VNG Vrijwilligersverzekering Stroomschema

Wie valt er onder de VNG-vrijwilligersverzekering?

 
  1. Mantelzorgers die structureel minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent aan familie, partner, buur, kennis of vriend.
  2. Vrijwilligers in enig georganiseerd verband. Gebruik onderstaand schema om te zien welke vrijwilligers verzekerd zijn.
  3. Mensen die een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering.

De vrijwilliger doet vrijwilligerswerk:

 

Dit schema is gemaakt door Vereniging NOV en gecontroleerd door de VNG en Centraal Beheer Achmea.