Skip Navigation
Over ons

Stichting Voedselbank Utrecht richt zich op mensen in Utrecht die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. Om deel te kunnen nemen aan het project gelden wel specifieke...

Gezondheid & WelzijnCommunity & familieKinderen & JeugdMensen met beperkingenVluchtelingen & MinderhedenOuderenhulpGender gelijkheid
Deel

Coördinatoren Voedselbank Overvecht (4) !!!

Vacature · 8–10 uur/week
Utrecht, Utrecht, Netherlands
Bestuur
Deze vacature is verlopen
#23840
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Voedselbank-Utrecht/activiteiten/Coordinatoren-Voedselbank-Overvecht-4-/23840 om je aan te melden
Uitgebreide omschrijving

Wij zijn dringend op zoek naar coordinatoren voor de Voedselbank (en) in de wijk Overvecht!

In Overvecht is momenteel 1 uitgiftepunt actief. Met een 2e locatie zijn wij in een ver gevorderd stadium. Wij hebben dus heel hard mensen nodig die zich in de rol van coördinator Deelnemers en coördinator Logistiek nuttig willen maken. Zowel voor de locatie Zuid, buurtcentrum de Bram (op de donderdagen) als onze beoogde nieuwe locatie (op de woensdagen) hebben wij nieuwe coördinatoren nodig !

In totaal zoeken wij 4 coördinatoren.

Functieomschrijving Coördinator VoedselbankPLUS


De meeste uitgiftepunten hebben een coördinator deelnemers en een coördinator logistiek. 
Algemene taken van de coordinatoren:

 • Contact houden met de coördinator Tussenvoorziening in geval van calamiteiten of reden tot ruggespraak
 • Bereikbaar zijn voor actuele informatie.
 • Aanspreekpunt voor PR en fondswerving ten bate van VoedselbankPLUS en Utrecht;
 • Deelnemen aan het stedelijke coördinatorenoverleg;
 • Inzet/inroosteren vrijwilligers;
 • Organiseren teamoverleg;
 • Afsluiten van de uitgifteruimte. 

Taken coördinator Deelnemers:

 • Als coördinator deelnemers ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het uitgiftepunt met betrekking tot de deelnemers. Dienen als aanspreekpunt voor deelnemers, voert intake en exit gesprekken met deelnemers en registreert gegevens (NAW gegevens, datum start en uitstroom) in googledocs.
 • Bijhouden van de wekelijkse deelnemerslijsten en aanwezigheid van de deelnemers;
 • Kent financieel vrijwilligers toe aan deelnemers en plant voortgangsgesprekken in;
 • Neemt besluit over doorgaan/stoppen van uitgeven voedselpakketten (op basis van advies financiële vrijwilligers) en communiceert dit aan de deelnemer;
 • Houdt contact met organisaties mbt activiteiten voor deelnemers (oa Jarige Job, Speelgoedbank) en communiceert deze activiteiten aan deelnemers (ism secretaris);
 • Dient als aanspreekpunt voor de vrijwilligers i.v.m. aanwezigheid tijdens uitgifte en signaleringen van problemen met deelnemers;
 • Beschikbaar zijn (telefonisch) voor aanmeldingen uit de wijk; 
 • Elke twee maanden overleg met financieel vrijwilligers ivm situatie deelnemers;
 • Gegevens leveren kwartaaloverzicht aan contactpersoon Tussenvoorziening.

Taken coördinator Logistiek en vrijwilligers:

 • Is verantwoordelijk voor  het inpakken en inhoud van de pakketten, inclusief het beheren van de voorraad.
 • Begeleiding en aansturing van  de (ervarings) vrijwilligers;
 • Neemt leiding bij het inpakken van de pakketten;
 • Doet deels ook een stuk werving voor voedsel (zoeken van nieuwe leveranciers, contacten met bestaande onderhouden)
 • Neemt goederen in ontvangst;
 • Houdt beheer over een eventuele voorraad;
 • Wekelijks actuele deelnemerslijst overleggen met coördinator Tussenvoorziening (ivm de aanvoer) en eventueel met de chauffeurs;
 • Houdt contact met (incidentele) aanleverende partijen over behoefte aan producten;
 • Onderhoudt contact met beheerder van het gebruik van de ruimte en gebruik van de ruimte in de vakanties. 

 

 

Wat wij vrijwilligers aanbieden🤝 Extra begeleiding
Hoe kom ik er?
Vrijwilligerswerk in Utrecht > Utrecht Activiteiten > Stichting Voedselbank Utrecht > Coördinatoren Voedselbank Overvecht (4) !!!
Over Stichting Voedselbank Utrecht
Stichting Voedselbank Utrecht richt zich op mensen in Utrecht die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. Om deel te kunnen nemen aan het project gelden wel specifieke inkomenseisen. De Voedselbank biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel. Ook wordt sociaal juridische ondersteuning geboden. Wekelijks worden vanuit verschillende uitgiftepunten in Utrecht gratis voedselpakketten uitgedeeld. De inhoud van de pakketten verschilt per week, dit is afhankelijk van het aanbod van de leveranciers. De uitgiftepunten dienen tevens als ontmoetingsplek en worden gedraaid door vrijwilligers uit de buurt. Tijd en aandacht voor de deelnemers zijn centrale punten in de benaderingswijze van de vrijwilligers. Vrijwilligers schenken koffie en thee, er is tijd en ruimte voor een praatje. De pakketten dienen persoonlijk te worden afgehaald binnen de openingstijden van het betreffende uitgiftepunt. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk is.
Deze vacature is verlopen
#23840
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Voedselbank-Utrecht/activiteiten/Coordinatoren-Voedselbank-Overvecht-4-/23840 om je aan te melden