Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders

Vrijwilligerscentrale Utrecht begeleidt asielzoekers en statushouders - mensen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen en in het asielzoekerscentrum of zelfstandig wonen - bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk biedt structuur en een zinvolle bijdrage aan de maatschappij en het helpt bij de taalverwerving en de integratie in de Utrechtse samenleving. Deelnemende organisaties kunnen gebruikmaken van de talenten van deze Nieuwe Utrechters.

We bieden twee soorten vrijwilligerswerk aan:

 • Groepsklussen ‘Aan de slag’: incidentele, laagdrempelige, veelal praktische klussen, zoals werken in de tuin, koken, schilderen, activiteiten met ouderen en helpen bij festivals. Deze klussen vinden plaats onder begeleiding van een Nederlandssprekende medewerker of vrijwilliger van de vrijwilligerscentrale en vaak met meerdere Nieuwe Utrechters tegelijk.
 • Structureel vrijwilligerswerk: individueel vrijwilligerswerk op regelmatige basis (meestal een dagdeel per week) en voor langere tijd. Na de plaatsing gaat de Nieuwe Utrechter zelfstandig naar de organisatie toe. De vrijwilligerscentrale verdwijnt naar de achtergrond.
Bekijk ons infofilmpje (circa 8 minuten):

 
Groepsklussen en structureel vrijwilligerswerk voor asielzoekers en statushouders
 
Groepsklussen voor asielzoekers: ‘Aan de slag’
Samen met Stichting Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen te Utrecht, startten wij in 2014 het project ‘Aan de Slag’. Asielzoekers hebben tijdens hun verblijf in asielzoekerscentra weinig om handen en dat heeft invloed op hun (ervaren) gezondheid en psychisch welbevinden. Activering, participatie en zinvol bezig zijn, helpen bij de vitaliteit, het leren van de Nederlandse taal, de integratie en het voorkómen van psychosociale problemen.
 
 • Groepsklussen worden aangeboden aan asielzoekers, de bewoners van het AZC, maar ook statushouders (mensen die al zelfstandig wonen) kunnen eraan deelnemen. We bieden wekelijks een aantal vrijwilligersactiviteiten aan.
 • Het taalniveau is niet van belang: we werken samen met vrijwilligers die ons helpen met vertalen, onder andere in het Arabisch, Farsi, Tigrinya, Somalisch, Turks, Koerdisch en Perzisch.
 • Onze vrijwilligers begeleiden de Nieuwe Utrechters tijdens het vrijwilligerswerk van deur tot deur. Ze halen een groep Nieuwe Utrechters op bij het AZC, maken de verbinding tussen de Nieuwe Utrechters en de ontvangende organisatie, begeleiden de Nieuwe Utrechters tijdens de klus en brengen de deelnemers na afloop terug naar het AZC.
We hebben informatieflyers over de groepsklussen in het Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi, zie hiernaast.
 
 
Structureel vrijwilligerswerk
Voor het laten slagen van individueel, structureel vrijwilligerswerk moet een Nieuwe Utrechter aan de volgende voorwaarden voldoen:
 
 • De deelnemer heeft taalniveau A2 of hoger.
 • Hij of zij weet wat vrijwilligerswerk is (en dat het niet verplicht is) en is gemotiveerd.
 • Hij of zij wil en kan zich naar verwachting voor ten minste zes maanden aan een organisatie verbinden.
 • Hij of zij heeft tijd om vrijwilligerswerk te doen.
 • Hij of zij kan zelfstandig van en naar de organisatie reizen (het verschilt per organisatie of eventuele reiskosten worden vergoed).
 • Vrijwilligerswerk is geen dagbesteding. Dit betekent dat de vrijwilligerscentrale geen begeleiding naar moeder-kindgroepen, sport- of taalactiviteiten biedt.
In specifieke gevallen zijn er uitzonderingen mogelijk.
 
Aanmelden
Voor groepsklussen: jes@vcutrecht.nl
Voor structureel vrijwilligerswerk: noortje@vcutrecht.nl
 
Graag in je mail aangeven:
 
 • Naam van de kandidaat
 • Contactgegevens van de kandidaat: telefoonnummer, e-mailadres, adres
 • Taalniveau en sinds wanneer in Nederland
 • Wensen omtrent vrijwilligerswerk
 • Beschikbaarheid: aantal uur per week en voorkeur voor dagen
Wil jouw organisatie werken met asielzoekers of statushouders?
Als Utrechtse maatschappelijke organisatie kun je bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van Nieuwe Utrechters en tevens profiteren van de kennis en ervaring van deze mensen. Sta je ervoor open om aan de slag te gaan met Nieuwe Utrechters? Neem contact op met Jes.
 
Handige achtergrondinformatie

Regelgeving vrijwilligerswerk voor mensen die legaal in Nederland verblijven