Skip Navigation
Over ons

Stichting Voedselbank Utrecht richt zich op mensen in Utrecht die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. Om deel te kunnen nemen aan het project gelden wel specifieke...

Gezondheid & WelzijnCommunity & familieKinderen & JeugdMensen met beperkingenVluchtelingen & MinderhedenOuderenhulpGender gelijkheid
Deel

Coördinator Deelnemers Voedselbank Lunetten

Vacature · 8–10 uur/week
Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht, Netherlands
Bestuur
Deze vacature is verlopen
#23455
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Voedselbank-Utrecht/activiteiten/Coordinator-Deelnemers-Voedselbank-Lunetten/23455 om je aan te melden
Uitgebreide omschrijving
PLUSpunt Lunetten is een van de acht uitgiftepunten van Utrecht. Naast voedselpakketten wil zij ook graag sociaal-juridische hulp bieden. Voor dit uitgiftepunt zijn wij op zoek naar een Coördinator Deelnemers . Coördinatoren: Het pluspunt heeft 2 coördinatoren. Zij kunnen elkaar opvangen in geval van ziekte en vakantie, maar ook de verantwoordelijkheden delen. Inzet per coördinator per week 8 – 10 uur. Coördinator Deelnemers: Verantwoordelijkheid: - Zorg dragen voor het reilen en zeilen van het uitgiftepunt met betrekking tot de deelnemers en vrijwilligers. Werkzaamheden: - Dienen als aanspreekpunt voor deelnemers, voert intake en exit gesprekken met deelnemers en registreert gegevens (NAW gegevens, datum start en uitstroom) in googledocs. - Bijhouden van de wekelijkse deelnemerslijsten en aanwezigheid van de deelnemers; - Kent financieel vrijwilligers toe aan deelnemers en plant voortgangsgesprekken in; - Neemt besluit over doorgaan/stoppen van uitgeven voedselpakketten (op basis van advies financiële vrijwilligers) en communiceert dit aan de deelnemer; - Houdt contact met organisaties mbt activiteiten voor deelnemers (oa Jarige Job, Speelgoedbank) en communiceert deze activiteiten aan deelnemers (ism secretaris); - Dient als aanspreekpunt voor de vrijwilligers i.v.m. aanwezigheid tijdens uitgifte en signaleringen van problemen met deelnemers; - Beschikbaar zijn (telefonisch) voor aanmeldingen uit de wijk; - Elke twee maanden overleg met financieel vrijwilligers ivm situatie deelnemers; - Gegevens leveren kwartaaloverzicht aan contactpersoon Tussenvoorziening. Coördinator Logistiek: Verantwoordelijkheden: Zorg dragen voor het inpakken en inhoud van de pakketten, inclusief het beheren van de voorraad. Werkzaamheden: • Neemt leiding bij het inpakken van de pakketten; • Neemt goederen in ontvangst; • Houdt beheer over een eventuele voorraad; • Wekelijks actuele deelnemerslijst overleggen met coördinator Tussenvoorziening (ivm de aanvoer) en eventueel met de chauffeurs; • Houdt contact met (incidentele) aanleverende partijen over behoefte aan producten; • Onderhoudt contact met beheerder Knooppunt voor gebruik van de ruimte en gebruik van de ruimte in de vakanties. Beide Coördinatoren ( in overleg): - Contact houden met de coördinator Tussenvoorziening: - In geval van calamiteiten of reden tot ruggespraak - Bereikbaar zijn voor actuele informatie. - Aanspreekpunt voor PR en fondswerving ten bate van PLUSpunten Utrecht; - Deelnemen aan het stedelijke coördinatorenoverleg; - Inzet/inroosteren vrijwilligers; - Organiseren teamoverleg; - Afsluiten van de uitgifteruimte.
Hoe kom ik er?
Vrijwilligerswerk in Utrecht > Utrecht Activiteiten > Stichting Voedselbank Utrecht > Coördinator Deelnemers Voedselbank Lunetten
Over Stichting Voedselbank Utrecht
Stichting Voedselbank Utrecht richt zich op mensen in Utrecht die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. Om deel te kunnen nemen aan het project gelden wel specifieke inkomenseisen. De Voedselbank biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel. Ook wordt sociaal juridische ondersteuning geboden. Wekelijks worden vanuit verschillende uitgiftepunten in Utrecht gratis voedselpakketten uitgedeeld. De inhoud van de pakketten verschilt per week, dit is afhankelijk van het aanbod van de leveranciers. De uitgiftepunten dienen tevens als ontmoetingsplek en worden gedraaid door vrijwilligers uit de buurt. Tijd en aandacht voor de deelnemers zijn centrale punten in de benaderingswijze van de vrijwilligers. Vrijwilligers schenken koffie en thee, er is tijd en ruimte voor een praatje. De pakketten dienen persoonlijk te worden afgehaald binnen de openingstijden van het betreffende uitgiftepunt. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk is.
Deze vacature is verlopen
#23455
Scan me of ga naar www.vcutrecht.nl/o/Stichting-Voedselbank-Utrecht/activiteiten/Coordinator-Deelnemers-Voedselbank-Lunetten/23455 om je aan te melden