Partners

Gemeente Utrecht

VC Utrecht werkt op verschillende onderderdelen en projecten intensief samen met de Gemeente Utrecht.

Je kunt meer

Organisaties die een vacature op onze site plaatsen kunnen ervoor kiezen die met een vinkje rechtstreeks door te plaatsen op de site Jekuntmeer.nl. Zo bereik je als organisatie een bredere doelgroep. Je kunt meer biedt een overzicht van activiteiten voor mensen met een beperking, die willen meedoen in de samenleving.

Stichting KEES

KEES ondersteunt vrijwilligers in de culturele sector, door het organiseren van gratis trainingen, advies over vrijwilligersbeleid en -co√∂rdinatie en het bijhouden van een online vacaturebank. Ook voor vrijwilligersco√∂rdinatie op maat en gratis uitleen van onder andere veiligheidslaarzen kunnen vrijwilligersorganisaties terecht bij KEES.

NIZU

In het NIZU bundelen de organisaties die samen de kwaliteit van de informele zorg door vrijwilligers en de betrokken organisaties willen verbeteren hun krachten

Oranje Fonds

VC Utrecht wordt gesteund door het Oranje Fonds.

VSBfonds

VC Utrecht is partner van het VSBfonds voor het Donatie op Locatie (DoL) programma, voor aanvragen die zich richten op "Mens en Maatschappij". Enkele keren per jaar vinden er spreekuren voor DoL plaats in het pand van VC Utrecht.

Utrechtse Uitdaging

De Uitdaging werkt als een 'structurele beursvloer': een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen (spullen), middelen (geld) en menskracht (extra handen, creativiteit, kennis en kunde). Door onze directe samenwerking (UU zit bij ons in het pand) kunnen we vraag en aanbod snel matchen en een brug slaan tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven. Sinds de start van onze samenwerking in 2015 ondersteunt de Utrechtse Uitdaging ons bij de organisatie van onze jaarlijkse Beursvloer.

Sport Utrecht

Sport Utrecht en VC Utrecht promoten elkaars evenementen. Naast kennisuitwisseling stemmen we ons aanbod op elkaar af.

ZIMIHC

Met ZIMIHC werken we samen bij de ondersteuning van culturele organisaties.