Informatie

Vrijwilligersvergoeding

Regels, aandachtspunten en maximale bedragen die je mag ontvangen voor je werkzaamheden. 

Vrijwilligerswerk en een WW-uitkering

Ontvang jij een WW-uitkering en wil je vrijwilligerswerk doen? Dat kan, graag zelfs! Let op: de regelgeving is veranderd per 1 januari 2019. Dan mogen vrijwilligers met behoud van hun WW-uitkering bij ├ílle stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven vrijwilligerswerk doen, zolang dit werk geen verkapte betaalde arbeid is en zij zich houden aan de verdere voorwaarden.

Ontdek je (vergader)plek

Makelpunt Utrecht (gemeente Utrecht) matcht vraag en aanbod van huisvesting voor (maatschappelijke) activiteiten in de stad.

(Digi)taalvrijwilligers

Wil jij vrijwilligerswerk doen met taal? Er zijn zeer veel mogelijkheden: van persoonlijke taalcoach tot het lesgeven aan groepen en van het werken met kinderen tot het werken met ouderen.

Goed verzekerd?

De Domstadpolis is de vangnetverzekering voor vrijwillig actief Utrecht. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Organisaties die werken met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, kunnen van jou als vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Die kunnen ze gratis voor je aanvragen. Voor het werken met andere (kwetsbare) doelgroepen mogen zij ook een VOG van jou vragen. Deze dien je soms zelf aan te vragen en voor te schieten en de eventuele kosten krijg je dan later vergoed.

Grenzen aan vrijwilligerswerk 

Voor sommige groepen die vrijwilligerswerk willen doen, gelden speciale regels. Bijvoorbeeld voor asielzoekers en mensen met een WW-uitkering. 

Vrijwilligerswerk door Nieuwe Utrechters

We begeleiden nieuwe Utrechters - mensen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen en in het asielzoekerscentrum of zelfstandig wonen - bij het vinden van passend vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk voor studenten

Ben je student en wil je vrijwilligerswerk doen?