Skip Navigation

PPI Jeugdhulp

Non-profit

Over ons

PPI staat voor Psychosociale Pedagogische Interventies en bestaat al sinds 1990. We werken nauw samen met het VO-team Jeugd&Gezin op alle scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht. De inzet van ...

Gezondheid & WelzijnKinderen & Jeugd
Deel

Over PPI Jeugdhulp

PPI staat voor Psychosociale Pedagogische Interventies en bestaat al sinds 1990. We werken nauw samen met het VO-team Jeugd&Gezin op alle scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht. De inzet van PPI leidt ertoe dat jongeren beter in hun vel zitten, beter presteren en daardoor minder uitvallen op school. Dat draagt ook bij aan een beter schoolklimaat en een prettiger sfeer in de klas.

Wat doet PPI? Bij PPI leren we de jongeren omgaan met moeilijkheden waar ze op school, thuis en in hun vrije tijd tegenaan lopen. We kijken samen met de jongere hoe het komt dat het niet zo lekker loopt. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met erbij willen horen, weinig zelfvertrouwen, moeilijkheden op school met docenten, moeite met concentreren of plannen, pesten of jezelf kunnen zijn. Samen pakken we de problemen waarmee de jongere kampt aan, zodat zij weer lekker in haar vel zit!

De jongeren die bij ons komen zijn 12 tot 18 jaar en gaan naar het regulier middelbaar onderwijs van alle middelbare scholen in Utrecht. Wij hebben soms ook jongeren van groep 8 die wat extra ondersteuning nodig hebben bij het opstarten in het regulier middelbaar onderwijs.

Wie zijn onze samenwerkingspartners?
PPI werkt regelmatig samen met de volgende instanties in de gemeente Utrecht:

– Utrechtse scholen voor Voortgezet Onderwijs
– OPDC Utrecht
– Gemeente Utrecht afdeling Leerplicht
– Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs,
– Sterk VO
– Buurtteams Jeugd en Gezin (Lokalis)