Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Gebruikers van onze website (zowel vrijwilligers als organisaties) kunnen zelf vacatures, evenementen en workshops (allemaal met duidelijke link naar vrijwillige inzet) opstellen en vervolgens binnen onze site publiceren: op deze ingevoerde informatie vindt regelmatig controle plaats, maar VC Utrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit hiervan.  

Met het aanmaken van een account, het versturen van reacties via onze site en deelname aan ons gratis aanbod (workshops, bijeenkomsten, evenementen en acties) word je automatisch ingeschreven voor onze maandelijkse nieuwsbrief, waarin we ook berichten over ons gratis workshopaanbod. Uitschrijven kan te allen tijde via deze link.  

Accounts 

De accounts op onze website zijn voor en door vrijwilligers en organisaties: zij kunnen zelf vacatures, evenementen en workshops (allemaal met duidelijke link naar vrijwillige inzet) opstellen en vervolgens binnen onze site publiceren. 
Het is niet toegestaan om contactgegevens (e-mail, telefoonnummer etc) te vermelden in vacatureteksten en/of organisatieaccounts, deze kun je plaatsen in de daarvoor bestemde, aparte velden. Op ingevoerde informatie vindt regelmatig controle plaats (gegevens worden nooit aan anderen/derden verstrekt).

De webmaster van VC Utrecht is gerechtigd om accounts, vacatures, events en workshops te verwijderen, waarvan de inhoud geen link heeft met vrijwillige inzet, de indruk bestaat dat deze niet serieus zijn samengesteld, kwetsende en/of grove teksten bevatten en bij ongeoorloofd gebruik.
Ook behoudt de VC Utrecht zich het recht voor om accounts en vacatures aan te passen, als deze niet volledig zijn ingevuld, contactgegevens bevatten, voor andere doeleinden worden gebruikt of door opmaak of inhoud de huisstijl van de website en/of de werkwijze van de vacaturebank verstoren. 
Mocht je van mening zijn dat pagina's op deze site onjuist of gedateerd zijn, neem dan contact op met de webmaster.

Voorwaarden gebruik Vacaturebank VC Utrecht

Deze digitale vacaturebank is eigendom van VC Utrecht en uitdrukkelijk bedoeld voor vrijwilligers en (maatschappelijke) organisaties dat wil zeggen : stichtingen, verenigingen, coöperaties en ideële organisaties/initiatieven zonder rechtsvorm en zonder winstoogmerk, die met vrijwilligers (samen) werken.
Wij volgen de richtlijnen van het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

De Vacaturebank is openbaar en voor iedereen toegankelijk. VC Utrecht gaat uit van een correct gebruik van deze site door potentiële vrijwilligers en door organisaties die hun vacatures plaatsen. Als hierover klachten zijn kun je die aan ons mailen. Vanwege de openbaarheid stelt VC Utrecht niet verantwoordelijk te zijn voor contacten die door middel van deze site ontstaan.

De geplaatste vacatures voor vrijwilligerswerk moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1. betreft geen functie die korter dan een jaar geleden door een betaalde medewerker werd uitgevoerd.
2. vraagt niet meer dan 20 uur inzet per week. 
3. betreft geen schoonmaakwerk (kan eventueel alleen als onderdeel van een functie) of ander werk dat algemeen gezien wordt als betaald werk
4. het vrijwilligerswerk vindt plaats in de gemeente Utrecht of een van de aangrenzende dorpen Nieuwegein, IJsselstein, Harmelen, Houten, Vechten, Bunnik, Zeist, De Bilt, Groenekan, Oud Zuilen, Maarsseveen, Maarssen.

* Provinciaal en landelijk actieve organisaties die activiteiten in Utrecht hebben, kunnen ook vacatures plaatsten.

Coöperatie

Het is een coöperatie alleen toegestaan met vrijwilligers te werken (bron: NOV), als in de statuten of reglementen expliciet is vastgelegd dat de winst die de coöperatie maakt niet terugvloeit naar haar individuele leden, maar wordt aangewend voor een collectief, maatschappelijk belang. Als dit het geval is, kun je werken met vrijwilligers en dus ook vrijwilligers werven via onze digitale vacaturebank. Voorwaarde is wel dat je, zodra je een account aanmaakt om vrijwilligers te kunnen werven, ook een afschrift van de statuten of reglementen van je coöperatie naar ons mailt (info@vcutrecht.nl).

NV, BV, VOF en eenmanszaak

Een NV, BV, VOF en eenmanszaak mag niet met vrijwilligers werken, omdat hun rechtsvorm van commerciële aard is en dit zich niet verhoudt tot de aard van vrijwilligerswerk. Zij kunnen dan ook géén vrijwilligers werven via de digitale vacaturebank. Naast de commerciële rechtsvormen (bijvoorbeeld BV), kan er wel sprake zijn van een stichting die maatschappelijke activiteiten ontplooit die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Vrijwilligers die actief zijn binnen die stichting kunnen uiteraard niet voor taken binnen de BV worden ingezet.

Vrijwilligerswerk en sociaal ondernemen 

Ben je een sociale onderneming die graag van onze diensten gebruik wil maken? Dat kan, mits je een stichting, vereniging, coöperatie of ideële organisatie/initiatief zonder rechtsvorm en zonder winstoogmerk bent.

Ben je een sociale onderneming die bijvoorbeeld een BV, NV, VOF of eenmanszaak is? 
Dan werken we graag met je samen! Bijvoorbeeld op de Beursvloer, die we jaarlijks organiseren of door middel van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO).