Informatie

Vrijwilligersvergoeding

Regels, aandachtspunten en maximale bedragen die je mag ontvangen voor je werkzaamheden. Lees meer.  

Vrijwilligerswerk en een uitkering

Vrijwilligers met een WW-uitkering mogen alleen vrijwilligerswerk doen bij organisaties met ANBI- (algemeen nut beogende instelling)- status of bij een SBBI (steun- of sociaal belang behartigende instelling). Check hier of in de profielen op deze site of een organisatie zo'n status heeft.

Ontdek je (vergader)plek

Makelpunt Utrecht (gemeente Utrecht) matcht vraag en aanbod van huisvesting voor (maatschappelijke) activiteiten in de stad. Lees meer. 

 
Goed verzekerd?

De Domstadpolis is de vangnetverzekering voor vrijwillig actief Utrecht. Lees meer. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Organisaties die werken met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, kunnen van jou als vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Die kunnen ze gratis voor je aanvragen. Lees meer,

In 2016 verandert het tarief voor de VOG voor overige organisaties. Lees meer. 

Grenzen aan vrijwilligerswerk 

Voor sommige groepen die vrijwilligerswerk willen doen, gelden speciale regels. Bijv. voor vreemdelingen en mensen met een WW-uitkering. Lees meer.