Informatie

Vrijwilligersvergoeding

Regels, aandachtspunten en maximale bedragen die je mag ontvangen voor je werkzaamheden. 

Vrijwilligerswerk en een WW-uitkering

Ontvang jij een WW-uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Dat kan, ja graag zelfs! Bekijk het informatiefilmpje van het UWV. 

Ontdek je (vergader)plek

Makelpunt Utrecht (gemeente Utrecht) matcht vraag en aanbod van huisvesting voor (maatschappelijke) activiteiten in de stad. 

 
Goed verzekerd?

De Domstadpolis is de vangnetverzekering voor vrijwillig actief Utrecht. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Organisaties die werken met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, kunnen van jou als vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Die kunnen ze gratis voor je aanvragen. 

Grenzen aan vrijwilligerswerk 

Voor sommige groepen die vrijwilligerswerk willen doen, gelden speciale regels. Bijv. voor vreemdelingen en mensen met een WW-uitkering.