Vrijwilligersverzekering

Domstadpolis

De Vrijwilligersverzekering/Domstadpolis is een overkoepelende vangnetverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs die werkzaam zijn binnen de gemeente Utrecht. Dit houdt in dat andere verzekeringen, door de organisatie of door de vrijwilligers afgesloten, altijd voorgaan. De verzekering geldt tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk, mantelzorg of maatschappelijke stage en tijdens de reis ernaartoe of terug. 


De polis omvat:

 • ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers; hierbij is sprake van primaire dekking;
 • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
 • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
 • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
 • verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen;
 • rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers.


Om jouw schademelding verder in behandeling te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat jij de gemeente Utrecht formeel aansprakelijk stelt. Heb je moeite met het invullen van het webformulier? Vraag dan hulp aan iemand en vul het samen in op jouw naam.

 

Na ontvangst van de digitale aansprakelijkstelling ontvang je gelijk een ontvangstbevestiging en een zaaknummer van de gemeente. De afdeling Schadebehandeling & Verzekeren beoordeelt jouw melding inhoudelijk en informeert je binnen 4 weken hoe de zaak met jou wordt afgewikkeld. Voor de goede orde delen wij jou mee dat de inhoud van dit e-mailbericht geen erkenning van de aansprakelijkheid betekent.

 

Heb jij vragen en/of opmerkingen over de afhandeling van jouw aansprakelijkstelling? Neem dan gerust rechtstreeks contact op met Schadebehandeling & Verzekeren via telefoonnummer 60778 of stuur een e-mail naar [email protected].

 

Secondaire dekking

De verzekeringen onder de Vrijwilligersverzekering/Domstadpolis (behalve de ongevallenverzekering) bieden een secundaire dekking: dat wil zeggen dat de verzekering alleen van kracht is voor zover de schade niet is gedekt door andere verzekeringen die door de organisatie of de vrijwilliger zelf zijn afgesloten.

Geen vervanging voor eigen verzekering

De Domstadpolis is een overkoepelende vangnetverzekering en dus géén vervanging voor de eigen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Zeg die dus niet op! De polis geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking tot het werken als vrijwilliger, daar waar de eigen verzekering tekortschiet.

Mantelzorgers | Ongedocumenteerden

Mantelzorgers zijn meeverzekerd op basis van alle rubrieken behalve de verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen.

Ongedocumenteerden die zich als vrijwilliger inzetten binnen de gemeente Utrecht, zijn meeverzekerd onder de Domstadpolis.

Kosten en aanmelding

De kosten voor de vrijwilligersverzekering worden betaald door de Gemeente Utrecht. Vrijwilligers en/of organisaties hoeven niet te worden aangemeld voor de polis. Je ontvangt dan ook géén polisdocumenten. Ook aan organisaties wordt geen polis afgegeven.

Let op: een vereniging van eigenaren (VvE) valt niet onder de Domstadpolis

Stroomschema: voor wie geldt de polis?


Wie valt er onder de Vrijwilligersverzekering?

 • Mantelzorgers die structureel minimaal 8 uur per week mantelzorg verlenen aan familie, partner, buur, kennis of vriend.
 • Mensen die een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering.
 • Maatschappelijke stagiairs.
 • Jongeren die deelnemen aan projecten in het kader van een maatschappelijke diensttijd.
 • Vrijwilligers in enig georganiseerd verband.
 • U bent een vrijwilliger als u aan de volgende 5 voorwaarden voldoet:
 • U verricht voor anderen of de samenleving werkzaamheden bij: - een sociaal belang behartigende instelling (SBBI), of - een (coöperatieve) vereniging of stichting, of - een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Let op: de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling moet een sociaal maatschappelijk belang dienen.
 • U heeft geen persoonlijk, financieel of commercieel belang of gewin bij de werkzaamheden.
 • U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
 • U bent niet in loondienst bij de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling. De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding volgens de regeling van de Belastingdienst. Uw vrijwilligerswerk mag niet in de plaats van een betaalde baan op de arbeidsmarkt komen.
 • Let op! De Vrijwilligersverzekering biedt geen dekking voor vrijwilligers bij de brandweer en de politie.


Ook vrijwilligers die niet zijn verbonden aan organisaties met een rechtsvorm kunnen een beroep doen op de Vrijwilligerspolis

Het moet dan wel om georganiseerd vrijwilligerswerk gaan met maatschappelijk belang. De buurtbarbecue die met twee mensen of meer wordt georganiseerd is er een voorbeeld van. Maar het kunnen ook andere activiteiten zijn die de sociale cohesie in een buurt kunnen versterken.


Dit schema is gemaakt door Vereniging NOV en gecontroleerd door de VNG en Centraal Beheer.

Contactpersoon

Moyra Haaxma[email protected]adviseur vrijwillige inzet
06 - 2264 9459
ma, di, wo

Powered by Deed‌mob Tools ·