Skip Navigation

VC Utrecht

Vrijwilligerscentrale

Over ons

VC Utrecht staat midden in de stad: letterlijk en figuurlijk! Vanuit ons pand aan de Bemuurde Weerd OZ stimuleren en verbinden we het Utrechtse vrijwilligerswerk, onder meer met onze goed bezochte...

Deel

Online | Verbindend communiceren

Workshop · 4 aug 2020, 09:15 - 12:30
Vanuit huis
Dit is een verleden workshop.
#26590
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/VCUtrecht/activiteiten/Online--Verbindend-communiceren/26590 om je aan te melden
SamenvattingIn deze workshop worden verschillende instrumenten aangereikt om verbindend te communiceren. De dagelijkse praktijk is hierbij het uitgangspunt.
Uitgebreide omschrijving

Doelgroep

Vrijwilligers, (team)leiders, coördinatoren, begeleiders en coaches. Er is geen voorkennis vereist.

 

Inhoud 

Elke vrijwilligersorganisatie is gebaseerd op een droom om iets in de wereld te zetten wat ertoe doet en is afhankelijk van mensen die hierin verantwoordelijkheid willen dragen. Contact van mens tot mens is daarin wezenlijk; in wie je bent, en hoe je aanwezig bent, schep je een context voor vrijwilligers en cliënten om elkaar werkelijk te ontmoeten. Hierdoor laat je zien dat je er voor elkaar toe doet. Het uitgangspunt van de ontmoeting is dat de relatie en de kwaliteit van het contact bepaalt wat er inhoudelijk mogelijk is. Hoe geef je – ook en juist op moeilijke momenten – dit contact vorm in je dagelijkse communicatie en omgang, zodat de vitaliteit in de organisatie, de betrokkenheid van vrijwilligers en een prettige samenwerking met collega’s behouden blijft? Daarover gaat deze workshop.


  • “Alle werkelijke leven is ontmoeting.” – Martin Buber
  • “Elke ontmoeting houdt een belofte in: om elkaar in de ogen te kijken, precies zoals we zijn.” – Wibe Veenbaas
  • “Het grootste verlangen van een mens is om te worden gezien, gehoord en aangeraakt.” – Virginia Satir

In deze workshop worden verschillende instrumenten aangereikt om verbindend te communiceren. Deze instrumenten zijn geïnspireerd door verschillende theoretische modellen, zoals geweldloze communicatie, emotionele intelligentie , rationeel-emotieve therapie (RET), transactionele analyse (TA), Past Reality Integration (PRI) en persoonlijk leiderschap. In de training worden deze in samenhang besproken en toegepast, met als belangrijkste leidraad het ‘stermodel’ van de zes ontwikkelingsniveaus (Blankestijn, 2012). De dagelijkse praktijk is hierbij het uitgangspunt: wanneer is het lastig om in contact te blijven met de ander? Hoe kunnen deze instrumenten je daarbij helpen? Wat kunnen we hierover van elkaar leren?

 

Uitkomst workshop

  • Je kent het stermodel met de zes ontwikkelingsniveaus voor verbindende communicatie;
  • Je ontdekt eigen belemmeringen en ontwikkelpunten om de eigen communicatie en vermogen tot het maken van contact te verbeteren;
  • Je kent de vijf stappen model voor het communiceren over jouw gevoelens in een conflictsituatie;
  • Je kent de basis en belangrijkste uitgangspunten van geweldloze communicatie, emotionele intelligentie, RET, TA, PRI en persoonlijk leiderschap zodat je meer grip krijgt op de invloed van je eigen referentiekader in je dagelijkse communicatie en relaties;
  • Je ontdekt hoe jij jouw verhaal, drijfveren en persoonlijkheid kan inzetten voor het initiëren van ontmoeting;
  • Je beschikt over een kader om een bedding te creëren voor een leerproces op identiteitsniveau en om in je aanwezigheid een context te bieden met ruimte voor werkelijke ontmoeting, met als gevolg meer betrokkenheid, energie en richting in de organisatie.

Trainer

Deze workshop wordt verzorgd door Sven Hogervorst. Hij heeft Human Resource Management gestudeerd in Leiden en studeert nu Filosofie in Rotterdam. Naast zijn studie was hij actief in de medezeggenschap, als ondernemer en bij verschillende studentenorganisaties. In 2017 heeft hij de Vakopleiding Train de Trainer afgerond bij De Galan School voor Training. Momenteel is hij onder andere bestuurslid bij Netwerk Young Connection, het jongeren vrijwilligersnetwerk van Pijnacker-Nootdorp. 

Over VC Utrecht
VC Utrecht staat midden in de stad: letterlijk en figuurlijk! Vanuit ons pand aan de Bemuurde Weerd OZ stimuleren en verbinden we het Utrechtse vrijwilligerswerk, onder meer met onze goed bezochte digitale vacaturebank, projecten als Nieuwe Utrechters en evenementen als de Beursvloer. We waarderen vrijwilligers onder andere met de Vrijwilligers Trofee en de Waarderingsmaand. Vrijwilligers en organisaties kunnen bij ons terecht voor gratis workshops en advies (op maat).

We realiseren nieuwe samenwerkingen rond maatschappelijke vraagstukken en andere manieren waarop oude en nieuwe inwoners van de stad zich vrijwillig willen inzetten voor elkaar.

Wij zijn met 15 parttime medewerkers, circa 25 vrijwilligers en een RvT.
·
Dit is een verleden workshop.
#26590
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/VCUtrecht/activiteiten/Online--Verbindend-communiceren/26590 om je aan te melden