Beursvloer Utrecht

BEURSVLOER 2017 

Heb je een vraag of juist antwoorden, heb je een ruimte nodig of juist over? 

De Beursvloer 2017: dé ideale plek om vragen te stellen en antwoorden te geven, om te netwerken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. 

Dit jaar we op 22 maart vanaf 14.30 uur te gast bij a.s.r. 

DE BEURSVLOER IN BEDRIJF
 

Over de Beursvloer

De Beursvloer Utrecht is een jaarlijks terugkerend, dynamisch evenement waarbij op één middag zoveel mogelijk maatschappelijke matches worden gemaakt tussen aanwezige bedrijven, zzp'ers, lokale overheden, serviceclubs, scholen en maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers (samen)werken.

Het gaat niet om financiële middelen, maar juist om matches tussen elkaars mogelijkheden: kennis, middelen, materialen, mensen, etc. Met als resultaat: winst voor iedereen!

Net als op een echte beursvloer, brengen hoekmannen aanbiedende en vragende partijen met elkaar in contact, om zoveel mogelijk matches te realiseren. Goede matches, inspirerende matches, onvoorziene matches…

Ook dit jaar werken we samen met de Utrechtse Uitdaging.