Skip Navigation
Over ons

Stichting Voedselbank Utrecht richt zich op mensen in Utrecht die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. Om deel te kunnen nemen aan het project gelden wel specifieke...

Gezondheid & WelzijnCommunity & familieKinderen & JeugdMensen met beperkingenVluchtelingen & MinderhedenOuderenhulpGender gelijkheid
Deel

Coordinator deelnemers uitgiftepunt Lombok

Vacature · 8–10 uur/week
Arkansasdreef 32g, 3565 AR Utrecht, Netherlands
Bestuur
Deze vacature is verlopen
#25064
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Voedselbank-Utrecht/activiteiten/Coordinator-deelnemers-uitgiftepunt-Lombok/25064 om je aan te melden
Uitgebreide omschrijving

VoedselbankPLUS Lombok zoekt:

Coordinator deelnemers

De Tussenvoorziening

Voedselbank PLUS in Utrecht wordt ondersteund door Stichting De Tussenvoorziening.
De Tussenvoorziening biedt opvang, woon- en financiële begeleiding aan mensen die in een kwetsbare situatie verkeren. De begeleiding is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van de situatie en vraag van de cliënt. Hierin stimuleren wij cliënten om zoveel mogelijk de regie in eigen hand te nemen.

De doelgroep bestaat uit mensen die door sociaal-maatschappelijke of psychische omstandigheden in een kwetsbare (woon)situatie verkeren.

Naast voedselpakketten wil de VoedselbankPlus ook sociaal-juridische hulp bieden. 
Lombok heeft uitgifte op donderdag. Het uitgiftepunt is gevestigd in de Wijkplaats.

Functieomschrijving
Voor de VoedselbankPLUS Lombok werken wij met 2 coordinatoren. Zij kunnen elkaar opvangen in geval van ziekte en vakantie, maar ook de verantwoordelijkheden delen. Inzet per coördinator is per week ongeveer 8 – 10 uur.

De meeste uitgiftepunten hebben een coördinator deelnemers en een coördinator logistiek.

Algemene taken van de coordinator:

- Contact houden met de coördinator Tussenvoorziening:
- In geval van calamiteiten of reden tot ruggespraak
- Bereikbaar zijn voor actuele informatie.
- Aanspreekpunt voor PR en fondswerving ten bate van VoedselbankPLUS en Utrecht;
- Deelnemen aan het stedelijke coördinatorenoverleg;
- Inzet/inroosteren vrijwilligers;
- Organiseren teamoverleg;
- Afsluiten van de uitgifteruimte.

Taken coördinator Deelnemers:

Als coördinator deelnemers ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het uitgiftepunt met betrekking tot de deelnemers.

Dienen als aanspreekpunt voor deelnemers, voert intake en exit gesprekken met deelnemers en registreert gegevens (NAW gegevens, datum start en uitstroom) in Voedselbank.nu.

Bijhouden van de wekelijkse deelnemerslijsten en aanwezigheid van de deelnemers;

Kent financieel vrijwilligers toe aan deelnemers en plant voortgangsgesprekken in;

Neemt besluit over doorgaan/stoppen van uitgeven voedselpakketten (op basis van advies financiële vrijwilligers) en communiceert dit aan de deelnemer;

Houdt contact met organisaties mbt activiteiten voor deelnemers (oa Jarige Job, Speelgoedbank) en communiceert deze activiteiten aan deelnemers (ism secretaris);

Dient als aanspreekpunt voor de vrijwilligers i.v.m. aanwezigheid tijdens uitgifte en signaleringen van problemen met deelnemers;

Beschikbaar zijn (telefonisch) voor aanmeldingen uit de wijk;

Elke twee maanden overleg met financieel vrijwilligers ivm situatie deelnemers;

Gegevens leveren kwartaaloverzicht aan contactpersoon Tussenvoorziening.

Taken coördinator Logistiek en vrijwilligers: (INGEVULD)

Is verantwoordelijk voorhet inpakken en inhoud van de pakketten, inclusief het beheren van de voorraad.

Begeleiding en aansturing vande (ervarings) vrijwilligers;

Neemt leiding bij het inpakken van de pakketten;

Doet deels ook een stuk werving voor voedsel (zoeken van nieuwe leveranciers, contacten met bestaande onderhouden)

Neemt goederen in ontvangst;

Houdt beheer over een eventuele voorraad;

Wekelijks actuele deelnemerslijst overleggen met coördinator Tussenvoorziening (ivm de aanvoer) en eventueel met de chauffeurs;

Houdt contact met (incidentele) aanleverende partijen over behoefte aan producten;

Onderhoudt contact met beheerder van het gebruik van de ruimte en gebruik van de ruimte in de vakanties.

Voor meer informatie over de inhoudelijke werkzaamheden of om direct te reageren op deze vacature kun je gebruik maken van de roze knop hieronder.

Wat vrijwilligers nodig hebben🗣️ Beheersing van het Nederlands
Wat wij vrijwilligers aanbieden🤝 Extra begeleiding
Hoe kom ik er?
Over Stichting Voedselbank Utrecht
Stichting Voedselbank Utrecht richt zich op mensen in Utrecht die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. Om deel te kunnen nemen aan het project gelden wel specifieke inkomenseisen. De Voedselbank biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel. Ook wordt sociaal juridische ondersteuning geboden. Wekelijks worden vanuit verschillende uitgiftepunten in Utrecht gratis voedselpakketten uitgedeeld. De inhoud van de pakketten verschilt per week, dit is afhankelijk van het aanbod van de leveranciers. De uitgiftepunten dienen tevens als ontmoetingsplek en worden gedraaid door vrijwilligers uit de buurt. Tijd en aandacht voor de deelnemers zijn centrale punten in de benaderingswijze van de vrijwilligers. Vrijwilligers schenken koffie en thee, er is tijd en ruimte voor een praatje. De pakketten dienen persoonlijk te worden afgehaald binnen de openingstijden van het betreffende uitgiftepunt. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk is.
Deze vacature is verlopen
#25064
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Voedselbank-Utrecht/activiteiten/Coordinator-deelnemers-uitgiftepunt-Lombok/25064 om je aan te melden