Privacy-verklaring

VRIJWILLIGERSCENTRALE UTRECHT

 

1. Inleiding

Vrijwilligerscentrale Utrecht (VC Utrecht), gevestigd aan de Bemuurde Weerd OZ 3, 3514 AN te Utrecht, heeft als doel het bevorderen van vrijwilligerswerk en het behartigen van de belangen van vrijwilligers en organisaties in de stad Utrecht.

Dit doel willen wij onder meer bereiken door:

 • bemiddeling tussen vraag en aanbod in de (digitale) vacaturebank;
 • informatie en advies aan vrijwilligers en organisaties over vrijwilligersbeleid en aanverwante zaken;
 • deskundigheidsbevordering van vrijwilligers;
 • innovatie (ontwikkelen van nieuwe projecten ten behoeve van de vrijwillige inzet in de stad Utrecht).

Om deze doeleinden te kunnen uitvoeren, verwerkt VC Utrecht persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze persoonsgegevens en de gegevens worden verwerkt zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacy-gerelateerde wet- en regelgeving. Als wettelijke grondslag voor deze verwerking hanteert VC Utrecht onder meer toestemming van betrokkenen, uitvoering overeenkomst en ook het uitvoeren van onze doelstelling en dienstverlening.

VC Utrecht is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking conform de AVG. Dit betekent dat wij de doeleinden en de middelen van de verwerking zelf bepalen en dat wij ook verantwoordelijk zijn voor de naleving ervan.

2. Gebruik van persoonsgegevens door VC Utrecht

Binnen VC Utrecht verzamelen en verwerken we persoonsgegevens om onze dienstverlening op een juiste wijze te kunnen uitvoeren en onze doeleinden te kunnen realiseren. Hieronder leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken, hoe de persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel.

Aspirant-vrijwilligers:

 • Als je op zoek bent naar vrijwilligerswerk en je bezoekt daarvoor onze vacaturebank, vul je op een registratieformulier in: je naam, postcode, geboortejaar, e-mail, opleidingsniveau en inkomen (uit werk, uitkering of anders). Hiermee kunnen wij intern de bezoekers analyseren en statistieken bijhouden.
 • Als je een vrijwilligersaccount aanmaakt op onze website, zodat we je vacatures kunnen toesturen en je gevonden kunt worden door organisaties, vul je in: je naam, adres, e-mail, geboortejaar en opleidingsniveau. De organisaties krijgen een geanonimiseerd vrijwilligersprofiel te zien.
 • Organisaties als gemeente, buurtteam, Altrecht, AZC of Vluchtelingenwerk Nederland kunnen je verwijzen naar VC Utrecht om als aspirant-vrijwilliger begeleiding en bemiddeling te krijgen. Je naam, adres, e-mail en telefoonnummer worden door de organisatie schriftelijk of per e-mail aan ons doorgegeven en gebruikt om contact met je te kunnen leggen en onderhouden. Gegevens als je leeftijd, opleiding, werkervaring, taalniveau Nederlands of welke taal/talen je spreekt, gebruiken we om te kunnen inschatten of je mee kunt doen aan groeps- of regulier vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersorganisaties:

 • Als je als organisatie werkt of wilt gaan werken met vrijwilligers kun je een organisatieaccount aanmaken op onze website. Daarbij vul je in: de naam van je organisatie, contactpersoon, telefoonnummer, e-mail en adresgegevens van je organisatie.
 • Na een organisatie-adviesgesprek vullen we in ons cliëntvolgsysteem in: de naam van je organisatie, jouw naam, e-mail en telefoonnummer, voor opvolgings- en statistische doeleinden.

Deelnemers aan trainingen en oriëntatiebijeenkomsten:

 • Bij een aanmelding op onze website voor een training vragen we je in te vullen: je naam, de naam van je vrijwilligersorganisatie, je e-mail en telefoonnummer. Dit doen we om je te kunnen informeren over de training (bevestiging/annulering, toesturen materiaal).
 • Op een presentielijst verzamelen we de namen van deelnemers aan de training en de vrijwilligersorganisatie waar zij actief zijn, zodat we kunnen vaststellen hoeveel en welke deelnemers aan de training deelnemen.
 • Bij een aanmelding op onze website voor een oriëntatiebijeenkomst, vragen we je in te vullen: je naam, e-mail en telefoonnummer. Dit doen we om je te kunnen informeren over de bijeenkomst (bevestiging/annulering).
 • Op een presentielijst verzamelen we de namen van deelnemers aan de oriëntatiebijeenkomst, zodat we kunnen vaststellen hoeveel en welke deelnemers aan de bijeenkomst deelnemen.

Nieuwsbrief:

 • Bij een aanmelding voor onze nieuwsbrief via de website vragen we je om: je e-mail, voornaam en achternaam. Onderaan iedere nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je je kunt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven.

Bezoekers van de website:

Wij gebruiken Google Analytics om het websitebezoek te analyseren. We hebben de adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens opgevolgd en Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Belangrijke informatie uit je IP-adres wordt gemaskeerd, we delen onze gegevens niet met Google en we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-data. We hoeven je daarom op onze website niet te vragen om Google Analytics-cookies te accepteren.

Wil je onzichtbaar zijn voor Google Analytics? Met de browser Google Chrome kun je de Google Analytics Opt-out Add-on downloaden: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en

Onze Instagram-widget brengt een technisch cookie met zich mee. Dit cookie houdt zich aan de AVG-regelgeving en we hoeven je er geen toestemming voor te vragen. Verder gebruiken we geen cookies.

3. Beveiliging

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft VC Utrecht passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Denk aan afgesloten kasten en ruimten. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Zo hebben we ook onder meer dataverbindingen beveiligd en hebben binnen VC Utrecht uitsluitend daartoe bevoegde personen toegang tot persoonsgegevens.

Jouw gegevens worden door ons nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, maar in elk geval zo lang de specifieke regelgeving dit vereist.

Voor de verwerking van persoonsgegevens maken we gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van VC Utrecht. Met deze verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de verwerker wordt verplicht om de AVG en overige privacy-gerelateerde wet- en regelgeving na te leven.

4. Jouw rechten

Recht op inzage: Je hebt het recht om jouw gegevens die bij VC Utrecht zijn vastgelegd, op te vragen.

Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om deze door ons te laten wijzigen.

Recht op wissen van gegevens: Wil je dat jouw gegevens niet langer bij ons vastgelegd zijn? Je hebt het recht om deze door ons te laten wissen.

Recht op overdragen van gegevens: Je hebt het recht om jouw gegevens die bij ons zijn vastgelegd, over te laten dragen naar een andere organisatie.

Recht op het indienen van een bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw gegevens.

Je kunt een verzoek doen tot uitoefening van een van deze rechten door een e-mail te sturen naar info@vcutrecht.nl . Wij zullen je verzoek binnen een maand na ontvangst in behandeling nemen. We vragen je altijd om je te identificeren.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij jouw verzoek(en) behandelen, dan kun je met ons contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@vcutrecht.nl . Indien dit niet leidt tot een oplossing, kun je gebruikmaken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5. Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijziging(en) wordt/worden via de website aan je bekendgemaakt. We adviseren je om regelmatig de website te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de privacyverklaring.

6. Contact

Bij vragen over deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@vcutrecht.nl of ons te bellen op 030 – 231 2289.

Versie 1 11092018