Manieren van financieren

VC Utrecht helpt je op weg. Adviseurs van VC Utrecht helpen je om je idee om te zetten in een écht goed idee. We adviseren Utrechtse vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven over financieringsmogelijkheden. Van het allereerste begin tot het einde: dus van zomaar een (onuitgewerkt) idee, tot de eindverantwoording.

Voordat je verder gaat, willen wij jou graag tippen: ben je al bevriend met Fons op Facebook? Een handige digitale vriend die jou regelmatig informeert over alles dat met fondsen, subsidies, vrijwilligersprijzen en andere financiele zaken te maken heeft. Veel deadlines op een rij, dankzij de handige alertservice. Kijk snel en word vrienden met Fons

Fondsen(werving)

De fondsenwereld is divers. Er zijn fondsen die strikte eisen hebben en alleen bepaalde type projecten financieren. Anderen financieren juist een breed scala aan onderwerpen, maar doen dat dan weer binnen bepaalde regionale grenzen. Sommigen geven voornamelijk opstart subsidies, anderen gaan juist liever een langdurige relatie aan met organisaties. Daarnaast bestaan er gemeentelijke subsidies, provinciale subsidies en landelijke subsidies. Het is belangrijk om een passende financiering te vinden voor je project. Of financiering bij meerdere fondsen. Want al is het crisis, de meeste fondsen geven aan dat er een gebrek is aan goede aanvragen. En aan een écht goed idee geven ze graag geld uit.

Eerst nog meer weten over je het beste fondsen kan werven? Doe de online cursus via VSB fonds, i.s.m. 3F Acacedmy. Klik hier voor meer info.

Hieronder een bescheiden overzicht van de belangrijkste en grootste fondsen. Het feit dat deze fondsen zo groot zijn, betekent overigens niet dat je daar bij uitstek moet zijn met je aanvraag. Ze hebben veel geld, maar er komen ook veel aanvragen binnen. Het kan juist verstandig zijn om een aanvraag aan te dienen bij een kleiner fonds. Zeker wanneer de doelstelling van dat fonds overeen komt met de doelstelling van jouw aanvraag is de kans op succes vaak groter.

Sociale initiatieven

1.    VSB fonds
 Thema’s: ontmoeten, participeren, bewustzijn en inspireren.
 Ze hebben een quick scan op de website staan om te kijken of jouw idee voor financiering in aanmerking kan komen.
 2.    Oranje fonds
 Thema’s: sociale initiatieven mbt diversiteit, actief burgerschap en samenhang in de buurt. Ook zij hebben een quick scan om uit te vinden of je idee voor financiering in aanmerking kan komen.
 3.  Kans fonds
 Thema's: weerbaarheid, eigen kracht en een hechte samenleving mbt en nadruk op mensen in kwetsbare situaties. 
 4.    Stichting Doen
 Thema: voor initiatieven in de sociale, groene en culturele sector.

Kunst en cultuur

1.    Prins Bernhard Cultuur fonds
 Thema’s: muziek, theater, beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis en natuur
 2.    Fons voor cultuurparticipatie
 Voor cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling zodat zoveel mogelijk inwoners van Nederland actief mee doen aan kunst en cultuur.  

Voor een vollediger overzicht van fondsen raden we het fondsenboek en de fondsendisk van de vereniging van fondsen in Nederland aan. In dit boek staan zo’n 1100 fondsen vermeld. Bekijk hun website. Het boek en de disk zijn gratis in te zien bij VC Utrecht. Neem hiervoor contact op, via e-mail of 030 - 231 22 89. Je kunt bij ons ook terecht voor een vrijblijvend advies: we gaan samen kijken welk fonds het beste bij jouw idee past.

Subsidie

De gemeente Utrecht heeft verschillende soorten subsidiemogelijkheden, waarvan het in juli 2015 gestartte Initiatievenfonds een is en bedoeld is om grote en kleine initiatieven in de stad te ondersteunen. Bekijk hier alle mogelijkheden.

Crowdfunding

Een moderne manier van donaties verkrijgen en/of een lening krijgen. In het kort werkt het zo: je registreert je project op een van de vele crowdfunding websites. Hier maak je een profiel aan waarop je verteld waarom jouw project gesponsord moet worden. Je geeft aan hoeveel geld gewenst is en in welke periode. Via je verhaal en foto’s probeer je een potentiele geldgever over te halen.
Sommige crowdfundingwebsites werken in de vorm van een lening. Je moet het geld terug betalen aan de verstrekkers, inclusief rente. Het voordeel hiervan is dat je veel sneller je geld bij elkaar hebt. Lees hier meer.
De grootste crowdfunding website van Nederland.

Crowdfunding klinkt simpel, maar het kan erg lastig zijn. Een goed en uitgewerkt idee is belangrijk om mensen te overtuigen. Hoe meer mensen weten dat jij bezig bent met crowd funding, hoe groter de kans dat mensen doneren. Sociale media kunnen een belangrijke rol hierin spelen. 
Er zijn veel tips te vinden op internet voor een succesvol crowdfunding project: tip 1 

Donaties

Collecteren, sponsorlopen, loten en/of postzegels verkopen… Mensen die via donaties geld in proberen te zamelen komt iedereen wel eens tegen. Donaties hoeven niet alleen voor grote en bekende organisaties gevraagd te worden, het kan ook voor jouw eigen idee!
De mogelijkheden zijn divers: iets zelfgemaakts/lekkers/bijzonders verkopen, een benefiet feest organiseren, een sportieve sponsorloop, donatie busjes neerzetten bij verschillende ondernemers/openbare plekken in de buurt, iets verkopen (bijvoorbeeld chocolade) waar een bijzonder verhaal bij zit, waardoor mensen door het product te kopen meteen jouw project sponsoren, etc.

Samenwerken met bedrijven

Het eerste waar mensen aan denken bij bedrijven is: ‘sponsoring’. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar er is veel mogelijk! Samenwerking met bedrijven hoeft niet beperkt te blijven tot geld geven. Zo kan een cultureel gezelschap bijvoorbeeld optreden op het bedrijfsuitje en in ruil daarvoor de oude laptops van het bedrijf krijgen. Of mee bestellen met een grote order van het bedrijf, waardoor er geen verzendkosten zijn.

Het bedrijf heeft misschien ook wel expertise in huis, zoals kennis van marketing, waar je organisatie behoefte aan heeft. Tegen bijvoorbeeld het verspreiden van de folders van het bedrijf kan je daar misschien wel gebruik van maken. Denk in dat kader ook aan het inschakelen van een expert via de Vrijwilligerscentrale. We hebben contact met diverse mensen, die hun kennis en expertise kortdurend willen inzetten. Ook kunnen wij je adviseren over samenwerking met bedrijven en zijn er workshops bij de Vrijwilligerscentrale over dit onderwerp.

Leden/lidmaatschap

Aan leden kan natuurlijk (regelmatig) een bijdrage gevraagd worden. Wanneer je geen vereniging bent is het soms lastig om te herkennen wie je leden zijn. Je zou kunnen stellen dat iedereen die actief is binnen/met je organisatie een lid is. En iedereen die een ‘dienst’ afneemt ook. Deze bijdrage hoeft geen geld in te houden maar kan ook een tijdsinvestering zijn. Bijvoorbeeld iedereen die meedoet met je activiteit vragen om een kennis mee te nemen zodat er meer deelnemers zijn.

Zonder geld en toch (tijdelijk?) iets nodig hebben?
Met een beetje creativiteit zijn heel veel activiteiten te realiseren zonder geld. Een dag van de dialoog organiseren? Soms kun je bij bedrijven in de buurt een ruimte gebruiken. Deelnemers kunnen dan bijvoorbeeld hun eigen thee of koffie meenemen. Een bakfiets nodig voor de speelgoedbank? Een tweedehands bakfiets wordt opgeknapt door de mensen die van de speelgoedbank gebruik maken. Iedereen klust een uurtje en het gereedschap wordt geleend van de buurt. Of via een facebook groepen waar spullen gratis worden weggegeven. De bakfiets kan ook verhuurd worden om nog wat extra inkomsten te genereren. En zelfs een huis is te bouwen zonder geld.