Beleid

Vrijwilligersbeleid

Kijk hier voor alle ingrediënten van een goed vrijwilligersbeleid, praktische voorbeelden en nog veel meer.

Mag mijn organisatie met vrijwilligers werken?

Aan welke eisen moet je als organisatie voldoen om vrijwilligers in te zetten voor werkzaamheden? Lees meer over de eisen.

Onbetaald werk bij een organisatie met winstoogmerk

Onbetaald werk bij een organisatie met winstoogmerk is géén vrijwilligerswerk! Lees meer over de verschillen tussen onbetaald werk en vrijwilligerswerk.

WW en vrijwilligerswerk

Voor sommige groepen die vrijwilligerswerk willen doen, gelden speciale regels. Bijvoorbeeld voor asielzoekers en mensen met een WW-uitkering.

Als jij als coördinator bericht krijgt van een vrijwilliger die een WW-uitkering ontvangt en bij jouw organisatie vrijwilligerswerk wil doen, zijn er enkele bijzonderheden waar je rekening mee moet houden. Je mag als organisatie alleen met WW'ers werken als jouw organisatie beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) of een SBBI is (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Als je zo'n ANBI/SBBI-status hebt, dient de vrijwilliger eerst samen met jou het toestemmingsformulier in te vullen. De vrijwilliger stuurt dit formulier op per post of scant en uploadt het in zijn/haar online werkmap van het UWV. Pas als het UWV toestemming geeft en jij als coördinator hiervan een kopie ziet, weet je dat deze vrijwilliger officieel bij jou mag starten. Bekijk het informatiefilmpje van het UWV.

Let op: de regelgeving verandert per 1 januari 2019. Vanaf dan mogen vrijwilligers met behoud van hun WW-uitkering vrijwilligerswerk doen bij álle stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven, zolang dit werk geen verkapte betaalde arbeid is en zij zich houden aan de overige voorwaarden. Nieuw is dus dat een organisatie zónder ANBI- of SBBI-status óók vrijwilligers met een WW-uitkering mag ontvangen. Wat hetzelfde blijft is dat er eerst toestemming gevraagd dient te worden aan het UWV, voordat de vrijwilliger mag beginnen.

Startend initiatief?

Loop jij rond met een idee dat je wilt uitvoeren met de hulp van (andere) vrijwilligers? VC Utrecht biedt jou informatie en advies bij non-profitplannen. Onder andere:

- concretiseren van jouw idee, omzetten naar een concept-projectplan
- veldverkenning
- bij wie ben je al geweest voor hulp/advies/info?
- wat zijn jouw vragen en behoeften?
- prioritering bepalen van welke stap als eerste genomen kan worden
- wie doen er mee en welke rol vervullen zij?
- wat is de rol van vrijwilligers in jouw project?
- hoe zit het met de financiering van jouw idee/project? Heb je al onderzocht of er subsidies, fondsen, wedstrijden/prijzen zijn? Wil je ook inkomsten genereren?
- in welke vorm ga je het gieten? Is het nodig een rechtsvorm te kiezen en wat komt daarbij kijken?
- samenwerkingspartners
- plan en planning maken 
- advies over de voorbereiding van een afspraak met de notaris
- ben je al aangesloten bij netwerken in Utrecht? Plus: toegang tot netwerken van VC Utrecht!
- handige formats
- andere praktische zaken die geregeld dienen te worden

ANBI/SBBI

Sommige organisaties hebben een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) of zijn een SBBI (steun- of sociaal belang behartigende instelling). Hier kun je controleren of jouw organisatie een ANBI-status heeft. Een organisatie met ANBI-status moet jaarlijks voldoen aan de ANBI publicatieplicht.

Wanneer dient jouw organisatie een direct belang?