VNG Vrijwilligersverzekering

Domstadpolis

De VNG Vrijwilligersverzekering/Domstadpolis is een overkoepelende vangnetverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs die werkzaam zijn binnen de gemeente Utrecht. Dit houdt in dat andere verzekeringen, door de organisatie of door de vrijwilligers afgesloten, altijd voorgaan. De verzekering geldt tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk, mantelzorg of maatschappelijke stage en tijdens de reis ernaartoe of terug. 


De polis omvat:

  • ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen;
  • rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers.
Secondaire dekkingDe verzekeringen onder de VNG Vrijwilligersverzekering/Domstadpolis (behalve de ongevallenverzekering) bieden een secundaire dekking: dat wil zeggen dat de verzekering alleen van kracht is voor zover de schade niet is gedekt door andere verzekeringen die door de organisatie of de vrijwilliger zelf zijn afgesloten.
Geen vervanging voor eigen verzekering De Domstadpolis is een overkoepelende vangnetverzekering en dus géén vervanging voor de eigen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Zeg die dus niet op! De polis geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking tot het werken als vrijwilliger, daar waar de eigen verzekering tekortschiet.
Mantelzorgers | OngedocumenteerdenMantelzorgers zijn meeverzekerd op basis van alle rubrieken behalve de verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen.

Ongedocumenteerden die zich als vrijwilliger inzetten binnen de gemeente Utrecht, zijn meeverzekerd in de Domstadpolis.
Kosten en aanmelding De kosten voor de vrijwilligersverzekering worden betaald door de Gemeente Utrecht. Vrijwilligers en/of organisaties hoeven niet te worden aangemeld voor de polis. Je ontvangt dan ook géén polisdocumenten. Ook aan organisaties wordt geen polis afgegeven.

Let op: een vereniging van eigenaren (VVE) valt niet onder de Domstadpolis

Stroomschema: voor wie geldt de polis?


Wie valt er onder de VNG Vrijwilligersverzekering?

  • Mantelzorgers die structureel minimaal 8 uur per week mantelzorg verlenen aan familie, partner, buur, kennis of vriend.
  • Mensen die een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering.
  • Vrijwilligers in enig georganiseerd verband. De vrijwilliger doet vrijwilligerswerk:


Dit schema is gemaakt door Vereniging NOV en gecontroleerd door de VNG en Centraal Beheer Achmea.

Voorwaarden VNG Vrijwilligersverzekering (Domstadpolis)

Polisvoorwaarden rond de VNG Vrijwilligersverzekering (Domstadpolis).

Verzekeringsoverzicht inclusief bedragen


Folder VNG Vrijwillgiersverzekering

Bekijk hier de VNG Folder (pdf).

Contactpersoon

Moyra Haaxmaadviseur vrijwillige inzet
06 - 2264 9459
ma, di, wo

Downloads voor deze pagina