Nieuws

Vacature bestuursleden VC Utrecht

In ons bestuur is plaats voor twee nieuwe leden! 

Gezien de gewenste complementariteit van het bestuur zoeken we bij voorkeur:
- een bestuurslid dat de ontwikkelingen en het beleid kent van de vrijwilligerssector en burgerinitiatieven. Ervaring met gesubsidieerde instellingen en verbinding met de Utrechtse politiek is een pre.
- een bestuurslid dat ervaring heeft met sociaal ondernemerschap en verbindingen heeft met het Utrechtse bedrijfsleven.

Het bestuur van VC Utrecht bestaat momenteel uit vier leden waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Taken van het bestuur zijn het uitzetten van strategische beleid, besluitvorming over begroting en jaarplannen, stimuleren van de positie en rol van VC Utrecht in de Utrechtse samenleving. De functie is onbezoldigd en neemt 4-8 uur per maand in beslag.

De volledige vacature 'Bestuursleden VC Utrecht' vind je hier.