze betrokkenheid bij zijn/haar vrijwillige inzet.

De WijMakenUtrecht-trofee is een samenvoeging van de Vrijwilligersprijs en de JijMaaktUtrecht-trofee (voorheen Participatietrofee). 

Algemene voorwaarden

1. Alleen initiatieven waarvan vrijwilligers de drijvende kracht(en) zijn, komen in aanmerking voor de prijs.  
2. Het initiatief moet iets doen wat er nog niet/niet meer/niet voldoende is óf een nieuwe invalshoek op bestaande voorziening/situatie.  
3. Alleen organisaties, initiatieven en projecten in de gemeente Utrecht mogen meedingen.  
4. Het initiatief levert een bijdrage aan het collectief belang van Utrechters en/of Utrecht (stad, wijk, buurt, straat).  
5. Het initiatief heeft geen winstoogmerk als doel.  
6. Het initiatief loopt of start in 2016.  
7. De winnaar wordt door de jury gekozen uit de deelnemers die het deelnameformulier volledig hebben ingevuld en op tijd hebben ingeleverd.  
8. De uitslag wordt woensdag 7 december 2016 bekend gemaakt.  
9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  
10. Vrijwilligers, medewerkers en leden van het bestuur van de Vrijwilligerscentrale Utrecht en medewerkers van de gemeente Utrecht zijn uitgesloten van deelname.  
11. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de juryvoorzitter.  
12. Het besluit van de voorzitter is niet voor beroep vatbaar.  
13. Deelnemers geven toestemming tot verwerking van (persoons)gegevens in verband met deelname aan de Vrijwilligersprijs. Deze persoonsgegevens mogen worden opgenomen in het gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.  

Aanvullende beoordelingscriteria voor initiatieven/organisaties - aangedragen door de jury 2016   

•    Structureel verschil maken  
•    Inspirerend zijn voor anderen  
•    Actief samenwerken en/of verbinden (of op zoek zijn naar). Verbinding is cruciaal voor continuïteit.   
•    Draagvlak hebben in de buurt, de wijk en de stad.  
•    Iets wat leeft in de stad.  

Bij de beoordeling van de individuen neemt de jury nog een extra criteria mee

•    De onmisbare schakel.