Skip Sidebar

Over ons

Stichting Hart voor ons Allemaal zet zich in voor alle mensen in Utrecht die in nood en armoede leven. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwkomers of gezinnen die zich niet gehoord voelen door de huidige ...

Buurt & omgevingArmoedebestrijdingSociale rechtvaardigheid
Deel

Over Hart voor ons Allemaal

Stichting Hart voor ons Allemaal zet zich in voor alle mensen in Utrecht die in nood en armoede leven. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwkomers of gezinnen die zich niet gehoord voelen door de huidige instanties of de weg daarnaar toe niet kunnen vinden. De stichting zet zich nadrukkelijk in voor mensen van alle afkomsten, rassen, religies, geslachten en nationaliteiten die in nood verkeren of in armoede leven. Dit kunnen gezinnen zijn, maar ook weeskinderen, alleenstaande moeders, weduwen, weduwnaars, mensen in een tussenvoorziening en meer binnen de stad Utrecht. Stichting Hart voor ons Allemaal ziet dat het cruciaal is om deze mensen te ondersteunen met materiële middelen, individuele begeleiding op maat en deelname aan activiteiten van gemeenschapsopbouw waarin het bouwen aan gedeelde visie over het doel van ons leven en de toekomst van de samenleving centraal staat. Zo zetten zowel vrijwilligers als cliënten zich samen in om een cultuur te leren bevorderen waarin we samen dienstbaar zien en ieders talenten koesteren en ontwikkelen omwille van de verbetering van de wereld.

Foto's