Vrijwilligers Advies Raad

De Vrijwilligers Advies Raad Utrecht (VAR) is een onafhankelijke adviesraad. De VAR heeft twee leden die ervaring hebben in de verschillende sectoren van het vrijwilligerswerk in Utrecht.

De raad vindt het belangrijk dat de gemeente en de gemeentelijke instellingen steeds kijken naar de effecten van het beleid op het werk van Utrechtse vrijwilligers. De raad wil een consistent vrijwilligersbeleid op terreinen als integratie en sociale zaken en kijkt ook naar ontwikkelingen in het bedrijfsleven en het onderwijs. Belangrijk is participatie van sterke en zwakke vrijwilligers. Overal waar sprake is van vrijwillige inzet, wil de VAR meedenken en initiatieven ontplooien.

Advisering en het mede-ontwikkelen van beleid vereisen een netwerk met vele onderlinge verbanden en relaties. Om beleid te beïnvloeden zijn contacten op allerlei terreinen nodig: politieke partijen, fracties, de wethouder, het college en ambtenaren.

De VAR volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en gebruikt daarbij zijn netwerk als ‘vinger aan de pols’. Tevens wordt er gebruikgemaakt van het netwerk van VC Utrecht. Het is belangrijk de samenstelling en advisering voortdurend af te stemmen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.

Maatschappelijk Netwerk Utrecht

De VAR is aangesloten bij het Maatschappelijk Netwerk Utrecht, dat diverse Utrechtse organisaties die maatschappelijke ondersteuning als doel hebben, bij elkaar brengt. Door de bundeling van kennis en kracht kunnen uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken op de kaart gezet worden, in het belang van de inwoners van Utrecht. Elkaar kunnen vinden als het nodig is: dat is wat het MNU wil bereiken. Organisaties die zich hebben gebundeld in het MNU kunnen belangenbehartiger, adviesorgaan, platform of netwerk zijn.