WijMakenUtrecht-trofee

De genomineerden 

De jury heeft uit alle aanmeldingen zes initiatieven en drie vrijwilligers genomineerd voor de Wij Maken Utrecht-trofee 2016. De jury was onder de indruk van de diversiteit van alle mooie initiatieven (55 aanmeldingen) en betrokken vrijwilligers (17 aanmeldingen)!
 
Dit zijn de genomineerden:

ORGANISATIES
VRIJWILLIGERS
Hospice Utrecht Cor Minjon 
Serve the City Utrecht  (Dierenweide Julianapark)
Villa Vrede  Sjouk Kerkkamp
De Voorkamer (Taal doet meer)
Vrienden van het Máximapark  Trude van Leeuwen
De Zorgzusters (geen website) (Stichting Reinaerde)

De genomineerden krijgen binnenkort bezoek van een delegatie van de jury, die bezoeken in duo’s alle genomineerden. De jury van dit jaar bestaat uit: Corrie Reijnhout (Utrecht Natuurlijk), Daniel Roy (Infi), Jeroen Maas (Vrijwilligers Adviesraad), Mark de Boer (Gemeente Utrecht), Munir Ahmed (Buurthuis de Uithoek, 3e prijs 2015), Queeny Rajkowski (raadslid Gemeente Utrecht) en Tristan Koper (Happietaria).

Wethouder Kees Diepeveen maakt de winnaars bekend tijdens de feestelijke prijsuitreiking op woensdag 7 december van 15.30 tot 17.30 uur in het Stadskantoor Utrecht (Stadsplateau 1). Alle genomineerde organisaties/initiatieven stellen zich voor en de genomineerde vrijwilligers worden gepresenteerd via een kort filmpje.  

Voor de Wij Maken Utrecht- Vrijwilligerstrofee 2016 zoeken de gemeente en de Vrijwilligerscentrale Utrecht vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven die het afgelopen jaar onze stad mooier maakten. Door iets nieuws op te zetten, een bijzonder project te starten of door tomeloze betrokkenheid bij zijn/haar vrijwillige inzet.

Er zijn twee categorieën:

Organisaties / Initiatieven

Behalve de trofee krijgt de winnaar ook een bedrag van €2500,-. De 2e prijs is een bedrag van €1500,- en de 3e prijs een bedrag van €1000,- .

Vrijwilligers / Individuen 

De winnende vrijwilliger(s) ontvangen een bijdrage (max. €500,-) voor (bij)scholing in een onderwerp naar keuze, bijvoorbeeld met betrekking tot hun project.

Procedure

Aanmelden kon tot en met 30 oktober 2016. Uit alle aanmeldingen kiest de onafhankelijke jury vervolgens de genomineerden: zes organisaties/initiatieven en drie vrijwilligers. Deze genomineerden krijgen bezoek van een delegatie (2 personen) van de jury, waarna de jury de winnaars kiest.

Prijsuitreiking

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking op woensdag 7 december in het Stadskantoor worden alle genomineerden gepresenteerd. De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt door wethouder Kees Diepeveen.

De WijMakenUtrecht-trofee is een samenvoeging van de Vrijwilligersprijs en de JijMaaktUtrecht-trofee (voorheen Participatietrofee). 

Algemene voorwaarden

1. Alleen initiatieven waarvan vrijwilligers de drijvende kracht(en) zijn, komen in aanmerking voor de prijs.  
2. Het initiatief moet iets doen wat er nog niet/niet meer/niet voldoende is óf een nieuwe invalshoek op bestaande voorziening/situatie.  
3. Alleen organisaties, initiatieven en projecten in de gemeente Utrecht mogen meedingen.  
4. Het initiatief levert een bijdrage aan het collectief belang van Utrechters en/of Utrecht (stad, wijk, buurt, straat).  
5. Het initiatief heeft geen winstoogmerk als doel.  
6. Het initiatief loopt of start in 2016.  
7. De winnaar wordt door de jury gekozen uit de deelnemers die het deelnameformulier volledig hebben ingevuld en op tijd hebben ingeleverd.  
8. De uitslag wordt woensdag 7 december 2016 bekend gemaakt.  
9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  
10. Vrijwilligers, medewerkers en leden van het bestuur van de Vrijwilligerscentrale Utrecht en medewerkers van de gemeente Utrecht zijn uitgesloten van deelname.  
11. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de juryvoorzitter.  
12. Het besluit van de voorzitter is niet voor beroep vatbaar.  
13. Deelnemers geven toestemming tot verwerking van (persoons)gegevens in verband met deelname aan de Vrijwilligersprijs. Deze persoonsgegevens mogen worden opgenomen in het gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.  

Aanvullende beoordelingscriteria voor initiatieven/organisaties - aangedragen door de jury 2016   

•    Structureel verschil maken  
•    Inspirerend zijn voor anderen  
•    Actief samenwerken en/of verbinden (of op zoek zijn naar). Verbinding is cruciaal voor continuïteit.   
•    Draagvlak hebben in de buurt, de wijk en de stad.  
•    Iets wat leeft in de stad.  

Bij de beoordeling van de individuen neemt de jury nog een extra criteria mee

•    De onmisbare schakel.