Skip Navigation

U Centraal

Non-profit

Over ons

U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont,...

Gezondheid & WelzijnMensen met beperkingenOuderenhulp
Deel

Lid clientenraad U Centraal

Vacature · 4–6 uur/week
Pieterskerkhof 16, 3512 JT Utrecht, Netherlands
Bestuur
Deze vacature is verlopen
#24907
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/U-Centraal/activiteiten/Lid-clientenraad-U-Centraal/24907 om je aan te melden
Uitgebreide omschrijving

De Cliëntenraad van U Centraal kijkt door de ogen van cliënten naar de organisatie en het beleid. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De cliëntenraad bestaat uit cliënten van U Centraal en mensen die daar vanuit hun deskundigheid zitting in hebben genomen.

In een overeenkomst tussen de raad en U Centraal is vastgelegd welke rechten bevoegdheden de cliëntenraad heeft. De cliëntenraad wordt ondersteund door de functionaris medezeggenschap en compliance. De tijdsinvestering voor een lid van de Cliëntenraad is ongeveer 16 uur per maand.

Algemene eisen:

 • Directe ervaring hebben (gehad) met- of betrokkenheid hebben bij de vormen van hulp en ondersteuning die U Centraal biedt. Een lid van de cliëntenraad is een persoon die vanuit het perspectief van de cliënt met de organisatie meedenkt: omdat hij/zij cliënt is (geweest) of over de vermogens beschikt om zich te verplaatsen in de cliënt.
 • De belangen van cliënten en potentiële cliënten voorop stellen.
 • De belangen van cliënten en organisatie kunnen onderscheiden.
 • Het eigen belang en dat van cliënten in zijn algemeen kunnen onderscheiden.
 • Betrokkenheid hebben bij de organisatie en de doelgroepen waarvoor zij zich in zet.
 • Communicatieve en sociale vaardigheden bezitten die nodig zijn voor het lidmaatschap van de cliëntenraad.
 • Voldoende gemotiveerd zijn.
 • Voldoende tijd en energie hebben.
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijkheid.

Specifieke eisen:

 • In staat om beleidsinhoudelijke notities te lezen en deze vanuit het cliëntperspectief te kunnen beschouwen en analyseren.
 • Bij voorkeur in het bezit van kennis van één specifiek beleidsterrein (zoals: juridische-, financiële- of organisatorische zaken).
 • Inzicht hebben in de positie die cliënten innemen en de ervaringen die zij op doen als zij gebruik maken van hulp en ondersteuning van een maatschappelijke organisatie.
 • Bereidheid hebben om zich nader te verdiepen in de wijze waarop medezeggenschap voor cliënten van U Centraal kan worden vormgegeven.

Aanvullende eisen voor voorzitter en vice-voorzitter:

 • Leiding kunnen geven aan een vergadering en de deelnemers kunnen stimuleren een eigen bijdrage daaraan te leveren.
 • In staat zijn om namens de cliëntenraad op te treden.
 • Toezicht kunnen houden op de uitvoering van het reglement van de cliëntenraad en de samenwerkingsovereenkomst met de organisatie.

Wij bieden:

 • Zitting in een divers en leuk team met ondersteuning van de functionaris medezeggenschap en compliance
 • De onkostenvergoeding bedraagt 1.000,- per jaar
 • Begeleiding en indien gewenst (groeps)scholing/training

Neem voor meer informatie contact op met Annemarije Bousema, functionaris medezeggenschap en compliance, [email protected], 06 53 720 353

Solliciteren: Stuur je sollicitatie, voorzien van een recent CV, naar [email protected].

Wat wij vrijwilligers aanbieden💸 Onkostenvergoeding🤝 Extra begeleiding
Hoe kom ik er?
Over U Centraal
U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht. Ook voedt U Centraal lokale hulpverleners met expertise rond een aantal thema's.
Deze vacature is verlopen
#24907
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/U-Centraal/activiteiten/Lid-clientenraad-U-Centraal/24907 om je aan te melden