WijMakenUtrecht-trofee

Voor de WijMakenUtrecht-vrijwilligerstrofee 2017 zoeken we vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven die het afgelopen jaar onze stad mooier maakten. Door iets nieuws op te zetten, een bijzonder project te starten of door tomeloze betrokkenheid bij zijn/haar vrijwillige inzet.

De WMU-vrijwilligerstrofee kent twee categorieën:

•   Lokale organisaties en initiatieven 

Behalve de trofee krijgt de winnaar ook een bedrag van €2500,-. De 2e prijs is €1500,- en de 3e prijs €1000,- .

•   Individuen

De winnende vrijwilliger(s) ontvangen een bijdrage (max. €500,-) voor (bij)scholing in een onderwerp naar keuze, bijvoorbeeld met betrekking tot hun project.

NOMINEER EEN VRIJWILLIGER

NOMINEER EEN ORGANISATIE/INITIATIEF

Algemene voorwaarden

1. Alleen initiatieven waarvan vrijwilligers de drijvende kracht(en) zijn, komen in aanmerking voor de prijs.  
2. Het initiatief moet iets doen wat er nog niet/niet meer/niet voldoende is óf een nieuwe invalshoek op bestaande voorziening/situatie.  
3. Alleen organisaties, initiatieven en projecten in de gemeente Utrecht mogen meedingen.  
4. Het initiatief levert een bijdrage aan het collectief belang van Utrechters en/of Utrecht (stad, wijk, buurt, straat).  
5. Het initiatief heeft geen winstoogmerk als doel.  
6. Het initiatief loopt of start in 2017.  
7. De winnaar wordt door de jury gekozen uit de deelnemers die het deelnameformulier volledig hebben ingevuld en op tijd hebben ingeleverd.  
8. De uitslag wordt donderdag 7 december 2017 bekend gemaakt.  
9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  
10. Vrijwilligers, medewerkers en leden van het bestuur van de Vrijwilligerscentrale Utrecht en medewerkers van de gemeente Utrecht zijn uitgesloten van deelname.  
11. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de juryvoorzitter.  
12. Het besluit van de voorzitter is niet voor beroep vatbaar.  
13. Deelnemers geven toestemming tot verwerking van (persoons)gegevens in verband met deelname aan de Vrijwilligersprijs. Deze persoonsgegevens mogen worden opgenomen in het gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.  

Beoordelingscriteria van de jury - voor initiatieven/organisaties

•   Iets dat iets toevoegt aan de stad (het heeft iets heel erg Utrechts)  
•   Organisatorisch en financieel op orde 
•   Structureel verschil maken 
•   Inspirerend zijn voor anderen  
•   Actief samenwerken en/of verbinden (of op zoek zijn naar). Verbinding is cruciaal voor continuïteit.

 

De WijMakenUtrecht-vrijwilligerstrofee is een samenvoeging van de Vrijwilligersprijs en de gemeentelijke JijMaaktUtrecht-trofee (voorheen Participatietrofee).