Beursvloer Utrecht

BEURSVLOER 2018 

woensdag 13 juni 

Heb je een vraag of juist antwoorden, heb je een ruimte nodig of juist over? 
De Beursvloer 2018: dé ideale plek om vragen te stellen en antwoorden te geven, om te netwerken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. 
We zijn op 13 juni te gast bij a.s.r. 

Over de Beursvloer

De Beursvloer Utrecht is een jaarlijks terugkerend, dynamisch evenement waarbij op één middag zoveel mogelijk maatschappelijke matches worden gemaakt tussen aanwezige bedrijven, zzp'ers, lokale overheden, serviceclubs, scholen en maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers (samen)werken.
Het gaat niet om financiële middelen, maar juist om matches tussen elkaars mogelijkheden: kennis, middelen, materialen, mensen, etc. Met als resultaat: winst voor iedereen!

Net als op een echte beursvloer, brengen hoekmannen aanbiedende en vragende partijen met elkaar in contact, om zoveel mogelijk matches te realiseren. Goede matches, inspirerende matches, onvoorziene matches…

We organiseren dit samen met de Utrechtse Uitdaging.

DE BEURSVLOER IN BEDRIJF
 

Voorafgaand aan de Beursvloer 2018 zal dit jaar de uitreiking van de Nelson Award plaatsvinden.
 
Waarom de Nelson Award
We willen maatschappelijk betrokken ondernemen onder de aandacht brengen in Utrecht. Met de Nelson Award willen we ondernemers in het zonnetje zetten en ondernemers inspireren om ook bij te dragen aan een mooie stad.
‘Nelson’ is een verwijzing naar Nelson Mandela. De prijs is door de internationale vredesbeweging MasterPeace in het leven geroepen voor mensen en organisaties die het verschil maken in hun eigen omgeving en kiezen voor positieve, maatschappelijke bewuste actie. Volksbank, Utrechtse Uitdaging en Vrijwilligers Centrale Utrecht nemen nu het initiatief om met het concept van de ‘Nelson Award’ Utrechtse ondernemers te laten nomineren door de Utrechters en hun de waardering te geven die ze verdienen. Uitgangspunt is dat in wezen alle genomineerden een relevant verhaal hebben en er toe doen. In die zin is de Nelson Award geen wedstrijd, maar bedoelt om juist een breed palet aan maatschappelijk bewuste ondernemers in het zonnetje te zetten.

Iedere ondernemer die voldoet aan de criteria kun je aanmelden. Dit kan de bakker om de hoek zijn die gratis koekjes levert aan het verzorgingshuis, een horeca ondernemer die gezinnen die leven in armoede tijdens Kerst en Pasen uitnodigt voor een gratis diner tot een groot bouwbedrijf die een schoolplein opknapt

Een ondernemer/bedrijf nomineren kan via https://masterpeace.nl/nelson-award-uitreiking/