VNG Vrijwilligersverzekering (Domstadpolis)

De VNG Vrijwilligersverzekering/Domstadpolis is een overkoepelende vangnetverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs die werkzaam zijn binnen de gemeente Utrecht. Dit houdt in dat andere verzekeringen, door de organisatie of door de vrijwilligers afgesloten, altijd voorgaan. De verzekering geldt tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk, mantelzorg of maatschappelijke stage en tijdens de reis ernaartoe of terug. 

De polis omvat:

  • ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen;
  • rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers.
Stroomschema

Snel weten of jouw organisatie/initiatief gedekt is door deze verzekering? Doorloop dan dit handige stroomschema.

Secundaire dekking

De verzekeringen onder de VNG Vrijwilligersverzekering/Domstadpolis (behalve de ongevallenverzekering) bieden een secundaire dekking: dat wil zeggen dat de verzekering alleen van kracht is voor zover de schade niet is gedekt door andere verzekeringen die door de organisatie of de vrijwilliger zelf zijn afgesloten.

Geen vervanging voor eigen verzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering/Domstadpolis is een overkoepelende vangnetverzekering en dus géén vervanging voor de eigen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Zeg die dus niet op! De polis geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking tot het werken als vrijwilliger, daar waar de eigen verzekering tekortschiet.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn meeverzekerd op basis van alle rubrieken behalve de verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen.

Ongedocumenteerden

Sins begin juni 2019 geldt de dekking van de Domstadpolis ook voor ongedocumenteerden die zich als vrijwilliger inzetten binnen de gemeente Utrecht.

Kosten en aanmelding

De kosten voor de vrijwilligersverzekering worden betaald door de Gemeente Utrecht. Vrijwilligers en/of organisaties hoeven niet te worden aangemeld voor de polis. Je ontvangt dan ook géén polisdocumenten. Ook aan organisaties wordt geen polis afgegeven.

Let op: een vereniging van eigenaren (VvE) heeft geen dekking onder de Domstadpolis.